Wykaz publikacji wybranego autora

Monika Bochenek, mgr

doktorant

Wydział Zarządzania
WZ-kzoks, Katedra Zarządzania Organizacjami i Kapitałem Społecznym


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brakStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem17278
2018211
2017514
2016532
20155221
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem1717
201822
201755
201655
201555
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem1717
201822
201755
201655
201555
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem1717
201822
201755
201655
201555
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem17710
2018211
2017532
2016523
2015514
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem17107
2018211
2017541
2016523
20155321
 • Determinanty współpracy międzyorganizacyjnej w sektorze publicznym w Polsce - prezentacja wyników badań empirycznych[Determinants of inter-organizational cooperation in the public sector in Poland - presentation of the results of empirical research] / Alina KOZARKIEWICZ, Monika BOCHENEK // W: Zarządzanie – rachunkowość – nowe technologie : V ogólnopolska konferencja naukowa pt. Informacje - wiedza - kompetencje : 4-5 czerwca 2018, [Kraków] : streszczenia artykułów / Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Wydział Zarządzania. Katedra Ekonomii, Finansów i Zarządzania Środowiskiem, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Finansów i Ubezpieczeń. Katedra Informatyki i Rachunkowości Międzynarodowej. — [Kraków : s. n.], [2018]. — Opis na podst. okł.. — S. 6

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Determinanty współpracy międzyorganizacyjnej w sektorze publicznym w Polsce – prezentacja wyników badań empirycznychDeterminants of inter-organizational cooperation in the public sector in Poland - presentation of the results of empirical research / Alina KOZARKIEWICZ, Monika BOCHENEK // Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ; ISSN 2083-8611. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Studia Ekonomiczne ; ISSN: 2083-8603. — Wariant tytułu: Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. — 2018 nr 369, s. [81]–92. — Bibliogr. s. 91, Streszcz., Summ.. — tekst: https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_361_380/SE_369/07.pdf

 • słowa kluczowe: projekt, współpraca międzyorganizacyjna, jednostka samorządu terytorialnego, projekt międzyorganizacyjny

  keywords: project, interorganizational cooperation, interorganizational project, local governments

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Finansowanie ochrony środowiska w województwie małopolskim ze źródeł europejskich w aspekcie okresu programowania 2014–2020Financing of environmental protection in the Malopolska region based on suport from European sources in the aspect of the programme for 2014–2020 / Monika BOCHENEK // W: Gospodarka komunalna, nowe rozwiązania i technologie / pod red. Barbary Marczewskiej. — Warszawa : Wydawnictwo „Seidel-Przywecki”, 2015. — ISBN: 978-83-60956-42-7. — S. 233–247. — Bibliogr. s. 247, Streszcz., Abstr.. — Afiliacja autorki: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Personalne aspekty sukcesu projektu edukacyjnego realizowanego z zastosowaniem metodyk zwinnych[Personal aspects of the success of the educational project implemented using agile methodologies] / Monika BOCHENEK // W: Zasoby i osiągnięcia organizacji : II Ogólnopolska konferencja naukowa z cyklu Zarządzanie – rachunkowość – nowe technologie : Szczyrk 1–2 czerwca 2015 / Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Wydział Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Finansów i Ubezpieczeń. Katedra Rachunkowości Międzynarodowej. — [Katowice : s. n.], [2015]. — S. 6. — Afiliacja : Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Personalne aspekty sukcesu projektu edukacyjnego realizowanego z zastosowaniem metodyk zwinnychPersonal aspects of the success of the educational project implemented using agile project management / Monika BOCHENEK // Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ; ISSN 2083-8611. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Studia Ekonomiczne ; ISSN: 2083-8603. — Wariant tytułu: Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. — 2015 nr 244, s. 7–16. — Bibliogr. s. 15–16, Streszcz., Summ.. — tekst: https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_231_250/SE_244/01.pdf

 • słowa kluczowe: zarządzanie zasobami ludzkimi, zespół projektowy, metodyki zwinne

  keywords: human resources management, project team, agile methodology

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Pomiar i ocena efektywności edukacyjnych projektów partnerskich wdrażanych przez jednostki samorządu terytorialnego[The measurement and the evaluation of the effectiveness of educational partner projects implemented by self-government units] / Monika BOCHENEK, Alina Zając // W: Kondycja finansowa jednostek samorządu terytorialnego a możliwości wynikające z perspektywy finansowej 2014–2020 : materiały konferencyjne : Rzeszów, 23–24 czerwca 2016 roku / Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie, Wydział Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Narodowy Bank Polski. — [Rzeszów] : Regionalna Izba Obrachunkowa ; Wydział Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, [2016]. — ISBN: 978-83-65441-20-1. — S. 63–64. — M. Bochenek - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza ; dod. afiliacja: Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich, Nowy Sącz

 • słowa kluczowe: projekt, finanse publiczne, efektywność projektów, ewaluacja

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Projekty międzyorganizacyjne jednostek samorządu terytorialnego - wyniki badań pilotażowych[Inter-organizational projects of local government units - the results of pilot studies] / Monika BOCHENEK // W: Zmiany - innowacje - kreatywność : III Ogólnopolska konferencja naukowa z cyklu Zarządzanie – rachunkowość – nowe technologie : Kraków 23–24 maja 2016 : streszczenia artykułów / Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Wydział Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Finansów i Ubezpieczeń. Katedra Rachunkowości Międzynarodowej. — [Kraków : s. n.], [2016]. — S. 13

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Projekty międzyorganizacyjne jednostek samorządu terytorialnego – wyniki badań pilotażowychInter-organizational projects of local government units – the results of pilot studies / Monika BOCHENEK // Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ; ISSN 2083-8611. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Studia Ekonomiczne ; ISSN: 2083-8603. — Wariant tytułu: Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. — 2016 nr 299, s. 48–57. — Bibliogr. s. 56–57, Streszcz., Summ.. — tekst: https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_291_320/SE_299/04.pdf

 • słowa kluczowe: projekt, współpraca międzyorganizacyjna, jednostka samorządu terytorialnego, projekt międzyorganizacyjny, powiat

  keywords: project, interorganizational collaboration, local government unit, project interorganization

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Projekty partnerskie jednostek samorządu terytorialnego z uczelniami wyższymi szansą na rozwój sektora publicznego w powiecie nowosądeckim na przykładzie projektu „Profesjonalny urzędnik – nowoczesna administracja powiatu nowosądeckiego”Partner projects between self-government units and higher education institutions as a chance of development of the Public Sector in the Nowy Sącz County on the example of the Project „Professional Clerk - Modern Administration of the Nowy Sącz County” / Monika BOCHENEK, Alina Zając // Przedsiębiorczość i Zarządzanie [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2543-8190. — 2016 t. 17 z. 7 cz. 1: Humanistyczne aspekty zarządzania wiedzą i kompetencjami, s. 307–322. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 321–322, Abstr.. — tekst: http://piz.san.edu.pl/docs/e-XVII-7-1.pdf

 • keywords: project management, project, European funds, partner project

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Zarządzanie projektami finansowymi z funduszy UE w jednostkach samorządu terytorialnego na przykładzie powiatu nowosądeckiego[Project management financial from funds the EU, in self-government units on the example of the Nowy Sącz district] / Monika BOCHENEK // W: Problemy zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego / red. nauk. Beata Banachowicz, Katarzyna Wojtaszczyk, Małgorzata Żak-Skwierczyńska. — Łódź : Katedra Zarządzania Miastem i Regionem. Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, 2015. — ISBN: 978-83-943058-1-9. — S. 287–303. — Bibliogr. s. 302–303. — Afiliacja autorki: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Zarządzanie projektem partnerskim współfinansowanym ze środków funduszy zewnętrznych przy zastosowaniu metody Project Cycle ManagementManagement of a partner project co-financed with the outside funds using the method of Project Cycle Management / Monika BOCHENEK, Alina Zając // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth / Uniwersytet Rzeszowski. Katedra Teorii Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych ; ISSN 1898-5084. — 2017 z. 49, s. 322–334. — Bibliogr. s. 332–333, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: zarządzanie projektami, projekt, fundusze europejskie, PCM, projekt partnerski

  keywords: project management, project, European funds, PCM, partnership project

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15584/nsawg.2017.1.24

12
 • Zarządzanie projektem partnerskim w sektorze publicznym jako przejaw nowoczesnej formy zarządzania w administracji publicznej w PolsceManagement of the project partner in the public sector as a manifestation of modern forms of management in public administration in Poland / Monika BOCHENEK // Przedsiębiorczość i Zarządzanie [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2543-8190. — 2017 t. 18 z. 4 cz. 2: Agile commerce – technologie przyszłości, s. 11–23. — Wymagania systemowe: Adobe Raeder. — Bibliogr. s. 21–23, Abstr.. — Afiliacja autorki: Akademia Górniczo-Hutnicza. — tekst: http://piz.san.edu.pl/docs/e-XVIII-4-2.pdf

 • keywords: project management, partner project, governance

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Zarządzanie projektem partnerskim współfinansowanym ze środków funduszy zewnętrznych przy zastosowaniu metody Project Cycle Management[Management of a partner project co-financed with the outside funds using the method of Project Cycle Management] / Monika BOCHENEK, Alina Zając // W: Kondycja finansowa jednostek samorządu terytorialnego a możliwości wynikające z perspektywy finansowej 2014–2020 : materiały konferencyjne : Rzeszów, 23–24 czerwca 2016 roku / Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie, Wydział Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Narodowy Bank Polski. — [Rzeszów] : Regionalna Izba Obrachunkowa ; Wydział Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, [2016]. — ISBN: 978-83-65441-20-1. — S. 65–66. — M. Bochenek - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza ; dod. afiliacja: Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich, Nowy Sącz

 • słowa kluczowe: zarządzanie projektami, projekt, fundusze europejskie, PCM, projekt partnerski

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Znaczenie współpracy międzyorganizacyjnej w sektorze publicznym[The importance of inter-organizational cooperation in the public sector] / Monika BOCHENEK // W: Globalizacja i czynniki rozwoju : IV ogólnopolska konferencja naukowa z cyklu Zarządzanie – rachunkowość – nowe technologie : Szczyrk 5–6 czerwca 2017 / Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Wydział Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Finansów i Ubezpieczeń. Katedra Informatyki i Rachunkowości Międzynarodowej. — [Polska : s. n.], [2017]. — S. 5. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: współpraca międzyorganizacyjna, projekt partnerski, good governance

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Znaczenie współpracy międzyorganizacyjnej w sektorze publicznymThe importance of inter-organizational cooperation in the public sector / BOCHENEK Monika // Marketing i Rynek ; ISSN 1231-7853. — 2017 R. 24 nr 10 dod.: CD, s. 103–118. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 116–118, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: współpraca międzyorganizacyjna, projekt partnerski, sektor publiczny

  keywords: public sector, collaborative project, interorganization cooperation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Znaczenie współpracy międzyorganizacyjnej w sektorze publicznymThe importance of inter-organizational cooperation in public sector / Monika BOCHENEK // Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ; ISSN 2083-8611. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Studia Ekonomiczne ; ISSN: 2083-8603. — Wariant tytułu: Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. — 2017 nr 341, s. 21–34. — Bibliogr. s. 33–34, Streszcz., Summ.. — tekst: https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_341_360/SE_341/02.pdf

 • słowa kluczowe: współpraca międzyorganizacyjna, projekt partnerski, good governance

  keywords: interorganizational collaboration, good governance, project interorganization

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Źródła finansowania startupów w Województwie Małopolskim ze szczególnym uwzględnieniem RPO na lata 2014–2020[Sources of financing startups in the Malopolska, with particular taking into account the RPO for 2014–2020] / Monika BOCHENEK // W: ”Innowacyjne pomysły młodych naukowców: nauka – startup – przemysł” : konferencja organizowana w ramach Małopolskiego Festiwalu Innowacji : 28–29 maja 2015, Kraków / red. nauk. Joanna Kulczycka. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, cop. 2015. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-62922-48-2. — S. 74

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: