Wykaz publikacji wybranego autora

Agnieszka Nowaczek, mgr

doktorant

Wydział Zarządzania
WZ-kze, *Katedra Zarządzania w Energetyce


Identyfikatory Autora

ORCID: 0000-0002-9920-9511 połącz konto z ORCID

ResearcherID: brak

Scopus: brakStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem19793
2021211
202010541
20197142
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem19163
2021211
20201091
2019761
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem19172
202122
20201091
2019761
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem19118
202122
20201019
201977
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem19109
2021211
20201064
2019734
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem19172
202122
20201091
20197611
 • Analiza zużycia materiałów w wybranych branżach przemysłu w Polsce jako baza monitorowania gospodarki o obiegu zamkniętym
2
 • Edukacja w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) na przykładzie projektów realizowanych przez IGSMiE PAN
3
 • Ekoprojektowanie jako element edukacji ekologicznej
4
 • Identyfikacja potrzeb szkoleniowych w sektorze tworzyw sztucznych na przykładzie projektu PackAlliance
5
 • Indicators for monitoring the transformation towards a circular economy in Polish regions
6
 • Monitorowanie transformacji gospodarki o obiegu zamkniętym w dokumentach strategicznych Polski i UE
7
 • Organic waste from biogas plant as agricultural fertilizer: risk analysis
8
 • Postulowane mierniki monitorowania transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym
9
 • Proposed indicators for monitoring the circular economy in the chemical industry in Poland
10
 • Propozycja wskaźników pomiaru transformacji gospodarki polskiej w kierunku GOZ
11
 • Przegląd wskaźników gospodarki o obiegu zamkniętym w dokumentach strategicznych wybranych krajów UE
12
 • Udział banków komercyjnych w finansowaniu działalności proekologicznej
13
 • Upowszechnienie koncepcji gospodarki o obiegu zamkniętym przez realizację projektów współpracy
14
 • Wskaźniki gospodarki o obiegu zamkniętym w przemyśle chemicznym
15
 • Wskaźniki monitorowania gospodarki o obiegu zamkniętym w przemyśle chemicznym w Polsce
16
 • Wskaźniki monitorowania transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym w ujęciu regionalnym
17
 • Współpraca nauki z biznesem w ramach wdrażania gospodarki o obiegu zamkniętym
18
 • Współpraca sieciowa na rzecz wzrostu eko-innowacji
19
 • Wykorzystanie ubocznych produktów spalania a realizacja założeń gospodarki o obiegu zamkniętym w sektorze energetycznym