Wykaz publikacji wybranego autora

Agnieszka Nowaczek, mgr

doktorant

Wydział Zarządzania
WZ-kze, *Katedra Zarządzania w Energetyce


Identyfikatory Autora

ORCID: 0000-0002-9920-9511 połącz konto z ORCID

ResearcherID: brak

Scopus: brakStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem19793
2021211
202010541
20197142
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem19163
2021211
20201091
2019761
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem19172
202122
20201091
2019761
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem19118
202122
20201019
201977
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem19109
2021211
20201064
2019734
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem19172
202122
20201091
20197611
 • [artykuł w czasopiśmie, 2020]
 • TytułAnaliza zużycia materiałów w wybranych branżach przemysłu w Polsce jako baza monitorowania gospodarki o obiegu zamkniętym
  AutorzyMarcin Cholewa, Joanna KULCZYCKA, Agnieszka NOWACZEK
  ŹródłoPrzemysł Chemiczny. — 2020 vol. 99 iss. 3, s. 477–480
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/62.2020.3.23

2
 • [referat, 2019]
 • TytułEdukacja w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) na przykładzie projektów realizowanych przez IGSMiE PAN
  AutorzyEwelina PĘDZIWIATR, Agnieszka NOWACZEK, Joanna Kulczycka
  Źródło„Innowacyjne pomysły młodych naukowców: nauka – startup – przemysł” : V edycja konferencji : 22-23 maja 2019 r., Kraków / red. nauk. Joanna Kulczycka. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2019. — S. 22
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [fragment książki, 2020]
 • TytułEkoprojektowanie jako element edukacji ekologicznej
  AutorzyAgnieszka NOWACZEK
  ŹródłoInnowacje młodych naukowców a cele zrównoważonego rozwoju / red. nauk. Olga Janikowska ; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2020. — S. 73–82
 • słowa kluczowe: zrównoważony rozwój, tworzywa sztuczne, edukacja, ekoprojektowanie

  keywords: sustainable development, plastic, education, ecodesign

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • [referat, 2020]
 • TytułIdentyfikacja potrzeb szkoleniowych w sektorze tworzyw sztucznych na przykładzie projektu PackAlliance
  AutorzyAgnieszka NOWACZEK
  Źródło„Innowacyjne pomysły młodych naukowców: nauka – startup – przemysł” [Dokument elektroniczny] : VI edycja międzynarodowej konferencji : 11-13 maja 2020 r., Kraków / red. nauk. Joanna Kulczycka. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2020. — S. 132
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [referat, 2020]
 • TytułIndicators for monitoring the transformation towards a circular economy in Polish regions : [abstract]
  AutorzyNOWACZEK, A., Kulczycka, J.
  ŹródłoAdvances in Cleaner Production [Dokument elektroniczny] : 9textsuperscript{th} International Workshop : towards sustainable energy-water-food nexus: the contribution of cleaner production : Melbourne, Australia, May, 26textsuperscript{th} 2020 : online workshop : conference proceedings / eds. Biagio F. Giannetti, Cecilia M. V. B. de Almeida, Feni Agostinho. — [Melbourne] ; [São Paulo] : Deakin University ; Universidade Paulista, cop. 2020. — S. 203
 • keywords: circular economy, CE, Polish Regions

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • [fragment książki, 2020]
 • TytułMonitorowanie transformacji gospodarki o obiegu zamkniętym w dokumentach strategicznych Polski i UE
  AutorzyJoanna Kulczycka, Anna Bączyk, Agnieszka NOWACZEK
  ŹródłoWskaźniki monitorowania gospodarki o obiegu zamkniętym / red. nauk. Joanna Kulczycka ; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2020. — S. 9–19
 • słowa kluczowe: monitorowanie, gospodarka o obiegu zamkniętym, cele zrównoważonego rozwoju, wskaźniki, dokumenty strategiczne

  keywords: monitoring, indicators, circular economy, sustainable development goals, strategic documents

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [referat, 2019]
 • TytułOrganic waste from biogas plant as agricultural fertilizer: risk analysis
  AutorzyNatalia IWASZCZUK, Oleksandr Ivashchuk, Agnieszka NOWACZEK
  ŹródłoLCM 2019 [Dokument elektroniczny] : the 9textsuperscript{th} international confrence on Life Cycle Management : 1–4 September 2019, Poznań, Poland : abstract book. — [Poznań : Poznan University of Technology], [2019]. — S. [254]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [fragment książki, 2020]
 • TytułPostulowane mierniki monitorowania transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym
  AutorzyAgnieszka NOWACZEK, Joanna Kulczycka, Anna Bączyk
  ŹródłoWskaźniki monitorowania gospodarki o obiegu zamkniętym / red. nauk. Joanna Kulczycka ; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2020. — S. 55–66
 • słowa kluczowe: transformacja, monitorowanie GOZ, wskaźniki postulowane

