Wykaz publikacji wybranego autora

Karol Marcinkiewicz, mgr inż.

doktorant

Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami
WILiGZ-kgbg, Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak
1
  • Cementy CSA oparte na siarczanoglinianach wapnia
2
  • Cementy i wpływ wskaźnika w/c na właściwości betonu z szybkowiążącym CSA
3
  • Comparison of computational and observed magnitudes of terrain settlement in the region of the Stefanów-Bogdanka trestle bridge
4
  • Early compressive of concretes with the CSA depending on the w/c
5
  • Porównanie obliczeniowych i zaobserwowanych wielkości osiadań terenu w rejonie estakady Stefanów-Bogdanka
6
  • Using of the image analysis in the assessment of architectural concrete surface porosity
7
  • Zastosowanie analizy obrazu w ocenie porowatości powierzchniowej betonów architektonicznych