Wykaz publikacji wybranego autora

Anna Florentyna Plewa, dr inż.

adiunkt

Wydział Energetyki i Paliw
WEiP-kew, Katedra Energetyki Wodorowej

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

[dyscyplina dodatkowa] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa (50%)


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-5714-4775

ResearcherID: AAB-2177-2020

Scopus: 14322314000

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 27, z ogólnej liczby 29 publikacji Autora


1
 • Abnormal ionic conductivities in halide $NaBi_{3}O_{4}Cl_{2}$ induced by absorbing water and a derived oxhydryl group
2
3
 • An alluaudite $Na_2Fe_2(SO_4)_3$ as earth abundant cathode material for Na-ion batteries
4
 • Composite NASICON ($Na_{3}Zr_{2}Si_{2}PO_{12}$) solid-state electrolyte with enhanced $Na^{+}$ ionic conductivity: effect of liquid phase sintering
5
 • Electronic system for pulse energy storage
6
 • Facile aqueous synthesis of high performance $Na_{2}FeM(SO_{4})_{3}$ (M = Fe, Mn, Ni) alluaudites for low cost Na-ion batteries
7
 • High-performance $Li-rich$ layered transition metal oxide cathode materials for $Li-ion$ batteries
8
 • High-performance Li-rich layered transition metal oxide cathode materials for Li-ion batteries
9
 • High-temperature synthesis and electrochemical properties of ${MoS_2}$ – anode material for Na-ion batteries
10
 • Konstrukcja i funkcje demonstratora technologii przeznaczonego do odzysku energii odpadowej powietrza sprężonego i jej przemiany w energię elektryczną
11
 • $Na_{2}Fe_{2}(SO_{4})_{3}$ o strukturze \emph {alluaudite} jako materiał katodowy dla ogniw typu Na-ion
12
 • $Na_{2}Fe_{2}(SO_{4})_{3}$ o strukturze alluaudite jako materiał katodowy dla ogniw typu Na-ion
13
 • $Na_{x}Fe_{y}Co_{1-y}O_{2}$ layered oxides as positive electrode for Na-ion batteries
14
 • $Na_x(Li_yTi_{1-y})O_2$ layered oxides as negative electrode for Na-ion batteries
15
 • \emph{Operando} vs. Ex-\emph{situ} studies for determination structural reorganization and Na ions mobility in $NaFe_yCo_{1-y}O_2$
16
 • Operando XRD studies of selected $Na_{x}MnO_{2}$ and $MoS_{2}$ electrode materials for Na-ion batteries
17
18
 • Some harvesting system transforming energy wastes of compressed air into electricity
19
 • Some harvesting system transforming energy wastes of compressed air to electricity
20
 • Sposób otrzymywania materiału na katody dla odwracalnych ogniw sodowych
21
 • Sposób otrzymywania materiału na katody dla odwracalnych ogniw sodowych
22
23
 • The impact of oxygen evolution and cation migration on the cycling stability of a Li-rich $Li[Li_{0.2}Mn_{0.6}Ni_{0.1}Co_{0.1}]O_{2}$ positive electrode
24
 • Tlenki warstwowe $NaFe_{y}Co_{1-y}O_{2}$ jako materiały katodowe dla ogniw Na-ion
25
 • Układ przetwarzania siły nacisku o przebiegu impulsowym na energię elektryczną, zwłaszcza siły inicjowanej przejazdem pojazdu kołowego