  keywords: transformation, CE monitoring, postulated indicators

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [referat, 2021]
 • TytułProposed indicators for monitoring the circular economy in the chemical industry in Poland : [abstract]
  AutorzyAgnieszka NOWACZEK
  ŹródłoYoung researchers' innovative ideas: science | start-ups | industry [Dokument elektroniczny] : VII international conference : 27–28textsuperscript{th} of May 2021, Kraków / scientific ed. Joanna Kulczycka. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2021. — S. 29
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • [fragment książki, 2020]
 • TytułPropozycja wskaźników pomiaru transformacji gospodarki polskiej w kierunku GOZ
  AutorzyAgnieszka NOWACZEK, Joanna Kulczycka, Anna Bączyk
  ŹródłoWskaźniki monitorowania gospodarki o obiegu zamkniętym / red. nauk. Joanna Kulczycka ; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2020. — S. 35–54
 • słowa kluczowe: gospodarka o obiegu zamkniętym, wskaźniki, zrównoważona produkcja

  keywords: indicators, circular economy, sustainable production

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • [fragment książki, 2019]
 • TytułPrzegląd wskaźników gospodarki o obiegu zamkniętym w dokumentach strategicznych wybranych krajów UE
  AutorzyAgnieszka NOWACZEK, Joanna Kulczycka, Ewelina PĘDZIWIATR
  ŹródłoGospodarka o obiegu zamkniętym w polityce i badaniach naukowych [Dokument elektroniczny] / red. nauk. Joanna Kulczycka, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk. — Kraków : Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, 2019. — S. 21–33
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • [referat, 2019]
 • TytułUdział banków komercyjnych w finansowaniu działalności proekologicznej
  AutorzyAgnieszka NOWACZEK, Ewa Dziobek
  Źródło„Innowacyjne pomysły młodych naukowców: nauka – startup – przemysł” : V edycja konferencji : 22-23 maja 2019 r., Kraków / red. nauk. Joanna Kulczycka. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2019. — S. 32
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • [artykuł w czasopiśmie, 2019]
 • TytułUpowszechnienie koncepcji gospodarki o obiegu zamkniętym przez realizację projektów współpracy
  AutorzyAgnieszka NOWACZEK, Ewelina PĘDZIWIATR, Joanna Kulczycka
  ŹródłoAura. — 2019 nr 5, s. 13–15
 • słowa kluczowe: zarządzanie projektami, gospodarka o obiegu zamkniętym, partnerskie projekty współpracy, projekty unijne

  keywords: project management, circular economy, cooperation projects, EU projects

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • [referat, 2020]
 • TytułWskaźniki gospodarki o obiegu zamkniętym w przemyśle chemicznym
  AutorzyAgnieszka NOWACZEK
  ŹródłoZarządzanie przedsiębiorstwem : teoria i praktyka : XX międzynarodowa konferencja naukowa : 17–19 grudnia 2020 r., [Kraków] : abstrakty / red. nauk. Grzegorz Ginda. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2020. — S. 24
 • słowa kluczowe: przemysł chemiczny, gospodarka o obiegu zamkniętym, wskaźniki

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • [fragment książki, 2021]
 • TytułWskaźniki monitorowania gospodarki o obiegu zamkniętym w przemyśle chemicznym w Polsce
  AutorzyAgnieszka NOWACZEK, Joanna Kulczycka
  ŹródłoGospodarka o obiegu zamkniętym : modele, narzędzia, wskaźniki / red. nauk. Natalia Iwaszczuk, Krzysztof Posłuszny. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2021. — S. 81–92
 • słowa kluczowe: monitorowanie, gospodarka o obiegu zamkniętym, GOZ, wskaźniki, sektor chemiczny

  keywords: monitoring, indicators, circular economy, chemical sector

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • [referat, 2020]
 • TytułWskaźniki monitorowania transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym w ujęciu regionalnym
  AutorzyAgnieszka NOWACZEK, Joanna Kulczycka
  Źródło„Innowacyjne pomysły młodych naukowców: nauka – startup – przemysł” [Dokument elektroniczny] : VI edycja międzynarodowej konferencji : 11-13 maja 2020 r., Kraków / red. nauk. Joanna Kulczycka. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2020. — S. 124
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • [referat, 2019]
 • TytułWspółpraca nauki z biznesem w ramach wdrażania gospodarki o obiegu zamkniętym
  AutorzyAgnieszka NOWACZEK, Agnieszka Generowicz, Natalia Generowicz
  Źródło„Innowacyjne pomysły młodych naukowców: nauka – startup – przemysł” : V edycja konferencji : 22-23 maja 2019 r., Kraków / red. nauk. Joanna Kulczycka. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2019. — S. 52
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • [artykuł w czasopiśmie, 2019]
 • TytułWspółpraca sieciowa na rzecz wzrostu eko-innowacji
  AutorzyAgnieszka CZAPLICKA-KOTAS, Agnieszka NOWACZEK, Joanna Kulczycka
  ŹródłoAura. — 2019 nr 8, s. 25–27
 • słowa kluczowe: edukacja, przedsiębiorstwa, współpraca, eko-innowacje

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • [fragment książki, 2020]
 • TytułWykorzystanie ubocznych produktów spalania a realizacja założeń gospodarki o obiegu zamkniętym w sektorze energetycznym
  AutorzyAgnieszka Bielecka, Agnieszka NOWACZEK
  ŹródłoWskaźniki monitorowania gospodarki o obiegu zamkniętym / red. nauk. Joanna Kulczycka ; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2020. — S. 177–186
 • słowa kluczowe: uboczne produkty spalania, sektor energetyczny, model biznesowy, gospodarka o obiegu zamkniętym

  keywords: energy sector, business model, circular economy, coal combustion product

  cyfrowy identyfikator dokumentu: