Wykaz publikacji wybranego autora

Anna Andrychowicz, mgr inż.

doktorant

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-khgi, Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 7, z ogólnej liczby 7 publikacji Autora


1
  • Assessment of flood flow hazards in part of Upper Vistula catchment area using FLO - 2D software
2
  • Cechy fizyko-chemiczne wód źródeł w zlewni Potoku Rybnego (Babiogórski Park Narodowy)
3
  • Groundwater conditions in section of Cracow-Tarnow highway A4 (Upper Vistula Catchment)
4
  • Modelowanie współdziałania wód podziemnych i powierzchniowych na terenach przeobrażonych antropogenicznie
5
  • Problem of water supply in the Ostra and Zawadka catchements in Dębica area (Poland)
6
  • Projekt instalacji pilotowej przepuszczalnej bariery aktywnej do usuwania chlorowanych etenów z wód podziemnych
7
  • Wykorzystanie oprogramowania FLO-2D do oceny interakcji wód podziemnych i powierzchniowych na terenach przeobrażonych w wyniku lokalizacji inwestycji drogowych