Wykaz publikacji wybranego autora

Piotr Hełdak, mgr inż.

doktorant

* Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kgbg, * Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak
1
  • Koncepcja określania jakości górotworu za pomocą analizy wielokryterialnej ELECTRE III
2
  • Selected aspects of logistics in the context of the selection of the optimal floor system for retrofit buildings in the early twentieth century
3
  • Selected logistical challenges in the analysis of technical-economic construction systems
4
  • The concept of determining the quality of the rock mass using a multi-criteria analysis ELECTRE III
5
  • Wybrane aspekty logistyczne w kontekście doboru optymalnego systemu stropowego modernizowanych obiektów budowlanych z początku XX wieku
6
  • Wybrane wyzwania logistyczne w analizie techniczno-ekonomicznej systemów budownictwa