Wykaz publikacji wybranego autora

Anna Florentyna Plewa, dr inż.

adiunkt

Wydział Energetyki i Paliw
WEiP-kew, Katedra Energetyki Wodorowej

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

[dyscyplina dodatkowa] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa (50%)


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-5714-4775

ResearcherID: AAB-2177-2020

Scopus: 14322314000

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 27, z ogólnej liczby 29 publikacji Autora


1
2
3
 • [abstrakt w czasopiśmie, 2017]
 • TytułAn alluaudite $Na_2Fe_2(SO_4)_3$ as earth abundant cathode material for Na-ion batteries
  AutorzyA. PLEWA, D. BASTER, A. KULKA, J. MOLENDA
  ŹródłoBiuletyn Polskiego Stowarzyszenia Wodoru i Ogniw Paliwowych. — 2017 no. 11, s. P-42
 • keywords: cathode material, Na-ion batteries, polyanion compounds, Na2Fe2(SO4)3

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
5
 • [abstrakt w czasopiśmie, 2015]
 • TytułElectronic system for pulse energy storage
  AutorzyBartłomiej Topa, Anna PLEWA, Jacek LESZCZYŃSKI
  ŹródłoBiuletyn Polskiego Stowarzyszenia Wodoru i Ogniw Paliwowych. — 2015 no. 9, s. 58
 • keywords: storage, microcontroller, pulse power energy, capacitor, battery

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
7
 • [referat, 2018]
 • TytułHigh-performance $Li-rich$ layered transition metal oxide cathode materials for $Li-ion$ batteries
  AutorzyKatarzyna REDEL, Andrzej KULKA, Anna PLEWA, Janina MOLENDA
  ŹródłoIMLB 2018 [Dokument elektroniczny] : the 19textsuperscript{th} International Meeting on Lithium Batteries : June 17–22, Kyoto, Japan. — [Kyoto : s. n.], [2018]. — S. [1]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
9
 • [abstrakt w czasopiśmie, 2017]
 • TytułHigh-temperature synthesis and electrochemical properties of ${MoS_2}$ – anode material for Na-ion batteries
  AutorzyA. KULKA, A. PLEWA, K. WALCZAK, J. MOLENDA
  ŹródłoBiuletyn Polskiego Stowarzyszenia Wodoru i Ogniw Paliwowych. — 2017 no. 11, s. P-37
 • keywords: Na-ion batteries, anode materials, MoS2

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułKonstrukcja i funkcje demonstratora technologii przeznaczonego do odzysku energii odpadowej powietrza sprężonego i jej przemiany w energię elektryczną
  AutorzyJacek S. LESZCZYŃSKI, Miłosz Olszewski, Krzysztof Kastelik, Dominik Gryboś, Bartłomiej Tomasik, Ryszard Kamiński, Anna PLEWA, Paweł Mermer, Roman Rygał, Marian Soiński
  ŹródłoBiuletyn Polskiego Stowarzyszenia Wodoru i Ogniw Paliwowych. — 2016 nr 10, s. 80–82
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • [referat, 2016]
 • Tytuł$Na_{2}Fe_{2}(SO_{4})_{3}$ o strukturze emph {alluaudite} jako materiał katodowy dla ogniw typu Na-ion
  AutorzyAnna PLEWA
  ŹródłoIV sesja naukowa doktorantów Wydziału Energetyki i Paliw : Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie : 14 czerwca 2016 r. : zeszyt streszczeń. — [Kraków : Wydział Energetyki i Paliw AGH], [2016]. — S. 16
 • słowa kluczowe: materiał katodowy, ogniwa Na-ion batteries, materiały polianionowe, Na2Fe2(SO4)3

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • [referat, 2016]
 • Tytuł$Na_{2}Fe_{2}(SO_{4})_{3}$ o strukturze alluaudite jako materiał katodowy dla ogniw typu Na-ion
  AutorzyPLEWA A., Chamczyk A., MOLENDA J.
  ŹródłoPolska Ceramika 2016 [Dokument elektroniczny] : IX międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 11–14 września 2016 : streszczenia / pod red. Agnieszki Gubernat, Piotra Wyszomirskiego. — [Kraków : s. n.], [2016]. — S. 55
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • [referat, 2017]
 • Tytuł$Na_{x}Fe_{y}Co_{1-y}O_{2}$ layered oxides as positive electrode for Na-ion batteries
  AutorzyAnna PLEWA, Andrzej KULKA, Janina MOLENDA
  ŹródłoSSI-21 : 21textsuperscript{st} international conference on Solid State Ionics : June 18–23 2017, Padua, Italy : program guide and abstracts / University of Padua and RU INSTM, Padua, Italy ; Massachusetts Institute of Technology, Boston, USA. — [Italy : University of Padua], [2017]. — S. 497
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • [abstrakt w czasopiśmie, 2017]
 • Tytuł$Na_x(Li_yTi_{1-y})O_2$ layered oxides as negative electrode for Na-ion batteries
  AutorzyD. BASTER, Ł. KONDRACKI, A. PLEWA, J. MOLENDA
  ŹródłoBiuletyn Polskiego Stowarzyszenia Wodoru i Ogniw Paliwowych. — 2017 no. 11, s. P-41
 • keywords: anode material, Na-ion batteries, layered oxides, Nax(LiyTi1-y)O2

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • [referat, 2019]
 • Tytułemph{Operando} vs. Ex-emph{situ} studies for determination structural reorganization and Na ions mobility in $NaFe_yCo_{1-y}O_2$
  AutorzyAnna PLEWA, Andrzej KULKA, Łukasz KONDRACKI, Katarzyna WALCZAK, Li Lu, Janina MOLENDA
  ŹródłoICMAT 2019 [Dokument elektroniczny] : 10th international conference on Materials for Advanced Technologies : 23-28 June 2019, Marina Bay Sands, Singapore. — [Singapore : s. n.], [2019]. — S. [1]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • [referat, 2020]
 • TytułOperando XRD studies of selected $Na_{x}MnO_{2}$ and $MoS_{2}$ electrode materials for Na-ion batteries
  AutorzyA. KULKA, K. WALCZAK, A. PLEWA, J. Płotek
  ŹródłoJoint Polish-German Crystallographic meeting : February 24–27, 2020, Wrocław, Poland : abstracts / Polish Crystallographic Association, German Crystallographic Society. — Berlin : de Gruyter, 2020. — S. 18–19
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
18
 • [referat, 2016]
 • TytułSome harvesting system transforming energy wastes of compressed air into electricity
  AutorzyLESZCZYŃSKI J. S., Kastelik K., Kamiński R., Tomasiak B., Gryboś D., Olszewski M., PLEWA A., Mermer P., Rygal R., Soiński M.
  ŹródłoEnergy and fuels 2016 : Kraków, 21–23 September 2016 : book of abstracts / eds. Magdalena Dudek, Tadeusz Olkuski, Wojciech Suwała, Bartłomiej Lis, Marcin Pluta ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Energy and Fuels, Tadeusz Kościuszko Cracow University of Technology. Institute of Thermal Power Engineering. — [Kraków : AGH University of Science and Technology], [2016]. — S. 68
 • keywords: energy losses, energy harvesting device, pneumatic system

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • [referat w czasopiśmie, 2017]
 • TytułSome harvesting system transforming energy wastes of compressed air to electricity
  AutorzyJacek S. LESZCZYŃSKI, Krzysztof Kastelik, Ryszard Kamiński, Bartłomiej Tomasiak, Dominik Gryboś, Miłosz Olszewski, Anna PLEWA, Paweł Mermer, Roman Rygal, Marian Soinski
  ŹródłoE3S Web of Conferences [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne. — 2017 vol. 14 art. no. 01036, s. 1–10
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1051/e3sconf/20171401036

20
 • [zgłoszenie patentowe, 2019]
 • TytułSposób otrzymywania materiału na katody dla odwracalnych ogniw sodowych
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: MOLENDA Janina, PLEWA Anna, KULKA Andrzej
  DetailsInt.Cl.: H01M 4/04textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 423612 A1 ; Opubl. 2019-06-03. — Zgłosz. nr P.423612 z dn. 2017-11-27 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; 2019  nr 12, s. 43. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL423612A1.pdf
 • słowa kluczowe: materiały katodowe, ogniwa Na-ion, metoda syntezy

  keywords: cathode materials, Na-ion batteries, synthesis method

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • [patent, wzór użytkowy, przemysłowy, 2021]
 • TytułSposób otrzymywania materiału na katody dla odwracalnych ogniw sodowych
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Janina MOLENDA, Anna PLEWA, Andrzej KULKA
  DetailsInt.Cl.: H01M 4/04textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 236442 B1 ; Udziel. 2020-09-15 ; Opubl. 2021-01-11. — Zgłosz. nr P.423612 z dn. 2017-11-27. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL236442B1.pdf
 • słowa kluczowe: ogniwa Na-ion, metoda syntezy

  keywords: cathode materials, Na-ion batteries, synthesis method

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
23
24
 • [referat, 2017]
 • TytułTlenki warstwowe $NaFe_{y}Co_{1-y}O_{2}$ jako materiały katodowe dla ogniw Na-ion
  AutorzyAnna PLEWA
  ŹródłoV sesja naukowa doktorantów Wydziału Energetyki i Paliw : Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie : 25 maj 2017 r. : zeszyt streszczeń. — [Kraków : Wydział Energetyki i Paliw, AGH], [2017]. — S. 35
 • słowa kluczowe: materiał katodowy, ogniwa Na-ion, NaFeyCo1-yO2

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • [patent zastosowany, 2018]
 • TytułUkład przetwarzania siły nacisku o przebiegu impulsowym na energię elektryczną, zwłaszcza siły inicjowanej przejazdem pojazdu kołowego
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Jacek LESZCZYŃSKI, Agnieszka Burchan, Maciej CHALUSIAK, Magdalena Grzegorzak, Tomasz Jerominek, Ryszard Kamiński, Krzysztof Kastelik, Anna PLEWA, Katarzyna POLAK, Małgorzata Surowiec, Bartłomiej Tomasik, Katarzyna WALCZAK
  DetailsInt.Cl.: F03G 7/08textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 228304 B1 ; Udziel. 2017-10-24 ; Opubl. 2018-03-30. — Zgłosz. nr P.414139 z dn. 2015-09-24. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL228304B1.pdf
 • słowa kluczowe: system odzysku energii, energia odpadowa, układ sprężonego powietrza, pneumatyka, prądnica wolnoobrotowa

  keywords: energy waste, energy harwester, compressed air system, pneumatics, low speed generator

  cyfrowy identyfikator dokumentu: