Wykaz publikacji wybranego autora

Agnieszka Nowaczek, mgr

doktorant

Wydział Zarządzania
WZ-kze, *Katedra Zarządzania w Energetyce


Identyfikatory Autora

ORCID: 0000-0002-9920-9511 połącz konto z ORCID

ResearcherID: brak

Scopus: brak
1
 • [fragment książki, 2020]
 • TytułEkoprojektowanie jako element edukacji ekologicznej
  AutorzyAgnieszka NOWACZEK
  ŹródłoInnowacje młodych naukowców a cele zrównoważonego rozwoju / red. nauk. Olga Janikowska ; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2020. — S. 73–82
 • słowa kluczowe: zrównoważony rozwój, tworzywa sztuczne, edukacja, ekoprojektowanie

  keywords: sustainable development, plastic, education, ecodesign

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [referat, 2020]
 • TytułIdentyfikacja potrzeb szkoleniowych w sektorze tworzyw sztucznych na przykładzie projektu PackAlliance
  AutorzyAgnieszka NOWACZEK
  Źródło„Innowacyjne pomysły młodych naukowców: nauka – startup – przemysł” [Dokument elektroniczny] : VI edycja międzynarodowej konferencji : 11-13 maja 2020 r., Kraków / red. nauk. Joanna Kulczycka. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2020. — S. 132
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [referat, 2020]
 • TytułIndicators for monitoring the transformation towards a circular economy in Polish regions : [abstract]
  AutorzyNOWACZEK, A., Kulczycka, J.
  ŹródłoAdvances in Cleaner Production [Dokument elektroniczny] : 9textsuperscript{th} International Workshop : towards sustainable energy-water-food nexus: the contribution of cleaner production : Melbourne, Australia, May, 26textsuperscript{th} 2020 : online workshop : conference proceedings / eds. Biagio F. Giannetti, Cecilia M. V. B. de Almeida, Feni Agostinho. — [Melbourne] ; [São Paulo] : Deakin University ; Universidade Paulista, cop. 2020. — S. 203
 • keywords: circular economy, CE, Polish Regions

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • [fragment książki, 2020]
 • TytułMonitorowanie transformacji gospodarki o obiegu zamkniętym w dokumentach strategicznych Polski i UE
  AutorzyJoanna Kulczycka, Anna Bączyk, Agnieszka NOWACZEK
  ŹródłoWskaźniki monitorowania gospodarki o obiegu zamkniętym / red. nauk. Joanna Kulczycka ; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2020. — S. 9–19
 • słowa kluczowe: monitorowanie, gospodarka o obiegu zamkniętym, cele zrównoważonego rozwoju, wskaźniki, dokumenty strategiczne

  keywords: monitoring, indicators, circular economy, sustainable development goals, strategic documents

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [fragment książki, 2020]
 • TytułPostulowane mierniki monitorowania transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym
  AutorzyAgnieszka NOWACZEK, Joanna Kulczycka, Anna Bączyk
  ŹródłoWskaźniki monitorowania gospodarki o obiegu zamkniętym / red. nauk. Joanna Kulczycka ; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2020. — S. 55–66
 • słowa kluczowe: transformacja, monitorowanie GOZ, wskaźniki postulowane

  keywords: transformation, CE monitoring, postulated indicators

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • [fragment książki, 2020]
 • TytułPropozycja wskaźników pomiaru transformacji gospodarki polskiej w kierunku GOZ
  AutorzyAgnieszka NOWACZEK, Joanna Kulczycka, Anna Bączyk
  ŹródłoWskaźniki monitorowania gospodarki o obiegu zamkniętym / red. nauk. Joanna Kulczycka ; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2020. — S. 35–54
 • słowa kluczowe: gospodarka o obiegu zamkniętym, wskaźniki, zrównoważona produkcja

  keywords: indicators, circular economy, sustainable production

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [referat, 2020]
 • TytułWskaźniki gospodarki o obiegu zamkniętym w przemyśle chemicznym
  AutorzyAgnieszka NOWACZEK
  ŹródłoZarządzanie przedsiębiorstwem : teoria i praktyka : XX międzynarodowa konferencja naukowa : 17–19 grudnia 2020 r., [Kraków] : abstrakty / red. nauk. Grzegorz Ginda. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2020. — S. 24
 • słowa kluczowe: przemysł chemiczny, gospodarka o obiegu zamkniętym, wskaźniki

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [referat, 2020]
 • TytułWskaźniki monitorowania transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym w ujęciu regionalnym
  AutorzyAgnieszka NOWACZEK, Joanna Kulczycka
  Źródło„Innowacyjne pomysły młodych naukowców: nauka – startup – przemysł” [Dokument elektroniczny] : VI edycja międzynarodowej konferencji : 11-13 maja 2020 r., Kraków / red. nauk. Joanna Kulczycka. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2020. — S. 124
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [fragment książki, 2020]
 • TytułWykorzystanie ubocznych produktów spalania a realizacja założeń gospodarki o obiegu zamkniętym w sektorze energetycznym
  AutorzyAgnieszka Bielecka, Agnieszka NOWACZEK
  ŹródłoWskaźniki monitorowania gospodarki o obiegu zamkniętym / red. nauk. Joanna Kulczycka ; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2020. — S. 177–186
 • słowa kluczowe: uboczne produkty spalania, sektor energetyczny, model biznesowy, gospodarka o obiegu zamkniętym

  keywords: energy sector, business model, circular economy, coal combustion product

  cyfrowy identyfikator dokumentu: