Wykaz publikacji wybranego autora

Monika Bochenek, mgr

doktorant

Wydział Zarządzania
WZ-kzoks, Katedra Zarządzania Organizacjami i Kapitałem Społecznym


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 17, z ogólnej liczby 17 publikacji Autora


1
 • Determinanty współpracy międzyorganizacyjnej w sektorze publicznym w Polsce - prezentacja wyników badań empirycznych
2
 • Determinanty współpracy międzyorganizacyjnej w sektorze publicznym w Polsce – prezentacja wyników badań empirycznych
3
 • Finansowanie ochrony środowiska w województwie małopolskim ze źródeł europejskich w aspekcie okresu programowania 2014–2020
4
 • Personalne aspekty sukcesu projektu edukacyjnego realizowanego z zastosowaniem metodyk zwinnych
5
 • Personalne aspekty sukcesu projektu edukacyjnego realizowanego z zastosowaniem metodyk zwinnych
6
 • Pomiar i ocena efektywności edukacyjnych projektów partnerskich wdrażanych przez jednostki samorządu terytorialnego
7
 • Projekty międzyorganizacyjne jednostek samorządu terytorialnego - wyniki badań pilotażowych
8
 • Projekty międzyorganizacyjne jednostek samorządu terytorialnego – wyniki badań pilotażowych
9
 • Projekty partnerskie jednostek samorządu terytorialnego z uczelniami wyższymi szansą na rozwój sektora publicznego w powiecie nowosądeckim na przykładzie projektu „Profesjonalny urzędnik – nowoczesna administracja powiatu nowosądeckiego”
10
 • Zarządzanie projektami finansowymi z funduszy UE w jednostkach samorządu terytorialnego na przykładzie powiatu nowosądeckiego
11
 • Zarządzanie projektem partnerskim współfinansowanym ze środków funduszy zewnętrznych przy zastosowaniu metody Project Cycle Management
12
 • Zarządzanie projektem partnerskim w sektorze publicznym jako przejaw nowoczesnej formy zarządzania w administracji publicznej w Polsce
13
 • Zarządzanie projektem partnerskim współfinansowanym ze środków funduszy zewnętrznych przy zastosowaniu metody Project Cycle Management
14
 • Znaczenie współpracy międzyorganizacyjnej w sektorze publicznym
15
 • Znaczenie współpracy międzyorganizacyjnej w sektorze publicznym
16
 • Znaczenie współpracy międzyorganizacyjnej w sektorze publicznym
17
 • Źródła finansowania startupów w Województwie Małopolskim ze szczególnym uwzględnieniem RPO na lata 2014–2020