Wykaz publikacji wybranego autora

Agnieszka Nowaczek, mgr

doktorant

Wydział Zarządzania
WZ-kze, *Katedra Zarządzania w Energetyce


Identyfikatory Autora

ORCID: 0000-0002-9920-9511 połącz konto z ORCID

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 19, z ogólnej liczby 49 publikacji Autora


1
 • Analiza zużycia materiałów w wybranych branżach przemysłu w Polsce jako baza monitorowania gospodarki o obiegu zamkniętym
2
 • Edukacja w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) na przykładzie projektów realizowanych przez IGSMiE PAN
3
 • Ekoprojektowanie jako element edukacji ekologicznej
4
 • Identyfikacja potrzeb szkoleniowych w sektorze tworzyw sztucznych na przykładzie projektu PackAlliance
5
 • Indicators for monitoring the transformation towards a circular economy in Polish regions
6
 • Monitorowanie transformacji gospodarki o obiegu zamkniętym w dokumentach strategicznych Polski i UE
7
 • Organic waste from biogas plant as agricultural fertilizer: risk analysis
8
 • Postulowane mierniki monitorowania transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym
9
 • Proposed indicators for monitoring the circular economy in the chemical industry in Poland
10
 • Propozycja wskaźników pomiaru transformacji gospodarki polskiej w kierunku GOZ
11
 • Przegląd wskaźników gospodarki o obiegu zamkniętym w dokumentach strategicznych wybranych krajów UE
12
 • Udział banków komercyjnych w finansowaniu działalności proekologicznej
13
 • Upowszechnienie koncepcji gospodarki o obiegu zamkniętym przez realizację projektów współpracy
14
 • Wskaźniki gospodarki o obiegu zamkniętym w przemyśle chemicznym
15
 • Wskaźniki monitorowania gospodarki o obiegu zamkniętym w przemyśle chemicznym w Polsce
16
 • Wskaźniki monitorowania transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym w ujęciu regionalnym
17
 • Współpraca nauki z biznesem w ramach wdrażania gospodarki o obiegu zamkniętym
18
 • Współpraca sieciowa na rzecz wzrostu eko-innowacji
19
 • Wykorzystanie ubocznych produktów spalania a realizacja założeń gospodarki o obiegu zamkniętym w sektorze energetycznym