Wykaz publikacji wybranego autora

Agnieszka Nowaczek, mgr

doktorant

Wydział Zarządzania
WZ-kze, *Katedra Zarządzania w Energetyce


Identyfikatory Autora

ORCID: 0000-0002-9920-9511 połącz konto z ORCID

ResearcherID: brak

Scopus: brak
1
  • Edukacja w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) na przykładzie projektów realizowanych przez IGSMiE PAN
2
  • Przegląd wskaźników gospodarki o obiegu zamkniętym w dokumentach strategicznych wybranych krajów UE
3
  • Udział banków komercyjnych w finansowaniu działalności proekologicznej
4
  • Upowszechnienie koncepcji gospodarki o obiegu zamkniętym przez realizację projektów współpracy
5
  • Współpraca nauki z biznesem w ramach wdrażania gospodarki o obiegu zamkniętym
6
  • Współpraca sieciowa na rzecz wzrostu eko-innowacji