Wykaz publikacji wybranego autora

Natalia Radzik, mgr inż.

doktorant

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kse, Katedra Surowców Energetycznych


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 57194557244

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 20, z ogólnej liczby 20 publikacji Autora


1
 • $^{1}$H NMR Low Field characterization of porous materials
2
 • Alizarine Red S test and image analysis as dolomitization degree indicators for Zechstein limestone carbonates
3
 • Deformation bands in scope of Nuclear Magnetic Resonance methods – case studies from the Outer Carpathians
4
 • Dołżyca - strefa nasunięcia wstecznego w mikrotektonicznym obrazie wstęg deformacyjnych $(49^o13'33”N 22^o21'35”E / 49^o13'41”N 22^o21'50”E)$
5
 • Early tectonics of the Outer Carpathian accretionary prism: a case study from the Magura Nappe
6
 • Insight into oil and gas-shales compounds signatures in low field $^{1}H$ NMR and its application in porosity evaluation
7
 • Magnetyczny rezonans jądrowy w niskim polu i metody towarzyszące w ocenie geometrii przestrzeni porowej skał dolomitu głównego na bloku Gorzowa (Sieraków)
8
 • Main diagenetic and petrophysical differences between the reef, slope and basinal facies: the Zechstein Limestone strata (Wolsztyn Ridge, W Poland)
9
 • Petrology of clastic dykes and surrounding strata – case study from the Magura Nappe, Polish Outer Carpathians
10
 • Petrophysical features of deformation bands in Eocene flysch sandstones of the Magura Nappe (Outer Carpathians)
11
 • Petrophysical parameters of Cambrian arenites – comparison of NMR and image analysis methods
12
 • Porosity variations of the main dolomite rocks in the P-1 well (in Poland) in the scope of low-field NMR
13
 • Progressive deformation of Menilite Beds
14
 • Selected applications of X-ray microtomography in studies on reservoir rocks parameters and deformation processes
15
 • Spatial orientation and shape of pores in a sandstone: a case study from the Outer Carpathians based on X-ray computed microtomography
16
 • Tracing dolomites' habits and related porosity on the basis of the low-field Nuclear Magnetic Resonance - examples from the Main Dolomite strata (NW Poland)
17
 • Witryłów - pofałdowane dajki klastyczne
18
 • Wstęgi deformacyjne w świetle metod Magnetycznego Rezonansu Jądrowego – przykłady z Karpat Zewnętrznych
19
 • Wybrane problemy geologii strukturalnej w południowo-wschodniej części polskiego segmentu Karpat zewnętrznych
20