Wykaz publikacji wybranego autora

Renata Szal, mgr inż.

poprzednio: Jadach

doktorant

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kchk, Katedra Chemii Krzemianów i Związków Wielkocząsteczkowych


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 57184195800

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 53, z ogólnej liczby 54 publikacji Autora


1
2
 • [referat, 2018]
 • TytułAntimony modified germanate oxide glass doped with rare earth ions - structural and optical properties : [abstract]
  AutorzyRenata JADACH, Marcin Kochanowicz, Jacek Zmojda, Piotr Miluski, Wojciech Pisarski, Joanna Pisarska, Maciej SITARZ, Dominik DOROSZ
  ŹródłoEYEC monograph : 7textsuperscript{th} European Young Engineers Conference : April 23–25textsuperscript{th} 2018, Warsaw / ed. by Bartosz Nowak, [et al.]. — [Warszawa] : Warsaw University of Technology. Faculty of Chemical and Process Engineering, cop. 2018. — S.496
 • keywords: structure, luminescence, germanate glasses, gallate glasses

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [referat, 2017]
 • TytułBroadband mid-infrared emission in heavy metal oxide glasses triply-doped with $Er^{3+}/Ho^{3+}/Yb^{3+}$ ions
  AutorzyTomasz Ragin, Jacek Zmojda, Marcin Kochanowicz, Renata JADACH, Piotr Miluski, Dominik DOROSZ
  ŹródłoICTON 2017 [Dokument elektroniczny] : 19th International Conference on Transparent Optical Networks : 2–6 July 2017, Girona, Spain. — [Piscataway] : IEEE, cop. 2017. — S. 1–4
 • keywords: rare earth ions, energy transfer, heavy metal oxide, lanthanides, mid-infrared emission, Er3+/Yb3+/Ho3+

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1109/ICTON.2017.8025104

4
 • [referat, 2017]
 • TytułEffect of Ag content on structural and luminescent properties of antimony-germanate-silicate glass doped with $Eu^{3+}$ ions
  AutorzyRenata JADACH, Jacek Zmojda, Marcin Kochanowicz, Piotr Miluski, Tomasz Ragin, Maciej SITARZ, Dominik DOROSZ
  ŹródłoPhotonics applications in astronomy, communications, industry, and high-energy physics experiments 2017 : 28 May–6 June 2017 Wilga, Poland / ed. Ryszard S. Romaniuk, Maciej Linczuk. — USA : SPIE, cop. 2017. — S. 104454W-1–104454W-6
 • keywords: structural properties, luminescence, silver nanoparticles, europium ions, antimony-germanate-silicate glass

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1117/12.2280348

5
 • [referat, 2018]
 • TytułEffect of modifiers on optical and structural properties of barium gallo-germanate glasses doped with RE ions
  AutorzyR. JADACH, [et al.], M. LEŚNIAK, [et al.], M. SITARZ, [et al.], D. DOROSZ
  ŹródłoICTON 2018 [Dokument elektroniczny] : 20textsuperscript{th} anniversary International Conference on Transparent Optical Networks : 1–5 July 2018, Bucharest, Romania / eds. Marek Jaworski, Marian Marciniak. — Piscataway ; Warsaw : IEEE ; National Institute of Telecommunications, [2018]. — S. 1–4
 • keywords: structure, luminescence, barium-gallo-germanate glasses, glass modification

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1109/ICTON.2018.8473756

6
 • [referat, 2019]
 • TytułEffect of $P_{2}O_{5}$ on luminescent and structural properties of germanate glass doped with europium ions
  AutorzyJ. Zmojda, [et al.], M. LEŚNIAK, R. SZAL, M. SITARZ, [et al.], D. DOROSZ
  ŹródłoLCS 2019 : 15textsuperscript{th} Laser Ceramic Symposium : international symposium on Transparent ceramics for photonic applications : Zakopane, 13–15 September, 2019 : abstracts book / eds. Dariusz Hreniak, Robert Tomala. — Kraków : „Akapit” Publishing House, 2019. — S. [30]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [referat, 2017]
 • TytułExamination of doped zirconia-based layers deposited on metallic substrates
  AutorzyMagdalena GAWĘDA, Elżbieta DŁUGOŃ, Piotr JELEŃ, Magdalena LEŚNIAK, Renata JADACH, Aleksandra WAJDA, Magdalena Szymańska, Maciej SITARZ
  ŹródłoXIVtextsuperscript{th} international conference on Molecular spectroscopy : from molecules to functional materials : Kraków–Białka Tatrzańska, 3–7 September 2017 : programme - abstracts - list of authors / eds. A. Koleżyński, M. Król ; AGH University of Science and Technology. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe "Akapit", 2017. — S. 160
 • keywords: sol-gel, bioactivity, ceramic coatings, biomaterial, EDP

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
9
 • [referat, 2017]
 • TytułEye safe ultra-broadband luminescence of rare-earth co-doped glasses and optical fibers
  AutorzyMarcin Kochanowicz, Jacek Żmojda, Piotr Miluski, Agata Baranowska, Wojciech Pisarski, Joanna Pisarska, Maurizio Ferrari, Giancarlo Righini, Renata JADACH, Dominik DOROSZ
  ŹródłoPRE'17 : photonic materials and devices : 7th international workshop on Photoluminescence in Rare Earths : November 30 – December 2, 2017, Rome, Italy : program and abstracts / ed. by Giancarlo C. Righini. — Roma : [s. n.], [2017]. — S. 96
 • keywords: optical fiber, efe safe luminescence, RE doped glass

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
11
 • [referat, 2019]
 • TytułInfluence of $P_{2}O_{5}$ content on structural and luminescent properties of antimony-germinate glass-ceramics co-doped with $Eu^{3+}/Tb^{3+}$ ions : [abstract]
  AutorzyJ. Zmojda, M. Kochanowicz, P. Miluski, A. Baranowska, M. SITARZ, M. LEŚNIAK, R. SZAL, W. Pisarski, J. Pisarska, M. Kuwik, D. DOROSZ
  ŹródłoXVtextsuperscript{th} International Conference on Molecular Spectroscopy ICMS2019 [Dokument elektroniczny] : from molecules to molecular materials, biological molecular systems and nanostructures : [15.09.–19.09.2019, Wojanów, Wrocław] / eds. Marek Drozd, Małgorzata Kucharska, Anna Łukowiak. — Łódź : Institute of Low Temperature and Structure Research of the Polish Academy of Sciences, cop. 2019. — S. 173
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
13
14
 • [referat, 2017]
 • TytułInvestigation of the influence of modifiers content on structural and optical properties of germanium glasses doped with RE ions
  AutorzyRenata JADACH, Marcin Kochanowicz, Jacek Żmojda, Piotr Miluski, Maciej SITARZ, Dominik DOROSZ
  ŹródłoXIVtextsuperscript{th} international conference on Molecular spectroscopy : from molecules to functional materials : Kraków–Białka Tatrzańska, 3–7 September 2017 : programme - abstracts - list of authors / eds. A. Koleżyński, M. Król ; AGH University of Science and Technology. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe "Akapit", 2017. — S. 102
 • keywords: structure, luminescence, spectroscopy, germanium-gallate glass

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • [referat, 2017]
 • TytułInvestigation on aluminium oxide influence on luminescence properties in Germanate Glass system
  AutorzyR. JADACH, M. Kochanowicz, J. Zmojda, P. Miluski, M. SITARZ, D. DOROSZ
  Źródło17th conference on Optical fibers and their applications [Dokument elektroniczny] : Białystok - Supraśl, 23.01-27.01.2017. — [Białystok] : [s. n.], [2017]. — S. [1]
 • keywords: aluminium oxide, structure, luminescence, germanate glasses

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułLocal Field Effect in antimony-germanate glasses co-doped with Rare-Earth ions and silver nanoparticles
  AutorzyJacek Zmojda, Piotr Miluski, Agata Baranowska, Renata JADACH, Marcin Kochanowicz
  ŹródłoPhotonics Letters of Poland. — 2017 vol. 9 no. 4, s. 107–109
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.4302/plp.v9i4.791

17
 • [referat, 2018]
 • TytułLuminescence properties of antimony modified germanate oxide glass doped with Eu3+, Er3+ and Dy3+ ions
  AutorzyRenata JADACH, Marcin Kochanowicz, Jacek Zmojda, Piotr Miluski, Wojciech Pisarski, Joanna Pisarska, Maciej SITARZ, Magdalena LEŚNIAK, Dominik DOROSZ
  ŹródłoWilga Symposium 2018 [Dokument elektroniczny] : the summer XLII-nd IEEE–SPIE joint symposium : 03–10.06.2018, Wilga. — [Poland : s. n.], [2018]. — Ekran [1]
 • keywords: structure, luminescence, gallo-germanate glasses, glass polymerization

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • [referat, 2017]
 • TytułLuminescent properties of germanium-based glasses and optical fiber co-doped with rare earth
  AutorzyMarcin Kochanowicz, Jacek Żmojda, Piotr Miluski, Tomasz Ragiń, Piotr JELEŃ, R. JADACH, Maciej SITARZ, Dominik DOROSZ
  ŹródłoOptical fibers and their applications 2017 : Supraśl, Poland, 23–27 January 2017 / eds. Jan Dorosz, Ryszard S. Romaniuk. — [Bellingham : SPIE], cop. 2017. — S. 1032504-1–1032504-8
 • keywords: germanate glass, white upconversion luminescence, double – clad optical fiber

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1117/12.2269599

19
 • [artykuł w czasopiśmie, 2020]
 • TytułLuminescent studies on germanate glasses doped with europium ions for photonic applications
  AutorzyJacek Żmojda, Marcin Kochanowicz, Piotr Miluski, Piotr Golonko, Agata Baranowska, Tomasz Ragiń, Jan Dorosz, Marta Kuwik , Wojciech Pisarski, Joanna Pisarska, Renata SZAL, Gabriela Mach, Bartosz Starzyk, Magdalena LEŚNIAK, Maciej SITARZ, Dominik DOROSZ
  ŹródłoMaterials [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2020 vol. 13 iss. 12 art. no. 2817, s. 1–13. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1944/13/12/2817/pdf
 • keywords: germanate glass, europium oxide, luminescent properties, spectroscopic probe

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/ma13122817

20
 • [referat, 2017]
 • TytułModified germanate glass system doped with $YB^{3+}, TM^{3+}$ and $HO^{3+}$ – optical and structural characterization
  AutorzyR. JADACH, M. Kochanowicz, J. Zmojda, P. Miluski, M. SITARZ, D. DOROSZ
  ŹródłoComposites and ceramic materials – technology, application and testing : 15textsuperscript{th} conference under auspices of E-MRS : Białowieża 10–13 May 2017 : book of abstracts. — [Polska : s. n.], [2017]. — S. 18
 • keywords: structure, luminescence, spectroscopy, germanate glasses

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
22
 • [referat, 2018]
 • TytułOptical and structural properties of europium doped germanate glasses
  AutorzyRenata JADACH, Magdalena LEŚNIAK, [et al.], Maciej SITARZ, Dominik DOROSZ, [et al.]
  ŹródłoD-Photon 2018 [Dokument elektroniczny] : 1st international conference on Dielectric photonic devices and systems beyond visible : October 1-2, 2018, Bari, Italy : book of abstracts. — [Bari : s. n.], [2018]. — S. 35
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • [referat, 2018]
 • TytułOptical and structural properties of RE doped barium-gallo-germanate glasses
  AutorzyM. LEŚNIAK, R. JADACH, [et al.], M. SITARZ, D. DOROSZ, [et al.]
  ŹródłoREMAT 2018 [Dokument elektroniczny] : 5textsuperscript{th} international conference on Rare Earth Materials : advances in synthesis, studies and applications : Wroclaw, 16-18 May, 2018 : abstracts book / ed. by Dariusz Hreniak, Mariusz Stefański. — Wrocław : INTech Transfer Technology Centre, 2018. — S. I-10
 • keywords: structure, luminescence, glasses, Eu3+

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułOptical characterization of nano- and microcrystals of $EuPO_{4}$ created by one-step synthesis of antimony-germanate-silicate glass modified by $P_{2}O_{5}$
  AutorzyJacek Zmojda, Marcin Kochanowicz, Piotr Miluski, Agata Baranowska, Wojciech A. Pisarski, Joanna Pisarska, Renata JADACH, Maciej SITARZ, Dominik DOROSZ
  ŹródłoMaterials [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2017 vol. 10 iss. 9 art. no. 1059, s. 1–8
 • keywords: nano crystals, antimony-germanate-silicate glass, europium oxide, luminescence properties, stark splitting, EuPO4, glass-ceramics

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/ma10091059

25
 • [referat, 2017]
 • TytułOptical fibers co-doped with rare-earth ions and nanoparticles
  AutorzyMarcin Kochanowicz, Jacek Żmojda, Piotr Miluski, Renata JADACH, Maciej SITARZ, Dominik DOROSZ
  ŹródłoXIVtextsuperscript{th} international conference on Molecular spectroscopy : from molecules to functional materials : Kraków–Białka Tatrzańska, 3–7 September 2017 : programme - abstracts - list of authors / eds. A. Koleżyński, M. Król ; AGH University of Science and Technology. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe "Akapit", 2017. — S. 99
 • keywords: optical fiber, surface plasmon resonance, noble metal nanoparticles, RE ions

  cyfrowy identyfikator dokumentu: