Wykaz publikacji wybranego autora

Anna Konieczny, mgr inż.

doktorant

Wydział Zarządzania
WZ-kefz, *Katedra Ekonomii, Finansów i Zarządzania Środowiskiem


Identyfikatory Autora

ORCID: 0000-0002-9021-7515 połącz konto z ORCID

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 6, z ogólnej liczby 6 publikacji Autora


1
 • A career in BPO and SSC Accounting Service Centers in Poland – the similarities and differences in selected aspectsKariera w centrach usług księgowych BPO i SSC – podobieństwa i różnice w wybranych aspektach / Monika ŁADA, Anna KONIECZNY, Jacek WOLAK // Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości / Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Rada Naukowa ; ISSN 1641-4381. — 2020 t. 106 nr 162, s. 191–211. — Bibliogr. s. 209–211, Abstr., Streszcz.. — tekst: https://ztr.skwp.pl/resources/html/article/details?id=202679

 • słowa kluczowe: outsourcing, offshoring, księgowy, kariera

  keywords: outsourcing, offshoring, accountant, career

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5604/01.3001.0013.9006

2
 • Nowe kariery a rozwój zawodowy w centrach usług wspólnych[The new career and professional development in shared services centers] / Anna KONIECZNY // W: Globalizacja i czynniki rozwoju : IV ogólnopolska konferencja naukowa z cyklu Zarządzanie – rachunkowość – nowe technologie : Szczyrk 5–6 czerwca 2017 / Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Wydział Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Finansów i Ubezpieczeń. Katedra Informatyki i Rachunkowości Międzynarodowej. — [Polska : s. n.], [2017]. — S. 12. — Afiliacja autorki: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: nowa kariera, centrum usług wspólnych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Nowe kariery a rozwój zawodowy w centrach usług wspólnychNew career and professional development in shared services centers / Anna KONIECZNY // Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ; ISSN 2083-8611. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Studia Ekonomiczne ; ISSN: 2083-8603. — Wariant tytułu: Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. — 2017 nr 341, s. 171–178. — Bibliogr. s. 177–178, Streszcz., Summ.. — tekst: https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_341_360/SE_341/13.pdf

 • słowa kluczowe: nowa kariera, centrum usług wspólnych

  keywords: Shared Services Center, new career

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Rozwój kariery zawodowej księgowego w centrach usług wspólnych[Development of accountant careers in shared services centers] / Monika ŁADA, Anna KONIECZNY // W: Zasoby i osiągnięcia organizacji : II Ogólnopolska konferencja naukowa z cyklu Zarządzanie – rachunkowość – nowe technologie : Szczyrk 1–2 czerwca 2015 / Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Wydział Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Finansów i Ubezpieczeń. Katedra Rachunkowości Międzynarodowej. — [Katowice : s. n.], [2015]. — S. 13-14. — Afiliacja : Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Rozwój kariery zawodowej księgowego w centrach usług wspólnychProfessional development for accountants in shared services centers / Monika ŁADA, Anna KONIECZNY // Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ; ISSN 2083-8611. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Studia Ekonomiczne ; ISSN: 2083-8603. — Wariant tytułu: Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. — 2015 nr 245, s. 142–151. — Bibliogr. s. 150–151, Streszcz., Summ.. — tekst: https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_231_250/SE_245/13.pdf

 • słowa kluczowe: księgowy, centra usług wspólnych, kariera zawodowa

  keywords: accountant, Shared Services Center, professional development

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Specjalista czy "wstukiwacz" - postrzeganie zatrudnienia w centrum usług finansowo-księgowychSpecialists or "number crunchers" - the image of employment in financial shared services centres / Monika ŁADA, Anna KONIECZNY // Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ; ISSN 2083-8611. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Studia Ekonomiczne ; ISSN: 2083-8603. — Wariant tytułu: Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. — 2015 nr 225, s. 102–112. — Bibliogr. s. 111–112, Streszcz., Summ.. — tekst: https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/_migrated/content_uploads/10_20.pdf

 • słowa kluczowe: outsourcing, zatrudnienie, księgowy

  keywords: outsourcing, employment, accountant

  cyfrowy identyfikator dokumentu: