Wykaz publikacji wybranego autora

Agnieszka Nowaczek, mgr

doktorant

Wydział Zarządzania
WZ-kze, *Katedra Zarządzania w Energetyce


Identyfikatory Autora

ORCID: 0000-0002-9920-9511 połącz konto z ORCID

ResearcherID: brak

Scopus: brak
1
  • Analiza zużycia materiałów w wybranych branżach przemysłu w Polsce jako baza monitorowania gospodarki o obiegu zamkniętym
2
  • Ekoprojektowanie jako element edukacji ekologicznej
3
  • Identyfikacja potrzeb szkoleniowych w sektorze tworzyw sztucznych na przykładzie projektu PackAlliance
4
  • Indicators for monitoring the transformation towards a circular economy in Polish regions
5
  • Monitorowanie transformacji gospodarki o obiegu zamkniętym w dokumentach strategicznych Polski i UE
6
  • Postulowane mierniki monitorowania transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym
7
  • Propozycja wskaźników pomiaru transformacji gospodarki polskiej w kierunku GOZ
8
  • Wskaźniki gospodarki o obiegu zamkniętym w przemyśle chemicznym
9
  • Wskaźniki monitorowania transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym w ujęciu regionalnym
10
  • Wykorzystanie ubocznych produktów spalania a realizacja założeń gospodarki o obiegu zamkniętym w sektorze energetycznym