Wykaz publikacji wybranego autora

Karol Marcinkiewicz, mgr inż.

doktorant

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kgbg, Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak
1
  • Cementy CSA oparte na siarczanoglinianach wapnia
2
  • Comparison of computational and observed magnitudes of terrain settlement in the region of the Stefanów-Bogdanka trestle bridge
3
  • Koncepcja określania jakości górotworu za pomocą analizy wielokryterialnej ELECTRE III
4
  • Środek transportowy z własnym napędem do kolei podwieszonej
5
  • Wybrane aspekty logistyczne w kontekście doboru optymalnego systemu stropowego modernizowanych obiektów budowlanych z początku XX wieku
6
  • Wybrane wyzwania logistyczne w analizie techniczno-ekonomicznej systemów budownictwa
7
  • Zastosowanie analizy obrazu w ocenie porowatości powierzchniowej betonów architektonicznych