Wykaz publikacji wybranego autora

Anna Jarzęcka, mgr

doktorant

Wydział Zarządzania
WZ-kze, Katedra Zarządzania w Energetyce


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 13, z ogólnej liczby 14 publikacji Autora


1
 • [referat, 2017]
 • TytułAnaliza finansowych instrumentów katastroficznych
  AutorzyAgata WZOREK, Anna JARZĘCKA, Ewa KOJDER-OGAREK
  ŹródłoKraków InnoTech Summit [Dokument elektroniczny] : badania - technologie - biznes : [4.04.2017, Kraków, Polska] : księga abstraktów / oprac. Michał Adamczyk. — Kraków : Fundacja Kraków Miastem Startupów, [2017]. — S. 32
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [referat, 2014]
 • TytułBankowe transakcje internetowe a bezpieczeństwo płatności detalicznych
  AutorzyNatalia IWASZCZUK, Anna JARZĘCKA
  ŹródłoKonferencja naukowa z cyklu Innowacje w bankowości i finansach : innowacje finansowe a bezpieczeństwo systemu finansowego : Katowice, 21 listopada 2014 / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Katedra Bankowości i Rynków Finansowych. — [Katowice : Uniwersytet Ekonomiczny], [2014]. — S. [1]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [referat, 2017]
 • TytułBlockchain jako możliwość ograniczania ryzyka operacyjnego w sektorze bankowym
  AutorzyAnna JARZĘCKA, Agata WZOREK, Ewa KOJDER-OGAREK
  Źródło„Innowacyjne pomysły młodych naukowców: nauka – startup – przemysł” : III edycja konferencji : 23–24 maja 2017 r., Kraków / red. nauk. Joanna Kulczycka. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2017. — S. 21–22
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • [fragment monografii pokonferencyjnej, 2016]
 • TytułCiągłość działania metodą na ograniczenie ryzyka operacyjnego w sektorze bankowym
  AutorzyAnna JARZĘCKA, Oleksandr Ivashchuk
  ŹródłoTechnologie – bezpieczeństwo – środowisko : innowacje w zarządzaniu : monografia / red. nauk. Wioletta M. Bajdur, Natalia Iwaszczuk. — Częstochowa : Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2016. — S. 151–165
 • słowa kluczowe: narzędzia ograniczania eskpozycji na ryzyko, straty operacyjne, ryzyko operacyjne w banku, ciągłość działania

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [fragment książki, 2015]
 • TytułImplementacja wybranych wymogów znowelizowanej rekomendacji M w zakresie ryzyka operacyjnego na przykładzie jednego z banków komercyjnych
  AutorzyNatalia IWASZCZUK, Justyna DYDUCH, Anna JARZĘCKA
  ŹródłoZarządzanie przedsiębiorstwem : teoria i praktyka 2015 / pod red. nauk. Marka Karkuli. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2015. — S. 271–288
 • słowa kluczowe: ryzyko operacyjne, banki, rekomendacja M, bankowość internetowa

  keywords: operational risk, banks, recommendation M, internet banking

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • [referat, 2014]
 • TytułImplementacja wybranych wymogów znowelizowanej Rekomendacji M w zakresie ryzyka operacyjnego na przykładzie jednego z banków komercyjnych
  AutorzyNatalia IWASZCZUK, Justyna DYDUCH, Anna JARZĘCKA
  ŹródłoZarządzanie przedsiębiorstwem [Dokument elektroniczny] : teoria i praktyka : XVI międzynarodowa konferencja naukowa : 27–28 listopada 2014, Kraków : materiały konferencyjne : [streszczenia] / Wydział Zarządzanie. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — [Kraków : s. n.], [2014]. — S. [1]
 • słowa kluczowe: ryzyko operacyjne, banki, rekomendacja M, bankowość internetowa

  keywords: operational risk, banks, recommendation M, internet banking

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [referat, 2016]
 • TytułInicjatywy międzybranżowe jako przykład innowacyjności w sektorze bankowym
  AutorzyAnna JARZĘCKA
  Źródło”Innowacyjne pomysły młodych naukowców: nauka – startup – przemysł” : 30–31 maja 2016, Kraków : konferencja / red. nauk. Joanna Kulczycka. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, cop. 2016. — S. 94–95
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [referat, 2016]
 • TytułModern approach to foreign risk management based on the example of the exporter
  AutorzyIWASZCZUK N., JARZĘCKA A., Ivashchuk O.
  ŹródłoThe development of international competitiveness: state, region, enterprise : international scientific conference : December 16th, 2016 : proceedings of the conference, Pt. 2 / Nova University, Nova School of Business and Economics. — Lisbon : Nova University ; Nova School of Business and Economics, 2016. — S. 144–146
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułPorównanie wybranych aspektów bezpieczeństwa płatności internetowych kilku banków działających na polskim rynku
  AutorzyNatalia IWASZCZUK, Anna JARZĘCKA
  ŹródłoPrzedsiębiorczość i Zarządzanie [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne. — 2016 t. 17 z. 8 cz. 3: Terapia finansów, s. 199–217. — tekst: http://piz.san.edu.pl/docs/e-XVII-8-3.pdf
 • keywords: security of internet banking, internet banking users, socio-technical attacks, recommendations, Internet payments

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułPorównanie wykluczenia cyfrowo-finansowego w Polsce i w Norwegii
  AutorzyNatalia IWASZCZUK, Anna JARZĘCKA
  ŹródłoNierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / Uniwersytet Rzeszowski. Katedra Teorii Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych. — 2017 nr 51, s. 204–218
 • słowa kluczowe: wykluczenie społeczne, wykluczenie cyfrowe, wykluczenie finansowe, dostęp do Internetu

  keywords: digital exclusion, social exclusion, financial exclusion, access to the Internet

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułSelected problems of processing and risks connected with recycling of waste electric and electronic equipment
  AutorzyNatalia IWASZCZUK, Anna JARZĘCKA, Andrzej Jarosiński
  ŹródłoInżynieria Mineralna. — 2016 R. 17 nr 2, s. 201–209
 • słowa kluczowe: recykling metali nieżelaznych, przetwarzanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, ryzyko małych i średnich przedsiębiorstw

  keywords: processing of waste of electric and electronic equipment, risk of small and medium-sized enterprises, non-ferrous metal recycling

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • [referat, 2015]
 • TytułWpływ rozwoju technologii na kształtowanie się rynku bankowości mobilnej w Polsce
  AutorzyNatalia IWASZCZUK, Anna JARZĘCKA
  ŹródłoRozvitok nacíonal'noï ekonomíki: teoríâ í praktika : materíali Mížnarodnoï naukovo-praktičnoï konferencíï : 3–4 kvítnâ 2015 roku, Č. 3 / Mínísterstvo osvíti í nauki Ukraïni, [et al.]. — Ivano-Frankívs'k : [s. n.], 2015. — S. 101–104
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13