Wykaz publikacji wybranego autora

Monika Bochenek, mgr

doktorant

Wydział Zarządzania
WZ-kzoks, Katedra Zarządzania Organizacjami i Kapitałem Społecznym


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 17, z ogólnej liczby 17 publikacji Autora


1
 • [referat, 2018]
 • TytułDeterminanty współpracy międzyorganizacyjnej w sektorze publicznym w Polsce - prezentacja wyników badań empirycznych
  AutorzyAlina KOZARKIEWICZ, Monika BOCHENEK
  ŹródłoZarządzanie – rachunkowość – nowe technologie : V ogólnopolska konferencja naukowa pt. Informacje - wiedza - kompetencje : 4-5 czerwca 2018, [Kraków] : streszczenia artykułów / Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Wydział Zarządzania. Katedra Ekonomii, Finansów i Zarządzania Środowiskiem, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Finansów i Ubezpieczeń. Katedra Informatyki i Rachunkowości Międzynarodowej. — [Kraków : s. n.], [2018]. — S. 6
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
3
 • [fragment książki, 2015]
 • TytułFinansowanie ochrony środowiska w województwie małopolskim ze źródeł europejskich w aspekcie okresu programowania 2014–2020
  AutorzyMonika BOCHENEK
  ŹródłoGospodarka komunalna, nowe rozwiązania i technologie / pod red. Barbary Marczewskiej. — Warszawa : Wydawnictwo „Seidel-Przywecki”, 2015. — S. 233–247
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • [referat, 2015]
 • TytułPersonalne aspekty sukcesu projektu edukacyjnego realizowanego z zastosowaniem metodyk zwinnych
  AutorzyMonika BOCHENEK
  ŹródłoZasoby i osiągnięcia organizacji : II Ogólnopolska konferencja naukowa z cyklu Zarządzanie – rachunkowość – nowe technologie : Szczyrk 1–2 czerwca 2015 / Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Wydział Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Finansów i Ubezpieczeń. Katedra Rachunkowości Międzynarodowej. — [Katowice : s. n.], [2015]. — S. 6
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
6
 • [referat, 2016]
 • TytułPomiar i ocena efektywności edukacyjnych projektów partnerskich wdrażanych przez jednostki samorządu terytorialnego
  AutorzyMonika BOCHENEK, Alina Zając
  ŹródłoKondycja finansowa jednostek samorządu terytorialnego a możliwości wynikające z perspektywy finansowej 2014–2020 : materiały konferencyjne : Rzeszów, 23–24 czerwca 2016 roku / Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie, Wydział Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Narodowy Bank Polski. — [Rzeszów] : Regionalna Izba Obrachunkowa ; Wydział Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, [2016]. — S. 63–64
 • słowa kluczowe: projekt, finanse publiczne, efektywność projektów, ewaluacja

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [referat, 2016]
 • TytułProjekty międzyorganizacyjne jednostek samorządu terytorialnego - wyniki badań pilotażowych
  AutorzyMonika BOCHENEK
  ŹródłoZmiany - innowacje - kreatywność : III Ogólnopolska konferencja naukowa z cyklu Zarządzanie – rachunkowość – nowe technologie : Kraków 23–24 maja 2016 : streszczenia artykułów / Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Wydział Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Finansów i Ubezpieczeń. Katedra Rachunkowości Międzynarodowej. — [Kraków : s. n.], [2016]. — S. 13
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułProjekty międzyorganizacyjne jednostek samorządu terytorialnego – wyniki badań pilotażowych
  AutorzyMonika BOCHENEK
  ŹródłoStudia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. — 2016 nr 299, s. 48–57. — tekst: https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_291_320/SE_299/04.pdf
 • słowa kluczowe: projekt, współpraca międzyorganizacyjna, jednostka samorządu terytorialnego, projekt międzyorganizacyjny, powiat

  keywords: project, interorganizational collaboration, local government unit, project interorganization

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułProjekty partnerskie jednostek samorządu terytorialnego z uczelniami wyższymi szansą na rozwój sektora publicznego w powiecie nowosądeckim na przykładzie projektu „Profesjonalny urzędnik – nowoczesna administracja powiatu nowosądeckiego”
  AutorzyMonika BOCHENEK, Alina Zając
  ŹródłoPrzedsiębiorczość i Zarządzanie [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne. — 2016 t. 17 z. 7 cz. 1: Humanistyczne aspekty zarządzania wiedzą i kompetencjami, s. 307–322. — tekst: http://piz.san.edu.pl/docs/e-XVII-7-1.pdf
 • keywords: project management, project, European funds, partner project

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • [fragment książki, 2015]
 • TytułZarządzanie projektami finansowymi z funduszy UE w jednostkach samorządu terytorialnego na przykładzie powiatu nowosądeckiego
  AutorzyMonika BOCHENEK
  ŹródłoProblemy zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego / red. nauk. Beata Banachowicz, Katarzyna Wojtaszczyk, Małgorzata Żak-Skwierczyńska. — Łódź : Katedra Zarządzania Miastem i Regionem. Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, 2015. — S. 287–303
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułZarządzanie projektem partnerskim współfinansowanym ze środków funduszy zewnętrznych przy zastosowaniu metody Project Cycle Management
  AutorzyMonika BOCHENEK, Alina Zając
  ŹródłoNierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / Uniwersytet Rzeszowski. Katedra Teorii Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych. — 2017 z. 49, s. 322–334
 • słowa kluczowe: zarządzanie projektami, projekt, fundusze europejskie, PCM, projekt partnerski

  keywords: project management, project, European funds, PCM, partnership project

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15584/nsawg.2017.1.24

12
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułZarządzanie projektem partnerskim w sektorze publicznym jako przejaw nowoczesnej formy zarządzania w administracji publicznej w Polsce
  AutorzyMonika BOCHENEK
  ŹródłoPrzedsiębiorczość i Zarządzanie [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne. — 2017 t. 18 z. 4 cz. 2: Agile commerce – technologie przyszłości, s. 11–23. — tekst: http://piz.san.edu.pl/docs/e-XVIII-4-2.pdf
 • keywords: project management, partner project, governance

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • [referat, 2016]
 • TytułZarządzanie projektem partnerskim współfinansowanym ze środków funduszy zewnętrznych przy zastosowaniu metody Project Cycle Management
  AutorzyMonika BOCHENEK, Alina Zając
  ŹródłoKondycja finansowa jednostek samorządu terytorialnego a możliwości wynikające z perspektywy finansowej 2014–2020 : materiały konferencyjne : Rzeszów, 23–24 czerwca 2016 roku / Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie, Wydział Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Narodowy Bank Polski. — [Rzeszów] : Regionalna Izba Obrachunkowa ; Wydział Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, [2016]. — S. 65–66
 • słowa kluczowe: zarządzanie projektami, projekt, fundusze europejskie, PCM, projekt partnerski

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • [referat, 2017]
 • TytułZnaczenie współpracy międzyorganizacyjnej w sektorze publicznym
  AutorzyMonika BOCHENEK
  ŹródłoGlobalizacja i czynniki rozwoju : IV ogólnopolska konferencja naukowa z cyklu Zarządzanie – rachunkowość – nowe technologie : Szczyrk 5–6 czerwca 2017 / Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Wydział Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Finansów i Ubezpieczeń. Katedra Informatyki i Rachunkowości Międzynarodowej. — [Polska : s. n.], [2017]. — S. 5
 • słowa kluczowe: współpraca międzyorganizacyjna, projekt partnerski, good governance

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułZnaczenie współpracy międzyorganizacyjnej w sektorze publicznym
  AutorzyBOCHENEK Monika
  ŹródłoMarketing i Rynek. — 2017 R. 24 nr 10 dod.: CD, s. 103–118
 • słowa kluczowe: współpraca międzyorganizacyjna, projekt partnerski, sektor publiczny

  keywords: public sector, collaborative project, interorganization cooperation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
17
 • [referat, 2015]
 • TytułŹródła finansowania startupów w Województwie Małopolskim ze szczególnym uwzględnieniem RPO na lata 2014–2020
  AutorzyMonika BOCHENEK
  Źródło”Innowacyjne pomysły młodych naukowców: nauka – startup – przemysł” : konferencja organizowana w ramach Małopolskiego Festiwalu Innowacji : 28–29 maja 2015, Kraków / red. nauk. Joanna Kulczycka. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, cop. 2015. — S. 74
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: