Wykaz publikacji wybranego autora

Agnieszka Nowaczek, mgr

doktorant

Wydział Zarządzania
WZ-kze, *Katedra Zarządzania w Energetyce


Identyfikatory Autora

ORCID: 0000-0002-9920-9511 połącz konto z ORCID

ResearcherID: brak

Scopus: brak
1
  • Edukacja w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) na przykładzie projektów realizowanych przez IGSMiE PAN
2
  • Identyfikacja potrzeb szkoleniowych w sektorze tworzyw sztucznych na przykładzie projektu PackAlliance
3
  • Indicators for monitoring the transformation towards a circular economy in Polish regions
4
  • Organic waste from biogas plant as agricultural fertilizer: risk analysis
5
  • Proposed indicators for monitoring the circular economy in the chemical industry in Poland
6
  • Udział banków komercyjnych w finansowaniu działalności proekologicznej
7
  • Wskaźniki gospodarki o obiegu zamkniętym w przemyśle chemicznym
8
  • Wskaźniki monitorowania transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym w ujęciu regionalnym
9
  • Współpraca nauki z biznesem w ramach wdrażania gospodarki o obiegu zamkniętym