Wykaz publikacji wybranego autora

Piotr Hełdak, mgr inż.

doktorant

* Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kgbg, * Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak
1
  • Koncepcja określania jakości górotworu za pomocą analizy wielokryterialnej ELECTRE III
2
  • Wybrane aspekty logistyczne w kontekście doboru optymalnego systemu stropowego modernizowanych obiektów budowlanych z początku XX wieku
3
  • Wybrane wyzwania logistyczne w analizie techniczno-ekonomicznej systemów budownictwa