Wykaz publikacji wybranego autora

Agnieszka Nowaczek, mgr

doktorant

Wydział Zarządzania
WZ-kze, *Katedra Zarządzania w Energetyce


Identyfikatory Autora

ORCID: 0000-0002-9920-9511 połącz konto z ORCID

ResearcherID: brak

Scopus: brakLiczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 30, z ogólnej liczby 49 publikacji Autora


1
 • Atrakcyjność inwestycji górniczych : [streszczenie][The attractiveness of mining investments] / Joanna KULCZYCKA, Agnieszka Nowaczek, Rafał Szkop // W: IV PKG [Dokument elektroniczny] : IV Polski Kongres Górniczy 2017 : 20–22.11.2017, Kraków : materiały konferencyjne : sesje satelitarne: KW „Czatkowice”, KWK „Piast-Ziemowit”, KS „Bochnia”. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2017]. — 1 dysk optyczny. — Na okł.: Sesja plenarna: surowce mineralne w strategii gospodarczej Polski - jak wydobywać, jak pozyskiwać, jak oszczędzać w dobie zrównoważonego rozwoju?. — S. 79. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — J. Kulczycka - dod. afiliacja: IGSMiE PAN

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Atrakcyjność inwestycji górniczych w Polsce i ich wpływ na rozwój regionówThe attractiveness of mining investment in Poland and its impact on regional development / Joanna KULCZYCKA, Agnieszka Nowaczek, Herbert Wirth, Rafał Szkop // Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie ; ISSN 2081-4224. — Tytuł poprz.: WUG (Katowice) ; ISSN: 1505-0440. — 2017 nr 4, s. 3–10. — Bibliogr. s. 10, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: górnictwo, przemysł wydobywczy, surowce mineralne, atrakcyjność inwestycji

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Badania postaw i poziomu świadomości w obszarze gospodarki o obiegu zamkniętymExamination of attitudes and awareness related to circular economy / Agnieszka Nowaczek, Joanna KULCZYCKA, Marzena Smol, Anna AVDIUSHCHENKO, Jerzy Hausner // W: W kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym [Dokument elektroniczny] : perspektywa przemysłu : [Surowce i energia, a gospodarka o obiegu zamkniętym i niskoemisyjna : międzynarodowa konferencja : Kraków 14–15 września 2017 r.] / red. nauk. Joanna Kulczycka, Krzysztof Głuc ; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2017. — e-ISBN: 978-83-62922-81-9. — S. 19–27. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://konferencja-pan.pl/wp-content/uploads/2017/04/monografia.pdf [2017-11-27]. — Bibliogr. s. 26–27, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Development of a system of measurement indicators to assess the progress in transformation towards a circular economy and its impact on socio-economic development at the meso (regions) and macroeconomic (national economy) project – oto-GOZ : [abstract] / Agnieszka Nowaczek, Joanna Kulczycka // W: Young researchers' innovative ideas: science | start-ups | industry [Dokument elektroniczny] : VII international conference : 27–28\textsuperscript{th} of May 2021, Kraków / scientific ed. Joanna Kulczycka. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2021. — e-ISBN: 978-83-959215-9-9. — S. 33. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://tiny.pl/r3glj [2021-06-07]. — Afiliacja Autorek: Mineral and Energy Economy Research Institute of the Polish Academy of Sciences

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Gospodarka o obiegu zamkniętym wobec eko-innowacji i zrównoważonego rozwoju regionów[Circular economy to the eco-innovative and sustainable development policy] / Agnieszka Nowaczek, Joanna KULCZYCKA, Marzena Smol, Anna ADVIUSHCHENKO, Agnieszka BIELECKA // W: „Innowacyjne pomysły młodych naukowców: nauka – startup – przemysł” : III edycja konferencji : 23–24 maja 2017 r., Kraków / red. nauk. Joanna Kulczycka. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2017. — ISBN: 978-83-62922-74-1. — S. 39–40

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Gospodarka o obiegu zamkniętym wobec eko-innowacji i zrównoważonego rozwoju regionu[The circular economy towards eco-innovations and sustainable development of region] / Joanna KULCZYCKA, Anna AVDIUSHCHENKO, Marzena Smol, Agnieszka Nowaczek // W: Międzynarodowa konferencja "Surowce i energia, a gospodarka o obiegu zamkniętym i niskoemisyjna" : 14–15 IX 2017 r., Kraków / red. nauk. Joanna Kulczycka. — Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, [2017]. — ISBN: 978-83-894103-3-7. — S. 4–5. — Pełny tekst pt. "Gospodarka o obiegu zamkniętym wobec eko-innowacji i wyniki badań ankietowych dla Małopolski" w postaci slajdów pod adresem{http://konferencja-pan.pl/wp-content/uploads/2017/04/sesja-1.2.zip}

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • International cooperation for Rational Use of Raw Materials and Circular Economy under the International Academic Partnership Programme announced by the National Agency for Academic Exchange : [abstract] / Agnieszka Nowaczek, Joanna Kulczycka, Daina Kalnina // W: Young researchers' innovative ideas: science | start-ups | industry [Dokument elektroniczny] : VII international conference : 27–28\textsuperscript{th} of May 2021, Kraków / scientific ed. Joanna Kulczycka. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2021. — e-ISBN: 978-83-959215-9-9. — S. 32. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://tiny.pl/r3glj [2021-06-07]. — A. Nowaczek, J. Kulczycka - afiliacja: Mineral and Energy Economy Research Institute of the Polish Academy of Sciences

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Ocena akceptacji społecznej wykorzystania nawozów z produktów odpadowych jako podstawa prognozy sprzedaży innowacyjnego nawozu : [abstrakt][Evaluation of acceptance of used products as the basis for the forecast of innovative fertilizer sales : abstract] / Agnieszka Nowaczek, Natalia Generowicz // W: „Innowacyjne pomysły młodych naukowców: nauka – startup – przemysł” : IV edycja konferencji : 5–6 czerwca 2018 r., Kraków / red. nauk. Joanna Kulczycka. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2018. — ISBN: 978-83-62922-90-1. — S. 96

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Ocena innowacyjnego nawozu jako przykład racjonalnego wykorzystania surowców naturalnychAssessment of an innovative fertilizer as an example of the rational use of natural resources / Agnieszka Nowaczek, Natalia Generowicz // W: Gospodarka o obiegu zamkniętym – racjonalne gospodarowanie zasobami : międzynarodowa konferencja : Kraków, 18–19 IX 2018 r. / red. nauk. Joanna Kulczycka. — Kraków : IGSMiE PAN, 2018. — ISBN: 978-83-62922-91-8. — S. 68

 • słowa kluczowe: innowacje, badania ankietowe, nawóz

  keywords: innovations, fertilizer, surveys

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Ocena innowacyjnego nawozu jako przykład racjonalnego wykorzystania surowców z odpadówEvaluation of an innovative fertilizer as a rational example use of raw materials from waste / Agnieszka Nowaczek, Natalia Generowicz // W: Gospodarka o obiegu zamkniętym a racjonalne gospodarowanie zasobami [Dokument elektroniczny], [T. 2] / red. nauk. Joanna Kulczycka ; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2018. — Zawiera materiały z konferencji: "Gospodarka o obiegu zamkniętym – racjonalne wykorzystanie surowców" : [18–19 września 2018, Kraków]. — e-ISBN: 978-83-62922-92-5. — S. 127–136. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://konferencja-pan.pl/wp-content/uploads/2017/04/monografia_gospodarka.pdf [2019-03-21]. — Bibliogr. s. 136, Streszcz., Abstr.. — A. Nowaczek - afiliacja: Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Ocena rangi wskaźników gospodarki o obiegu zamkniętym w zakresie zrównoważonej produkcji – wyniki badań pilotażowychAssessment of the rank of indicators of the circular economy in the field of sustainable production – results of pilot studies / Agnieszka Nowaczek, Joanna KULCZYCKA, Adam Ustrzycki // W: Ewaluacja gospodarki o obiegu zamkniętym – wyzwania, bariery, korzyści / red. nauk. Joanna Kulczycka. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2021. — ISBN: 978-83-961960-4-0 ; e-ISBN: 978-83-963280-4-5. — S. 83–96. — Bibliogr. s. 96, Abstr.. — Dostęp również online: {http://circularhotspot.pl/userfiles/oto_goz_publikacja_2021.pdf} [2021-12-29]. — A. Nowaczek - afiliacja: Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Kraków

 • keywords: transformation, indicators, circular economy monitoring

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Overview of funding sources and technologies for the recovery of raw materials from spent batteries and rechargeable batteries in PolandPrzegląd źródeł finansowania i technologii odzyskiwania surowców z zużytych baterii i akumulatorów w Polsce / Agnieszka Nowaczek, Joanna KULCZYCKA // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2020 vol. 36 iss. 2, s. 153–172. — Bibliogr. s. 169–170, Abstr., Streszcz.. — A. Nowaczek - afiliacja: Mineral and Energy Economy Research Institute of the Polish Academy of Sciences, Kraków. — tekst: https://gsm.min-pan.krakow.pl/pdf-122392-52785?filename=Overview%20of%20funding.pdf

 • słowa kluczowe: recykling, innowacje, surowce, baterie i akumulatory

  keywords: recycling, innovations, raw materials, batteries and rechargable batteries

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.24425/gsm.2020.132564

13
 • Potencjalna ilość metali możliwa do odzyskania z ZSEE w PolscePotential amount of metals recoverable from WEEE in Poland / Joanna KULCZYCKA, Agnieszka Nowaczek, Elżbieta Pietrzyk-Sokulska, Barbara Radwanek-Bąk // Rudy i Metale Nieżelazne Recykling ; ISSN 0035-9696. — 2017 R. 62 nr 7, s. 16–21. — Bibliogr. s. 21

 • słowa kluczowe: ZSEE, recykling, odzysk metali, gospodarka o obiegu zamkniętym

  keywords: WEEE, recycling, circular economy, metal recovery

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/67.2017.7.4

14
 • Potencjalna ilość metali możliwa do odzysku z baterii i akumulatorów w PolscePotential amount of metals to be recovered from batteries and accumulators in Poland / Joanna KULCZYCKA, Agnieszka Nowaczek, Andrzej Jarosiński // Rudy i Metale Nieżelazne Recykling ; ISSN 0035-9696. — 2019 R. 64 nr 6, s. 3–7. — Bibliogr. s. 7. — A. Nowaczek - afiliacja: Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Kraków

 • słowa kluczowe: recykling, odzysk metali, gospodarka o obiegu zamkniętym, baterie, akumulatory

  keywords: recycling, circular economy, batteries, metal recovery, accumulators

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/67.2019.6.1

15
 • Potencjalna ilość metali możliwa do odzysku z pojazdów wycofanych z eksploatacji w PolscePotential amount of metals recoverable from end of life vehicles in Poland / Joanna KULCZYCKA, Agnieszka Nowaczek, Elżbieta Pietrzyk-Sokulska, Barbara Radwanek-Bąk // Rudy i Metale Nieżelazne Recykling ; ISSN 0035-9696. — 2018 R. 63 nr 2, s. 20–24. — Bibliogr. s. 24

 • słowa kluczowe: recykling, odzysk metali, PWzE, poziom odzysku

  keywords: recycling, metal recovery, ELV, recovery level

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/67.2018.2.4

16
 • Potencjalna ilość metali możliwa do odzysku z pojazdów wycofanych z eksploatacji w Polsce : [streszczenie][Potential volume of metals possible to recovery from end of life vehicles : abstract] / Agnieszka Nowaczek, Joanna KULCZYCKA // W: „Innowacyjne pomysły młodych naukowców: nauka – startup – przemysł” : IV edycja konferencji : 5–6 czerwca 2018 r., Kraków / red. nauk. Joanna Kulczycka. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2018. — ISBN: 978-83-62922-90-1. — S. 100

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Potential possibilities of raw materials recovery from waste batteries and accumulators on the example of PolandPotencjalne możliwości odzyskiwania surowców z zużytych baterii i akumulatorów na przykładzie Polski / Agnieszka Nowaczek, Marta Wołosiewicz-Głąb, Joanna KULCZYCKA // Inżynieria Mineralna = Journal of the Polish Mineral Engineering Society ; ISSN 1640-4920. — 2019 R. 21 no. 2, s. 171–179. — Bibliogr. s. 178–179, Abstr.. — A. Nowaczek, M. Wołosiewicz-Głąb - afiliacja: The Mineral and Energy Economy Research Institute of the Polish Academy of Sciences. — tekst: http://www.potopk.com.pl/Full_text/2019_full/IM%202-2019-a30.pdf

 • słowa kluczowe: recykling, odzysk metali, gospodarka o obiegu zamkniętym, baterie, akumulatory

  keywords: recycling, circular economy, batteries, metal recovery, accumulators

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.29227/IM-2019-02-30

18
 • Projekt PCRec - EIT Raw Materials : [streszczenie][Project RCRec - EIT Raw Materials : abstract] / Agnieszka Nowaczek, Marzena Smol, Joanna KULCZYCKA // W: „Innowacyjne pomysły młodych naukowców: nauka – startup – przemysł” : IV edycja konferencji : 5–6 czerwca 2018 r., Kraków / red. nauk. Joanna Kulczycka. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2018. — ISBN: 978-83-62922-90-1. — S. 97

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Projekt SPIN - Małopolskie Centra Transferu Wiedzy, jako przykład dobrej współpracy pomiędzy nauką a biznesem w województwie małopolskim[SPIN project - Centers of Knowledge Transfer as an example of good cooperation between science and business in Małopolska Region] / Agnieszka Nowaczek, Joanna KULCZYCKA // W: „Innowacyjne pomysły młodych naukowców: nauka – startup – przemysł” [Dokument elektroniczny] : VI edycja międzynarodowej konferencji : 11-13 maja 2020 r., Kraków / red. nauk. Joanna Kulczycka. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2020. — e-ISBN: 978-83-956380-5-3. — S. 123. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://iati.pl/wp-content/uploads/2020/06/Innowacyjne-pomysly-2020.pdf [2020-06-10]. — A. Nowaczek - afiliacja: Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Public awareness of circular economy in southern Poland: case of the Malopolska region / Marzena Smol, Anna AVDIUSHCHENKO, Joanna KULCZYCKA, Agnieszka Nowaczek // Journal of Cleaner Production ; ISSN 0959-6526. — 2018 vol. 197 pt. 1, s. 1035–1045. — Bibliogr. s. 1044–1045, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2018-06-14

 • keywords: region, public awareness, circular economy, CE, public attitudes, questionnaire

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.jclepro.2018.06.100

21
 • Skuteczność i efektywność dotacji dla małopolskich przedsiębiorcówThe effectiveness of grants for Malopolska enterprises / Agnieszka Nowaczek, Maciej HOJDUS, Joanna Kulczycka // Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN ; ISSN 2080-0819. — Tytuł poprz.: Sympozja i Konferencje ; ISSN: 2081-0245. — 2015 nr 89, s. 179–189. — Bibliogr. s. 189, Streszcz., Abstr.. — Joanna Kulczycka – afiliacja: Polska Akademia Nauk

 • słowa kluczowe: Małopolska, dotacje, MSP, efektywność zatrudnienia, fundusze strukturalne Unii Europejskiej

  keywords: SMEs, grants, effectiveness of employment, Małopolska region, EU structural funds

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Sustainable development in the construction industry – usage of construction and mining waste as secondary raw materials : Polish case study / Ewa Dziobek, Agnieszka Nowaczek // W: SARDINIA 2019 [Dokument elektroniczny] : 17th international waste management and landfill symposium : Santa Margherita di Pula, Italy, 30 Sept - 4 Oct 2019 : proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Italy ] : CISA Publisher, cop. 2019. — Dysk Flash. — (Sardinia... (Padova) ; ISSN 2282-0027). — e-ISBN: 9788862650144. — S. [1-7]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. [6–7], Abstr.. — A. Nowaczek - afiliacja: The Mineral and Energy Economy Research Institute of the Polish Academy of Sciences

 • keywords: sustainable development, polystyrene, mining waste, construction and demolition waste, construction industry, Haldex, Synthos

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • The analysis of factors, barriers and conditions that affect the attractiveness of mining investment in Poland – own research / Joanna Kulczycka, Agnieszka Nowaczek, Katarzyna HAŁASIK, Herbert Whirt, Rafał Szkop // Mining Science ; ISSN 2300-9586. — Tytuł poprz.: Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Górnictwo i Geologia ; ISSN: 2353-5105. — 2017 vol. 24, s. 209–226. — Bibliogr. s. 225–226, Abstr.. — J. Kulczycka – afiliacja: Polish Academy of Sciences. — tekst: https://goo.gl/o6UK3b

 • keywords: mining sector, investment attractiveness, mining investment

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5277/msc172414

24
 • The attractiveness of mining investment versus mineral policy in Poland / Natalia IWASZCZUK, Joanna Kulczycka, Agnieszka Nowaczek, Agnieszka Czaplicka-Kotas // W: METS 2018 [Dokument elektroniczny] : EU-LA Mining & Exploration convention and Trade Show : 10–12.04.2018, Madrid. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Madrid : s. n.], [2018]. — Slajdy 1–16. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.mets2018.eu/files/2415/2467/4253/Day2_W4_06_Agnieszka_Czaplicka_presentation.pdf [2018-09-27]. — Joanna Kulczycka, Agnieszka Nowaczek, Agnieszka Czaplicka-Kotas – brak afiliacji

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Uwarunkowania spalania odpadów komunalnych w świetle koncepcji GOZ[Determinants of municipal waste incineration in the light of the GOZ concept] / red. nauk. Joanna KULCZYCKA; oprac. Joanna KULCZYCKA, Olga Janikowska, Agnieszka NOWACZEK, Natalia Generowicz, Paulina Harazin, Maciej Mańka, Ewa Dziobek, Paulina Kęcka, Radosław JĘDRUSIAK, Jakub BATOR. — Kraków : IGSMiE PAN, 2023. — 131 s.. — Bibliogr.. — ISBN: 978-83-67606-12-7 ; e-ISBN: 978-83-67606-13-4. — J. Kulczycka, A. Nowaczek, R.  Jędrusiak, J.  Bator – brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: