Wykaz publikacji wybranego autora

Michał M. Musiał, mgr inż.

doktorant

Wydział Energetyki i Paliw
WEiP-kmcp, Katedra Maszyn Cieplnych i Przepływowych


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 56912092300

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 25, z ogólnej liczby 25 publikacji Autora


1
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułAnaliza poza nominalnych stanów pracy wentylatora promieniowego (WWOax-20)
  AutorzyMichał MUSIAŁ, Marcin BORCUCH, Jan GÓRSKI
  ŹródłoInstal : teoria i praktyka w instalacjach. — 2015 nr 2, s. 58–61
2
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułAnalysis of the fins geometry of a hot-side heat exchanger on the performance parameters of a thermoelectric generation system
  AutorzyMarcin BORCUCH, Michał MUSIAŁ, Stanisław GUMUŁA, Karol SZTEKLER, Krzysztof WOJCIECHOWSKI
  ŹródłoApplied Thermal Engineering. — 2017 vol. 127, s. 1355–1363. — tekst: https://goo.gl/iZg1FL
3
 • [referat, 2016]
 • TytułCharacterization of the starting materials for functionally graded thermoelectric materials for pseudo-binary system of $Bi_{2}Te_{3}-Sb_{2}Te_{3}$
  AutorzyKamila JANUSZKO, Michał MUSIAŁ, Raju Chetty, Tsutomu Mashimo, Krzysztof T. WOJCIECHOWSKI
  ŹródłoIMT 2016 : Innovative Manufacturing Technology : seminar: field assistant sintering technology and advanced materials; workshop: programming and selection of process sintering parameters for multiphase, high-melting point and non-equilibrium ceramics : [Krynica-Zdrój, 13textsuperscript{th}–15textsuperscript{th} April 2016] : abstracts / red. Maria Zybura-Skrabalak. — Kraków : Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania, 2016. — S. 86
4
 • [referat, 2017]
 • TytułComparison between segmented-type and cascaded-type thermoelectric module thermocouple in view of performance operational parameters
  AutorzyMichał MUSIAŁ, Marcin BORCUCH, Stanisław GUMUŁA, Krzysztof WOJCIECHOWSKI
  ŹródłoECT 2017 [Dokument elektroniczny] : [15th European Conference on Thermoelectrics : Padua, Italy, 25–27 September 2017 : abstracts]. — [Padua : s. n.], [2017]. — S. 94 P79
5
 • [referat, 2017]
 • TytułDopasowanie modułów termoelektrycznych do wymiennika ciepła generatora termoelektrycznego
  AutorzyMichał M. MUSIAŁ
  ŹródłoV sesja naukowa doktorantów Wydziału Energetyki i Paliw : Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie : 25 maj 2017 r. : zeszyt streszczeń. — [Kraków : Wydział Energetyki i Paliw, AGH], [2017]. — S. 11
6
 • [fragment książki, 2015]
 • TytułEfektywność energetyczna wentylatorów w świetle nowych norm prawa unijnego i amerykańskiego
  AutorzyTomasz SIWEK, Marcin BORCUCH, Michał MUSIAŁ, Karol SZTEKLER, Maciej KOMOROWSKI
  ŹródłoEnergetyka i ochrona środowiska / red. t. Marian Banaś. — Kraków : Katedra Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH, 2015. — S. 73–83
7
 • [referat, 2015]
 • TytułModel numeryczny wymiennika ciepła generatora termoelektrycznego do konwersji ciepła odpadowego
  AutorzyMichał MUSIAŁ
  ŹródłoIII sesja naukowa doktorantów [Dokument elektroniczny] : 11 czerwca 2015 : streszczenia wystąpień. — [Kraków : AGH], [2015]. — S. 10
8
 • [referat, 2015]
 • TytułNumerical characteristics and experimental validation of thermoelectric generator (TEG) operation
  AutorzyM. BORCUCH, M. MUSIAŁ, K. WOJCIECHOWSKI, T. M. WÓJCIK
  ŹródłoICT & ECT 2015 [Dokument elektroniczny] : 34textsuperscript{th} Annual International Conference on Thermoelectrics (ICT 2015) and 13textsuperscript{th} European Conference on Thermoelectrics (ECT 2015) : Dresden, Germany, June 28textsuperscript{th} – July 2textsuperscript{nd}, 2015 : book of abstract. — [Germany : Max-Planck-Institut], [2015]. — S. [1], poz. PC009
9
 • [referat, 2019]
 • TytułNumerical modeling of thermoelectric modules
  AutorzyM. MUSIAŁ, M. BORCUCH, S. GUMUŁA, K. T. WOJCIECHOWSKI
  ŹródłoInternational thermoelectric workshop on New materials for direct conversion of heat into electricity : Kraków, 8textsuperscript{th} - 9textsuperscript{th} 2019 May 2019 : abstracts / ed. Krzysztof Wojciechowski. — Kraków : Łukasiewicz Research Network - The Institute of Advanced Manufacturing Technology ; AGH University of Science and Technology, Faculty of Materials Science and Ceramics, 2019. — S. 73
10
 • [referat, 2015]
 • TytułNumerical simulation and experimental results of air flow through the heat exchanger of thermoelectric generator (TEG)
  AutorzyM. MUSIAŁ, M. BORCUCH, K. WOJCIECHOWSKI, T. M. WÓJCIK
  ŹródłoICT & ECT 2015 [Dokument elektroniczny] : 34textsuperscript{th} Annual International Conference on Thermoelectrics (ICT 2015) and 13textsuperscript{th} European Conference on Thermoelectrics (ECT 2015) : Dresden, Germany, June 28textsuperscript{th} – July 2textsuperscript{nd}, 2015 : book of abstract. — [Germany : Max-Planck-Institut], [2015]. — S. [1] poz. PC025
11
 • [referat w czasopiśmie, 2016]
 • TytułPerformance calculations of thermoelectric module p-type leg composed of $(Bi_{2}Te_{3})_{x}(Sb_{2}Te_{3})_{1-x}$
  AutorzyMichał MUSIAŁ, Marcin BORCUCH, Krzysztof WOJCIECHOWSKI
  ŹródłoE3S Web of Conferences [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne. — 2016 vol. 10 art. no. 00062, s. 1–6
12
 • [referat, 2016]
 • TytułPerformance parameters and numerical model of thermoelectric generator dedicated for energy harvesting from flue gases
  AutorzyM. BORCUCH, M. MUSIAŁ. S. GUMUŁA, K. T. WOJCIECHOWSKI
  ŹródłoEUROTHERM-2016 : 7th European Thermal-Sciences Conference : Krakow, Poland, 19–23 June 2016 : book of abstracts / eds. J. S. Szmyd, J. Spałek, A. J. Nowak. — Krakow : AGH University of Science and Technology Press, 2016. — S. 17
13
 • [referat w czasopiśmie, 2016]
 • TytułPerformance parameters and numerical model of thermoelectric generator dedicated for energy harvesting from flue gases
  AutorzyM. BORCUCH, M. MUSIAŁ, S. GUMUŁA, K. T. WOJCIECHOWSKI
  ŹródłoJournal of Physics. Conference Series. — 2016 vol. 745, s. 032008-1–032008-7. — tekst: https://goo.gl/Ob010c
14
 • [referat, 2016]
 • TytułPerformence calculations of thermoelectric module p-type leg composed of $(Bi_{2}Te_{3})_{x}(Sb_{2}Te_{3})_{1-x}$
  AutorzyM. MUSIAŁ, M. BORCUCH, S. GUMUŁA, K. T. WOJCIECHOWSKI
  ŹródłoSEED 2016 : the international conference on the Sustainable Energy and Environment Development : Kraków, Poland, May 17textsuperscript{th}–19textsuperscript{th}, 2016 : book of abstracts / ed. Mariusz Filipowicz, Tadeusz Olkuski, Katarzyna Styszko. — Kraków : Wydawnictwo Instytutu Zrównoważonej Energetyki, 2016. — S. 131
15
 • [referat, 2016]
 • TytułStudy of thermoelectric generator for waste heat conversion from automobile applications
  AutorzyM. MUSIAŁ, M. BORCUCH, S. GUMUŁA, K. T. WOJCIECHOWSKI
  ŹródłoEUROTHERM-2016 : 7th European Thermal-Sciences Conference : Krakow, Poland, 19–23 June 2016 : book of abstracts / eds. J. S. Szmyd, J. Spałek, A. J. Nowak. — Krakow : AGH University of Science and Technology Press, 2016. — S. 16
16
 • [referat, 2016]
 • TytułThe analysis of heat exchangers geometry in thermoelectric generators for waste heat utilization
  AutorzyM. BORCUCH, S. GUMUŁA, M. MUSIAŁ, K. T. WOJCIECHOWSKI
  ŹródłoSEED 2016 : the international conference on the Sustainable Energy and Environment Development : Kraków, Poland, May 17textsuperscript{th}–19textsuperscript{th}, 2016 : book of abstracts / ed. Mariusz Filipowicz, Tadeusz Olkuski, Katarzyna Styszko. — Kraków : Wydawnictwo Instytutu Zrównoważonej Energetyki, 2016. — S. 111
17
 • [referat w czasopiśmie, 2016]
 • TytułThe analysis of heat exchangers geometry in thermoelectric generators for waste heat utilization
  AutorzyMarcin BORCUCH, Stanisław GUMUŁA, Michał MUSIAŁ, Krzysztof WOJCIECHOWSKI
  ŹródłoE3S Web of Conferences [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne. — 2016 vol. 10 art. no. 00003, s. 1–6
18
19
 • [referat, 2015]
 • TytułThe influence of airflow modification on heat exchange in PCM heat exchanger
  AutorzyMichał MUSIAŁ, Stanisław GUMUŁA
  ŹródłoModelowanie przepływów wielofazowych w układach termochemicznych & Multiphase flows : XI warsztaty/workshop ; szkoła letnia/summer school : Gdańsk/Jantar, 18–20.06.2015 : materiały ; book of abstracts and lecture support / Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku, IMP PAN Gdańsk. — [Gdańsk : s. n.], [2015]. — S. 14
20
 • [referat, 2017]
 • TytułThe influence of flow modification on air and PCM temperatures in an accumulative heat exchanger
  AutorzyMarcin BORCUCH, Michał MUSIAŁ, Karol SZTEKLER, Wojciech KALAWA, Stanisław GUMUŁA, Sebastian STEFAŃSKI
  ŹródłoEFM17 : Experimental Fluid Mechanics 2017 : proceedings of the international conference : November 21.–24., 2017, Mikulov, Czech Republic / ed. by Petra Dančová, Jan Novosád. — Czech Republic : [s. n.], [2017]. — S. 77–80
21
22
 • [referat, 2018]
 • TytułThe influence of thermal and flow conditions on the performance of the thermoelectric generator
  AutorzyMarcin BORCUCH, Michał MUSIAŁ, Stanisław GUMUŁA, Krzysztof WOJCIECHOWSKI
  Źródło6textsuperscript{th} AGH-HU joint symposium : Krakow, May 14textsuperscript{th}–16textsuperscript{th} 2018 : book of abstracts. — Krakow : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2018. — S. 95
23
 • [referat, 2017]
 • TytułThe influence of thermal and fluid flow parameters on the performance of the thermoelectric generator – laboratory analysis and numerical modelling
  AutorzyMarcin BORCUCH, Michał MUSIAŁ, Stanisław GUMUŁA, Krzysztof WOJCIECHOWSKI
  ŹródłoECT 2017 [Dokument elektroniczny] : [15th European Conference on Thermoelectrics : Padua, Italy, 25–27 September 2017 : abstracts]. — [Padua : s. n.], [2017]. — S. 101 P85
24
 • [referat, 2017]
 • TytułThe influence of thermoelectric modules fitting on the operational parameters of the thermoelectric generator (TEG)
  AutorzyMichał M. MUSIAŁ, Stanisław GUMUŁA, Krzysztof WOJCIECHOWSKI
  ŹródłoSEED 2017 : 2textsuperscript{nd} international conference on the Sustainable Energy and Environment Development : Kraków, Poland, 14–17 November, 2017 : book of abstracts. — Krakow : Institute for Sustainable Energy, 2017. — S. 71
25
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułThermal energy storage in ceresine-based accumulative heat exchanger
  AutorzyMarcin BORCUCH, Michał MUSIAŁ, Tadeusz M. WÓJCIK
  ŹródłoTransactions of the Institute of Fluid-Flow Machinery. — 2015 no. 128, s. 19–27