Wykaz publikacji wybranego autora

Anna Andrychowicz, mgr inż.

doktorant

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-khgi, Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brakStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem752
201711
201644
201522
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem743
201711
2016431
2015211
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem761
201711
201644
201522
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem716
201711
201644
2015211
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem716
201711
201644
2015211
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem725
201711
201644
2015221
  • Assessment of flood flow hazards in part of Upper Vistula catchment area using FLO - 2D software
2
  • Cechy fizyko-chemiczne wód źródeł w zlewni Potoku Rybnego (Babiogórski Park Narodowy)
3
  • Groundwater conditions in section of Cracow-Tarnow highway A4 (Upper Vistula Catchment)
4
  • Modelowanie współdziałania wód podziemnych i powierzchniowych na terenach przeobrażonych antropogenicznie
5
  • Problem of water supply in the Ostra and Zawadka catchements in Dębica area (Poland)
6
  • Projekt instalacji pilotowej przepuszczalnej bariery aktywnej do usuwania chlorowanych etenów z wód podziemnych
7
  • Wykorzystanie oprogramowania FLO-2D do oceny interakcji wód podziemnych i powierzchniowych na terenach przeobrażonych w wyniku lokalizacji inwestycji drogowych