Wykaz publikacji wybranego autora

Karol Marcinkiewicz, mgr inż.

doktorant

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kgbg, Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brakStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem142741
201811
20167241
2015633
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem14842
201811
20167412
2015633
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem1414
201811
201677
201566
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem1414
201811
201677
201566
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem1468
201811
2016734
2015633
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem1468
201811
2016734
2015633

Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.1
 • Cementy CSA oparte na siarczanoglinianach wapnia
2
 • Cementy i wpływ wskaźnika w/c na właściwości betonu z szybkowiążącym CSA
3
 • Comparison of computational and observed magnitudes of terrain settlement in the region of the Stefanów-Bogdanka trestle bridge
4
 • Early compressive of concretes with the CSA depending on the w/c
5
 • Koncepcja określania jakości górotworu za pomocą analizy wielokryterialnej ELECTRE III
6
 • Porównanie obliczeniowych i zaobserwowanych wielkości osiadań terenu w rejonie estakady Stefanów-Bogdanka
7
 • Selected aspects of logistics in the context of the selection of the optimal floor system for retrofit buildings in the early twentieth century
8
 • Selected logistical challenges in the analysis of technical-economic construction systems
9
 • Środek transportowy z własnym napędem do kolei podwieszonej
10
 • The concept of determining the quality of the rock mass using a multi-criteria analysis ELECTRE III
11
 • Using of the image analysis in the assessment of architectural concrete surface porosity
12
 • Wybrane aspekty logistyczne w kontekście doboru optymalnego systemu stropowego modernizowanych obiektów budowlanych z początku XX wieku
13
 • Wybrane wyzwania logistyczne w analizie techniczno-ekonomicznej systemów budownictwa
14
 • Zastosowanie analizy obrazu w ocenie porowatości powierzchniowej betonów architektonicznych