Wykaz publikacji wybranego autora

Kamil Mucha, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-kimit, Katedra Inżynierii Maszyn i Transportu


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria mechaniczna


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / budowa i eksploatacja maszyn


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-6021-4823 orcid iD

ResearcherID: AAJ-8255-2020

Scopus: 54793402900

PBN: 5e70938d878c28a0473ac8a4

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 40, z ogólnej liczby 40 publikacji Autora


1
 • [artykuł w czasopiśmie, 2021]
 • TytułAn improved procedure for the quality control of sintered carbide tips for mining applications, based on quantitative image analysis of the microstructure
  AutorzyKamil MUCHA, Joanna AUGUSTYN-NADZIEJA, Agnieszka Szczotok, Krzysztof KRAUZE
  ŹródłoMaterials [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2021 vol. 14 iss. 5 art. no. 1236, s. 1-16. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1944/14/5/1236/pdf
2
 • [referat, 2015]
 • TytułAnaliza metod określania ścierności skał
  AutorzyKrzysztof KRAUZE, Kamil MUCHA
  ŹródłoMechanizacja, automatyzacja i robotyzacja w górnictwie : II międzynarodowa konferencja : Ustroń, 17–19 czerwca 2015 r. : streszczenia referatów. — [Polska : s. n.], [2015]. — S. 104
3
 • [fragment książki, 2015]
 • TytułAnaliza metod określania ścierności skał
  AutorzyKrzysztof KRAUZE, Kamil MUCHA
  ŹródłoMechanizacja, automatyzacja i robotyzacja w górnictwie : praca zbiorowa : monografia / red. nauk. Krzysztof Krauze ; Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o. w Lędzinach, Katedra Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych AGH w Krakowie. — Lędziny ; Kraków : Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego, 2015. — S. 171–180
4
 • [artykuł w czasopiśmie, 2022]
 • TytułAssessment of the structure of cutting heads with regard to the mining machine load using proprietary software
  AutorzyKrzysztof KRAUZE, Kamil MUCHA, Tomasz WYDRO, Ryszard KLEMPKA
  ŹródłoEnergies [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2022 vol. 15 iss. 19 art. no. 6886, s. 1–22. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1073/15/19/6886/pdf?version=1663733890
5
 • [fragment książki, 2017]
 • TytułBadania laboratoryjne określające ścierność skał w aspekcie zużycia narzędzi urabiających
  AutorzyKrzysztof KRAUZE, Kamil MUCHA
  ŹródłoProblemy eksploatacji i zarządzania w górnictwie : monografia / red. nauk. Krzysztof Kotwica ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : Department of Mining, Dressing and Transporting Machines. Faculty of Mechanical Engineering and Robotics. University of Science and Technology AGH, 2017. — S. 163–170
6
 • [referat, 2017]
 • TytułBadania laboratoryjne określające wpływ zużycia ściernego noży styczno-obrotowych na opory urabiania
  AutorzyKrzysztof KRAUZE, Łukasz BOŁOZ, Kamil MUCHA, Zenon Rożenek
  ŹródłoMechanizacja, automatyzacja i robotyzacja w górnictwie : IV międzynarodowa konferencja : Wisła, 21–23 czerwca 2017 r. : streszczenia referatów. — [Polska : s. n.], [2017]. — S. 131–132
7
 • [referat, 2018]
 • TytułBadania porównawcze noży styczno-obrotowych pod względem trwałości materiałów zapobiegających ich zużyciu
  AutorzyKrzysztof KRAUZE, Łukasz BOŁOZ, Tomasz WYDRO, Kamil MUCHA
  ŹródłoSúčasnost'a budúcnost' baníctva a geológie : zborník prednášok z medzinárodnej konferencie : Demänovská Dolina, Slovak Republic, 04-05 Október 2018 / Slovenská Banícka Spoločnosť. — [Slovak Republic : Slovenská Banícka Spoločnosť], [2018]. — S. 124–134
8
 • [referat, 2016]
 • TytułBadania stanowiskowe urabiania skał abrazywnych dyskowym organem frezującym
  AutorzyKrzysztof KRAUZE, Łukasz BOŁOZ, Kamil MUCHA, Marek Czechowski, Jan Lubryka
  ŹródłoMechanizacja, automatyzacja i robotyzacja w górnictwie : III międzynarodowa konferencja : Wisła, 15–17 czerwca 2016 r. : streszczenia referatów. — [Polska : s. n.], [2016]. — S. 30–31
9
 • [fragment monografii pokonferencyjnej, 2016]
 • TytułBadania stanowiskowe urabiania skał abrazywnych dyskowym organem frezującym
  AutorzyKrzysztof KRAUZE, Łukasz BOŁOZ, Kamil MUCHA, Marek Czechowski, Jan Lubryka
  ŹródłoMechanizacja, automatyzacja i robotyzacja w górnictwie : monografia : praca zbiorowa. T. 1, Wybrane problemy górnictwa podziemnego / red. nauk. Krzysztof Kotwica ; Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o. w Lędzinach, Katedra Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych AGH w Krakowie. — Lędziny ; Kraków : Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego, 2016. — S. 42–49
10
11
 • [artykuł w czasopiśmie, 2022]
 • TytułDetermining the stability of a mobile manipulator for the transport and assembly of arches in the yielding arch support
  AutorzyKrzysztof KRAUZE, Kamil MUCHA, Tomasz WYDRO, Ryszard KLEMPKA, Andrzej Kutnik, Waldemar Hałas, Piotr Ruda
  ŹródłoEnergies [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2022 vol. 15 iss. 9 art. no. 3170, s. 1-17. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1073/15/9/3170/pdf?version=1651118563
12
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułDurability testing of tangential-rotary picks made of different materials
  AutorzyKrzysztof KRAUZE, Łukasz BOŁOZ, Tomasz WYDRO, Kamil MUCHA
  ŹródłoMining – Informatics, Automation and Electrical Engineering. — 2017 no. 1, s. 26–34 (j. ang.) ; s. 68–76 (j. pol.). — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/MIAG/2017.1.529/miag.2017.1.529.26.pdf
13
 • [referat, 2019]
 • TytułEvaluation of the durability of hard-faced layers welded on the conical picks on the basis of laboratory tests
  AutorzyKRAUZE Krzysztof, BOŁOZ Łukasz, WYDRO Tomasz, MUCHA Kamil
  ŹródłoPTME 2019 : Progressive Technologies in Mechanical Engineering : VIII international scientific and technical conference : 4–8 February 2019, Ivano-Frankivsk – Yaremche : conference proceedings / Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas. Institute of Engineering Mechanics, Lviv Polytechnic National University. Institute of Engineering Mechanics and Transport. — Ivano-Frankivsk – Yaremche: [s. n.], [2019]. — S. 50–53
14
 • [fragment książki, 2020]
 • TytułEvaluation of the quality of conical picks and the possibility of predicting the costs of their use
  AutorzyKrzysztof KRAUZE, Kamil MUCHA, Tomasz WYDRO
  ŹródłoMultidisciplinary aspects of production engineering : monograph. Pt. 1, Engineering and technology / ed. Jacek Sitko. — Warszawa : Sciendo, 2020. — S. 491–504
15
 • [artykuł w czasopiśmie, 2021]
 • TytułFunctional and operational requirements to be fulfilled by conical picks regarding their wear rate and investment costs
  AutorzyKrzysztof KRAUZE, Kamil MUCHA, Tomasz WYDRO, Edward Pieczora
  ŹródłoEnergies [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2021 vol. 14 iss. 12 art. no. 3696, s. 1–19. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1073/14/12/3696/pdf
16
 • [artykuł w czasopiśmie, 2021]
 • TytułImpact identification of carbon-containing carboniferous clays on surfaces of friction nodes
  AutorzyIwona Jonczy, Andrzej Wieczorek, Krzysztof Filipowicz, Kamil MUCHA, Mariusz Kuczaj, Arkadiusz Pawlikowski, Paweł Nuckowski, Edward Pieczora
  ŹródłoEnergies [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2021 vol. 14 iss. 5 art. no. 1422, s. 1–17. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1073/14/5/1422/pdf
17
18
 • [referat w czasopiśmie, 2019]
 • TytułInvestigations into the wear rate of conical picks with abrasion-resistant coatings in laboratory conditions
  AutorzyK. KRAUZE, Ł. BOŁOZ, T. WYDRO, K. MUCHA
  ŹródłoIOP Conference Series: Materials Science and Engineering. — 2019 vol. 679 art. no. 012012, s. 1–10. — tekst: https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/679/1/012012/pdf
19
 • [fragment monografii pokonferencyjnej, 2017]
 • TytułKompleks szybowy nowej generacji
  AutorzyKrzysztof KRAUZE, Łukasz BOŁOZ, Tomasz WYDRO, Kamil MUCHA
  ŹródłoMechanizacja, automatyzacja i robotyzacja w górnictwie : monografia : praca zbiorowa. T. 2, Problemy eksploatacji i zarządzania w górnictwie podziemnym i odkrywkowym / red. nauk. Krzysztof Krauze ; Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o. w Lędzinach, Katedra Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych. AGH w Krakowie. — Lędziny ; Kraków : Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o., 2017. — S. 103–112
20
 • [referat, 2016]
 • TytułLaboratoryjna metoda badania ścierności skał
  AutorzyKrzysztof KRAUZE, Kamil MUCHA
  ŹródłoMechanizacja, automatyzacja i robotyzacja w górnictwie : III międzynarodowa konferencja : Wisła, 15–17 czerwca 2016 r. : streszczenia referatów. — [Polska : s. n.], [2016]. — S. 72
21
 • [fragment monografii pokonferencyjnej, 2016]
 • TytułLaboratoryjna metoda badania ścierności skał
  AutorzyKrzysztof KRAUZE, Kamil MUCHA
  ŹródłoMechanizacja, automatyzacja i robotyzacja w górnictwie : monografia : praca zbiorowa. T. 1, Wybrane problemy górnictwa podziemnego / red. nauk. Krzysztof Kotwica ; Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o. w Lędzinach, Katedra Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych AGH w Krakowie. — Lędziny ; Kraków : Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego, 2016. — S. 118–125
22
 • [artykuł w czasopiśmie, 2023]
 • TytułMass and volumetric abrasive wear measurements of the mining conical picks
  AutorzyKrzysztof KRAUZE, Kamil MUCHA, Tomasz WYDRO, Jan PAWLIK, Aleksandra Wróblewska-Pawlik
  ŹródłoSustainability [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2023 vol. 15 iss. 1 art. no. 850, s. 1-17. — tekst: https://www.mdpi.com/2071-1050/15/1/850/pdf?version=1672803926
23
 • [referat, 2019]
 • TytułNowa metoda oceny ścierności skał w aspekcie zużycia noży styczno-obrotowych : streszczenie
  AutorzyKamil MUCHA
  ŹródłoTUR 2019 : [konferencja] : Krynica Zdrój, 17$div$20 September 2019 : streszczenia referatów. — [S. l. : s. n.], [2019]. — S. 84
24
 • [artykuł w czasopiśmie, 2020]
 • TytułOcena jakości noży styczno-obrotowych oraz prognozowanie ich kosztów zużycia
  AutorzyKrzysztof KRAUZE, Kamil MUCHA, Tomasz WYDRO
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2020 t. 76 nr 9, s. 1–9
25
 • [referat, 2019]
 • TytułOcena ścierności skał w aspekcie zużycia noży styczno-obrotowych
  AutorzyKamil MUCHA
  ŹródłoXXVII międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : trwałość elementów i węzłów konstrukcyjnych maszyn górniczych TEMAG 2019 ; XVI międzynarodowe warsztaty techniczne : elektroenergetyka, mechanizacja, wentylacja i klimatyzacja w zakładach górniczych w aspekcie bezpieczeństwa i higieny pracy : Ustroń, 17–19 października 2019 / oprac. red. publ. Krzysztof Filipowicz, Jacek Spałek ; Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. Oddział Gliwicko-Zabrzański. Koło Zakładowe przy Politechnice Śląskiej, Grupa Kapitałowa PUMAR. — [Gliwice : Usługi Komputerowe i Poligraficzne, Jan Gębka, Dariusz Gębka], [2019]. — S. 101–112