Wykaz publikacji wybranego autora

Kamil Mucha, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-kimit, Katedra Inżynierii Maszyn i Transportu


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria mechaniczna


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / budowa i eksploatacja maszyn


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-6021-4823 orcid iD

ResearcherID: AAJ-8255-2020

Scopus: 54793402900

PBN: 5e70938d878c28a0473ac8a4

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem40121315
202311
20225113
2021514
2020321
20197151
2018321
20175311
20167322
20154121
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem4016168
202311
2022523
202155
2020321
20197241
2018312
2017541
20167322
2015422
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem402515
202311
2022514
202155
2020321
2019743
2018321
201755
201677
201544
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem40931
202311
2022532
2021541
202033
201977
201833
201755
2016716
201544
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem402713
202311
2022541
202155
202033
2019725
2018312
2017541
2016752
2015422
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem402812
202311
2022541
202155
202033
2019734
2018312
2017541
2016752
20154221
 • An improved procedure for the quality control of sintered carbide tips for mining applications, based on quantitative image analysis of the microstructure / Kamil MUCHA, Joanna AUGUSTYN-NADZIEJA, Agnieszka Szczotok, Krzysztof KRAUZE // Materials [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1944. — 2021 vol. 14 iss. 5 art. no. 1236, s. 1-16. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 15-16, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2021-03-05. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1944/14/5/1236/pdf

  orcid iD
 • keywords: microstructure, mining, WC-Co, conical picks, hardness, sintered carbides, semiautomated measurement, quantitative image analysis

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/ma14051236

2
 • Analiza metod określania ścierności skałAnalyze of method suitable to determine abrasive properties of rock / Krzysztof KRAUZE, Kamil MUCHA // W: Mechanizacja, automatyzacja i robotyzacja w górnictwie : II międzynarodowa konferencja : Ustroń, 17–19 czerwca 2015 r. : streszczenia referatów. — [Polska : s. n.], [2015]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 104. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analiza metod określania ścierności skałAnalyze of method suitalbe to datermine abrasiveness of rocks / Krzysztof KRAUZE, Kamil MUCHA // W: Mechanizacja, automatyzacja i robotyzacja w górnictwie : praca zbiorowa : monografia / red. nauk. Krzysztof Krauze ; Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o. w Lędzinach, Katedra Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych AGH w Krakowie. — Lędziny ; Kraków : Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego, 2015. — Dod. na s. tyt.: Konferencja Mechanizacja, Automatyzacja i Robotyzacja w Górnictwie. — ISBN: 978-83-936657-7-8. — S. 171–180. — Bibliogr. s. 179–180, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
5
 • Badania laboratoryjne określające ścierność skał w aspekcie zużycia narzędzi urabiającychLaboratory tests determining rock abrasiveness in the aspect of cutting tools' wear / Krzysztof KRAUZE, Kamil MUCHA // W: Problemy eksploatacji i zarządzania w górnictwie : monografia / red. nauk. Krzysztof Kotwica ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : Department of Mining, Dressing and Transporting Machines. Faculty of Mechanical Engineering and Robotics. University of Science and Technology AGH, 2017. — ISBN: 978-83-930353-7-3. — S. 163–170. — Bibliogr. s. 170, Streszcz., Abstr.

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Badania laboratoryjne określające wpływ zużycia ściernego noży styczno-obrotowych na opory urabianiaLaboratory research to determine the influence of abrasive wear of rotary – tangential picks for the cutting resistance / Krzysztof KRAUZE, Łukasz BOŁOZ, Kamil MUCHA, Zenon Rożenek // W: Mechanizacja, automatyzacja i robotyzacja w górnictwie : IV międzynarodowa konferencja : Wisła, 21–23 czerwca 2017 r. : streszczenia referatów. — [Polska : s. n.], [2017]. — S. 131–132. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: zużycie ścierne, ścierność skał, opory urabiania, nóż styczno-obrotowy

  keywords: abrasive wear, cutting resistance, rock abrasiveness, tangential - rotary pick

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Badania porównawcze noży styczno-obrotowych pod względem trwałości materiałów zapobiegających ich zużyciuComparative tests of tangential-rotary picks in terms of durability of materials preventing their wear / Krzysztof KRAUZE, Łukasz BOŁOZ, Tomasz WYDRO, Kamil MUCHA // W: Súčasnost'a budúcnost' baníctva a geológie : zborník prednášok z medzinárodnej konferencie : Demänovská Dolina, Slovak Republic, 04-05 Október 2018 = The present and future of the mining and geology : conference proceedings from the international conference / Slovenská Banícka Spoločnosť. — [Slovak Republic : Slovenská Banícka Spoločnosť], [2018]. — ISBN: 978-80-89883-05-9. — S. 124–134. — Bibliogr. s. 134, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: zużycie, stanowisko laboratoryjne, noże styczno-obrotowe, trwałość, mechaniczne urabianie skał

  keywords: test stand, durability, mechanical mining, tangential - rotary pick, tools wear

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Badania stanowiskowe urabiania skał abrazywnych dyskowym organem frezującymTest bench examinations dedicated to mining of abrasive rock grades by means of disc-shaped shearing tools / Krzysztof KRAUZE, Łukasz BOŁOZ, Kamil MUCHA, Marek Czechowski, Jan Lubryka // W: Mechanizacja, automatyzacja i robotyzacja w górnictwie : III międzynarodowa konferencja : Wisła, 15–17 czerwca 2016 r. : streszczenia referatów. — [Polska : s. n.], [2016]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 30–31. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Badania stanowiskowe urabiania skał abrazywnych dyskowym organem frezującymTest bench examinations dedicated to mining of abrasive rock grades by means of disc-shaped shearing tools / Krzysztof KRAUZE, Łukasz BOŁOZ, Kamil MUCHA, Marek Czechowski, Jan Lubryka // W: Mechanizacja, automatyzacja i robotyzacja w górnictwie : monografia : praca zbiorowa. T. 1, Wybrane problemy górnictwa podziemnego / red. nauk. Krzysztof Kotwica ; Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o. w Lędzinach, Katedra Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych AGH w Krakowie. — Lędziny ; Kraków : Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego, 2016. — Artykuły opublikowane w monografii zostały wygłoszone na III Międzynarodowej Konferencji „Mechanizacja, Automatyzacja i Robotyzacja w Górnictwie”, która odbyła się 15-17 czerwca 2016 r. w Wiśle. — ISBN: 978-83-944406-3-3. — S. 42–49. — Bibliogr. s. 49, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Computer-aided design of cutting headsKomputerowe wspomaganie w projektowaniu frezujących organów urabiających / Krzysztof KRAUZE, Ryszard KLEMPKA, Kamil MUCHA // Mining – Informatics, Automation and Electrical Engineering ; ISSN 2450-7326. — Tytuł poprz.: Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa ; ISSN: 0208-7448. — 2015 R. 53 nr 4, s. 22–32 tekst ang., 56–66 tekst pol.. — Bibliogr. s. 32, 66. — Tekst pol.-ang. — Tekst pol. pod adresem:{http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-32334416-056a-4ea9-bb13-2786c6037584/c/04_PL.pdf}. — tekst: http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-32334416-056a-4ea9-bb13-2786c6037584/c/04_en.pdf

 • słowa kluczowe: komputerowe wspomaganie projektowania, urabianie skał, frezujące organy urabiające, frezujące organy ślimakowe

  keywords: rock breaking, cutting heads, scroll type cutting heads, computer aided design

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Determining the stability of a mobile manipulator for the transport and assembly of arches in the yielding arch support / Krzysztof KRAUZE, Kamil MUCHA, Tomasz WYDRO, Ryszard KLEMPKA, Andrzej Kutnik, Waldemar Hałas, Piotr Ruda // Energies [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1073. — 2022 vol. 15 iss. 9 art. no. 3170, s. 1-17. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 16-17, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2022-04-26. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1073/15/9/3170/pdf?version=1651118563

  orcid iD
 • keywords: stability, coal mining, safety, transport and assembly manipulator, work ergonomics

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/en15093170

12
 • Durability testing of tangential-rotary picks made of different materialsBadania trwałości noży styczno-obrotowych wykonanych z różnych materiałów / Krzysztof KRAUZE, Łukasz BOŁOZ, Tomasz WYDRO, Kamil MUCHA // Mining – Informatics, Automation and Electrical Engineering ; ISSN 2450-7326. — Tytuł poprz.: Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa ; ISSN: 0208-7448. — 2017 no. 1, s. 26–34 (j. ang.) ; s. 68–76 (j. pol.). — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 34, 76. — Tekst ang.-pol. - Wersja polskojęzyczna: {http://journals.bg.agh.edu.pl/MIAG/2017.1.529/miag.2017.1.529.68.pdf} [2017-09-15]. DOI: 10.7494/miag.2017.1.529.68. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/MIAG/2017.1.529/miag.2017.1.529.26.pdf

  orcid iD
 • słowa kluczowe: zużycie, stanowisko laboratoryjne, noże styczno-obrotowe, trwałość, mechaniczne urabianie skał

  keywords: test stand, durability, mechanical mining, hard rocks, tangential - rotary pick, tools wear

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/miag.2017.1.529.26

13
 • Evaluation of the durability of hard-faced layers welded on the conical picks on the basis of laboratory tests / KRAUZE Krzysztof, BOŁOZ Łukasz, WYDRO Tomasz, MUCHA Kamil // W: PTME 2019 : Progressive Technologies in Mechanical Engineering : VIII international scientific and technical conference : 4–8 February 2019, Ivano-Frankivsk – Yaremche : conference proceedings = Progresivnì tehnologìï u mašinobuduvannì : VIII mìžnarodnoï naukovo-tehnìčnoï konferencìï : 4–8 lûtogo 2019 r., Ìvano-Frankìvsk – Âremče / Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas. Institute of Engineering Mechanics, Lviv Polytechnic National University. Institute of Engineering Mechanics and Transport. — Ivano-Frankivsk – Yaremche: [s. n.], [2019]. — ISBN: 978-617-7496-46-4. — S. 50–53. — Bibliogr. s. 53

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Evaluation of the quality of conical picks and the possibility of predicting the costs of their use / Krzysztof KRAUZE, Kamil MUCHA, Tomasz WYDRO // W: Multidisciplinary aspects of production engineering : monograph. Pt. 1, Engineering and technology / ed. Jacek Sitko. — Warszawa : Sciendo, 2020. — (Multidisciplinary Aspects of Production Engineering ; ISSN 2545-2827 ; vol. 3 iss. 1). — ISBN: 978-83-11-66675-02-5 ; e-ISBN: 978-83-66675-03-2. — S. 491–504. — Bibliogr. s. 503–504, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2020-08-20. — tekst: https://content.sciendo.com/view/journals/mape/3/1/article-p491.xml?language=en

  orcid iD
 • keywords: costs, underground mining, conical picks, rocks cutting

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/mape-2020-0041

15
 • Functional and operational requirements to be fulfilled by conical picks regarding their wear rate and investment costs / Krzysztof KRAUZE, Kamil MUCHA, Tomasz WYDRO, Edward Pieczora // Energies [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1073. — 2021 vol. 14 iss. 12 art. no. 3696, s. 1–19. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 18–19, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2021-06-21. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1073/14/12/3696/pdf

  orcid iD
 • keywords: costs, underground mining, quality, longwall shearers, conical picks, roadheaders

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/en14123696

16
 • Impact identification of carbon-containing carboniferous clays on surfaces of friction nodes / Iwona Jonczy, Andrzej Wieczorek, Krzysztof Filipowicz, Kamil MUCHA, Mariusz Kuczaj, Arkadiusz Pawlikowski, Paweł Nuckowski, Edward Pieczora // Energies [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1073. — 2021 vol. 14 iss. 5 art. no. 1422, s. 1–17. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 16–17, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2021-03-05. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1073/14/5/1422/pdf

  orcid iD
 • keywords: friction, hard coal, clayey minerals, wear processes, claystone

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/en14051422

17
18
19
 • Kompleks szybowy nowej generacjiNew generation shaft complex / Krzysztof KRAUZE, Łukasz BOŁOZ, Tomasz WYDRO, Kamil MUCHA // W: Mechanizacja, automatyzacja i robotyzacja w górnictwie : monografia : praca zbiorowa. T. 2, Problemy eksploatacji i zarządzania w górnictwie podziemnym i odkrywkowym / red. nauk. Krzysztof Krauze ; Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o. w Lędzinach, Katedra Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych. AGH w Krakowie. — Lędziny ; Kraków : Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o., 2017. — Artykuły opublikowane w monografii zostały wygłoszone na IV. Międzynarodowej Konferencji „Mechanizacja, Automatyzacja i Robotyzacja w Górnictwie”, która odbyła się 21-23 czerwca 2017 r. w Wiśle. — ISBN: 978-83-944406-8-8 ; e-ISBN: 978-83-944406-9-5. — S. 103–112. — Bibliogr. s. 112, Streszcz., Abstr.

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Laboratoryjna metoda badania ścierności skałA laboratory method for examination of rock abrasivity / Krzysztof KRAUZE, Kamil MUCHA // W: Mechanizacja, automatyzacja i robotyzacja w górnictwie : III międzynarodowa konferencja : Wisła, 15–17 czerwca 2016 r. : streszczenia referatów. — [Polska : s. n.], [2016]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 72. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Laboratoryjna metoda badania ścierności skałA laboratory method for examination of rock abrasivity / Krzysztof KRAUZE, Kamil MUCHA // W: Mechanizacja, automatyzacja i robotyzacja w górnictwie : monografia : praca zbiorowa. T. 1, Wybrane problemy górnictwa podziemnego / red. nauk. Krzysztof Kotwica ; Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o. w Lędzinach, Katedra Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych AGH w Krakowie. — Lędziny ; Kraków : Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego, 2016. — Artykuły opublikowane w monografii zostały wygłoszone na III Międzynarodowej Konferencji „Mechanizacja, Automatyzacja i Robotyzacja w Górnictwie”, która odbyła się 15-17 czerwca 2016 r. w Wiśle. — ISBN: 978-83-944406-3-3. — S. 118–125. — Bibliogr. s. 125, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
23
 • Nowa metoda oceny ścierności skał w aspekcie zużycia noży styczno-obrotowych : streszczenieThe new method for assesing rock abrasivity in terms of wear of conical picks : abstract / Kamil MUCHA // W: TUR 2019 : [konferencja] : Krynica Zdrój, 17$\div$20 September 2019 : streszczenia referatów = TUR 2019 : [conference] : abstracts. — [S. l. : s. n.], [2019]. — S. 84. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Ocena jakości noży styczno-obrotowych oraz prognozowanie ich kosztów zużyciaAssessment of the quality of conical picks and forecasting the costs of their use / Krzysztof KRAUZE, Kamil MUCHA, Tomasz WYDRO // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2020 t. 76 nr 9, s. 1–9. — Bibliogr. s. 9, Streszcz., Abstr.

  orcid iD
 • słowa kluczowe: górnictwo, koszty, noże styczno-obrotowe, skrawanie

  keywords: costs, mining, conical picks, rocks cutting

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Ocena ścierności skał w aspekcie zużycia noży styczno-obrotowych[Evaluation of rock abrasivity in terms of tangential-rotary picks wear] / Kamil MUCHA // W: XXVII międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : trwałość elementów i węzłów konstrukcyjnych maszyn górniczych TEMAG 2019 ; XVI międzynarodowe warsztaty techniczne : elektroenergetyka, mechanizacja, wentylacja i klimatyzacja w zakładach górniczych w aspekcie bezpieczeństwa i higieny pracy : Ustroń, 17–19 października 2019 / oprac. red. publ. Krzysztof Filipowicz, Jacek Spałek ; Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. Oddział Gliwicko-Zabrzański. Koło Zakładowe przy Politechnice Śląskiej, Grupa Kapitałowa PUMAR. — [Gliwice : Usługi Komputerowe i Poligraficzne, Jan Gębka, Dariusz Gębka], [2019]. — (Biblioteka TEMAG ; vol. 27). — ISBN: 978-83-65547-17-0. — S. 101–112. — Bibliogr. s. 111, Streszcz.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: