Wykaz publikacji wybranego autora

Anna Jarzęcka, mgr

doktorant

Wydział Zarządzania
WZ-kze, Katedra Zarządzania w Energetyce


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brakStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem13274
201811
2017321
20165122
2015211
201422
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem131021
201811
201733
2016532
201522
2014211
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem13112
201811
201733
2016541
2015211
201422
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem13112
201811
201733
201655
201522
201422
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem1367
201811
2017312
2016532
2015211
201422
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem1385
201811
2017321
2016532
201522
2014221
 • Analiza finansowych instrumentów katastroficznych[Analysis of catastrophe bonds] / Agata WZOREK, Anna JARZĘCKA, Ewa KOJDER-OGAREK // W: Kraków InnoTech Summit [Dokument elektroniczny] : badania - technologie - biznes : [4.04.2017, Kraków, Polska] : księga abstraktów / oprac. Michał Adamczyk. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Fundacja Kraków Miastem Startupów, [2017]. — e-ISBN: 978-83-942282-2-4. — S. 32. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://kms.org.pl/wp-content/uploads/2017/07/KITS-Abstrakty-1.pdf [2017-07-11]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Bankowe transakcje internetowe a bezpieczeństwo płatności detalicznych[Internet banking transactions and security of retail payments] / Natalia IWASZCZUK, Anna JARZĘCKA // W: Konferencja naukowa z cyklu Innowacje w bankowości i finansach : innowacje finansowe a bezpieczeństwo systemu finansowego : Katowice, 21 listopada 2014 / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Katedra Bankowości i Rynków Finansowych. — [Katowice : Uniwersytet Ekonomiczny], [2014]. — S. [1]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Blockchain jako możliwość ograniczania ryzyka operacyjnego w sektorze bankowym[Blockchain as an opportunity to reduce operational risk in the banking sector] / Anna JARZĘCKA, Agata WZOREK, Ewa KOJDER-OGAREK // W: „Innowacyjne pomysły młodych naukowców: nauka – startup – przemysł” : III edycja konferencji : 23–24 maja 2017 r., Kraków / red. nauk. Joanna Kulczycka. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2017. — ISBN: 978-83-62922-74-1. — S. 21–22

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Ciągłość działania metodą na ograniczenie ryzyka operacyjnego w sektorze bankowym[Business continuity a method of limiting operational risk in the banking sector] / Anna JARZĘCKA, Oleksandr Ivashchuk // W: Technologie – bezpieczeństwo – środowisko : innowacje w zarządzaniu : monografia / red. nauk. Wioletta M. Bajdur, Natalia Iwaszczuk. — Częstochowa : Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2016. — Publikacja zawiera materiały z Konferencji naukowo-technicznej „Technologie – Bezpieczeństwo – Środowisko” : 20 czerwca 2016, Częstochowa. — ISBN: 978-83-65179-83-8 ; e-ISBN:  978-83-65179-71-5. — S. 151–165. — Bibliogr. s. 164–165, Streszcz.. — Toż na: {https://min-pan.krakow.pl/pbs/innowacje_w_zarzadzaniu.pdf}

 • słowa kluczowe: narzędzia ograniczania eskpozycji na ryzyko, straty operacyjne, ryzyko operacyjne w banku, ciągłość działania

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Implementacja wybranych wymogów znowelizowanej rekomendacji M w zakresie ryzyka operacyjnego na przykładzie jednego z banków komercyjnychImplementation of selected requirements of the amended recommendation M in the area of operational risk on the example of a commercial bank / Natalia IWASZCZUK, Justyna DYDUCH, Anna JARZĘCKA // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem : teoria i praktyka 2015 / pod red. nauk. Marka Karkuli. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2015. — (Monografia Wydawnictw Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie). — ISBN: 978-83-7464-801-1. — S. 271–288. — Bibliogr. s. 287–288, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: ryzyko operacyjne, banki, rekomendacja M, bankowość internetowa

  keywords: operational risk, banks, recommendation M, internet banking

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Implementacja wybranych wymogów znowelizowanej Rekomendacji M w zakresie ryzyka operacyjnego na przykładzie jednego z banków komercyjnychImplementation of selected requirements of the amended recommendation M in the area of operational risk on the example of a commercial bank / Natalia IWASZCZUK, Justyna DYDUCH, Anna JARZĘCKA // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem [Dokument elektroniczny] : teoria i praktyka : XVI międzynarodowa konferencja naukowa : 27–28 listopada 2014, Kraków : materiały konferencyjne : [streszczenia] / Wydział Zarządzanie. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2014]. — 1 dysk optyczny. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: ryzyko operacyjne, banki, rekomendacja M, bankowość internetowa

  keywords: operational risk, banks, recommendation M, internet banking

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Inicjatywy międzybranżowe jako przykład innowacyjności w sektorze bankowym[Cross industry innovation as an example of innovation in banking sector] / Anna JARZĘCKA // W: ”Innowacyjne pomysły młodych naukowców: nauka – startup – przemysł” : 30–31 maja 2016, Kraków : konferencja / red. nauk. Joanna Kulczycka. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, cop. 2016. — ISBN: 978-83-62922-63-5. — S. 94–95

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Modern approach to foreign risk management based on the example of the exporter / IWASZCZUK N., JARZĘCKA A., Ivashchuk O. // W: The development of international competitiveness: state, region, enterprise : international scientific conference : December 16th, 2016 : proceedings of the conference, Pt. 2 / Nova University, Nova School of Business and Economics. — Lisbon : Nova University ; Nova School of Business and Economics, 2016. — ISBN: 978-9934-8643-0-8. — S. 144–146. — Bibliogr. s. 146

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Porównanie wybranych aspektów bezpieczeństwa płatności internetowych kilku banków działających na polskim rynkuComparison of selected aspects of internet payments risks for several banks operating on the Polish market / Natalia IWASZCZUK, Anna JARZĘCKA // Przedsiębiorczość i Zarządzanie [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2543-8190. — 2016 t. 17 z. 8 cz. 3: Terapia finansów, s. 199–217. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 215–217, Abstr.. — tekst: http://piz.san.edu.pl/docs/e-XVII-8-3.pdf

 • keywords: security of internet banking, internet banking users, socio-technical attacks, recommendations, Internet payments

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Porównanie wykluczenia cyfrowo-finansowego w Polsce i w NorwegiiComparison of digital and financial exclusion in Poland and in Norway / Natalia IWASZCZUK, Anna JARZĘCKA // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth / Uniwersytet Rzeszowski. Katedra Teorii Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych ; ISSN 1898-5084. — 2017 nr 51, s. 204–218. — Bibliogr. s. 216–217, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: wykluczenie społeczne, wykluczenie cyfrowe, wykluczenie finansowe, dostęp do Internetu

  keywords: digital exclusion, social exclusion, financial exclusion, access to the Internet

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Selected problems of processing and risks connected with recycling of waste electric and electronic equipmentWybrane problemy i ryzyka związane z recyklingiem odpadów elektrycznych i elektronicznych / Natalia IWASZCZUK, Anna JARZĘCKA, Andrzej Jarosiński // Inżynieria Mineralna = Journal of the Polish Mineral Engineering Society ; ISSN 1640-4920. — 2016 R. 17 nr 2, s. 201–209. — Bibliogr. s. 208–209, Abstr.

 • słowa kluczowe: recykling metali nieżelaznych, przetwarzanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, ryzyko małych i średnich przedsiębiorstw

  keywords: processing of waste of electric and electronic equipment, risk of small and medium-sized enterprises, non-ferrous metal recycling

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Wpływ rozwoju technologii na kształtowanie się rynku bankowości mobilnej w Polsce[The impact of technological development on mobile banking market in Poland] / Natalia IWASZCZUK, Anna JARZĘCKA // W: Rozvitok nacíonal'noï ekonomíki: teoríâ í praktika : materíali Mížnarodnoï naukovo-praktičnoï konferencíï : 3–4 kvítnâ 2015 roku, Č. 3 = Rozwój gospodarki narodowej: teoria i praktyka : materiały Międzynarodowej naukowo-praktycznej konferencji : 3–4 kwietnia 2015 roku, Cz. 3 / Mínísterstvo osvíti í nauki Ukraïni, [et al.]. — Ivano-Frankívs'k : [s. n.], 2015. — ISBN: 978-617-692-284-1. — S. 101–104. — Bibliogr. s. 104

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Wybrane aspekty i analiza ryzyka pozyskiwania energii elektrycznej z biomasy[Selected aspects and analysis of the risk of acquiring electricity from biomass] / Sylwester Żelazny, Natalia IWASZCZUK, Anna JARZĘCKA // Inżynieria Mineralna = Journal of the Polish Mineral Engineering Society ; ISSN 1640-4920. — 2018 R. 19 nr 1, s. 325–332. — Bibliogr. s. 331–332, Streszcz.. — tekst: http://www.potopk.com.pl/Full_text/2018_full/IM%201-2018-a45.pdf

 • słowa kluczowe: popioły lotne, ryzyko pozyskiwania energii z biomasy, utylizacja biomasy

  keywords: fly ashes, risks for the process acquiring electricity from biomass, biomass reprocessing

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.29227/IM-2018-01-45