Wykaz publikacji wybranego autora

Agnieszka Ochałek, mgr inż.

doktorant

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kotg, Katedra Ochrony Terenów Górniczych, Geoinformatyki i Geodezji Górniczej


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 57201499123

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 30, z ogólnej liczby 31 publikacji Autora


1
 • [referat, 2018]
 • TytułAccuracy evaluation of real-time GNSS precision positioning with RTX Trimble technology
  AutorzyAgnieszka OCHAŁEK, Witold NIEWIEM, Edyta PUNIACH, Paweł ĆWIĄKAŁA
  ŹródłoGeomatics 2018 : archives of geomatics : Baltic Geodetic Congress : Olsztyn, Poland 21-23 June 2018 : book of abstracts / ed. Mateusz Ciski. — Olsztyn : University of Warmia and Mazury in Olsztyn. Faculty of Geodesy, Geospatial and Civil Engineering, 2018. — S. 16–17
2
 • [artykuł w czasopiśmie, 2018]
 • TytułAccuracy evaluation of real-time GNSS precision positioning with RTX Trimble technology
  AutorzyAgnieszka OCHAŁEK, Witold NIEWIEM, Edyta PUNIACH, Paweł ĆWIĄKAŁA
  ŹródłoCivil and Environmental Engineering Reports. — 2018 no. 28 vol. 4, s. 49–61. — tekst: https://ceer.com.pl/resources/html/article/details?id=183655
3
 • [referat, 2019]
 • TytułAccuracy evaluation of trimble RTX technology and the integration of GNSS precision positioning in real time with geodetic surveys for archaeological purposes
  AutorzyAgnieszka OCHAŁEK, Edyta PUNIACH, Paweł ĆWIĄKAŁA
  ŹródłoPOL-VIET 2019 : scientific-research cooperation between Poland and Vietnam : [5th international conference : 8–10 July 2019, Krakow] : abstracts, Vol. 1. — Kraków : [AGH], 2019. — S. 67
4
 • [referat, 2018]
 • TytułAnalysis of convergence and deformation measurements based on classical geodetic surveys and terrestrial laser scanning in ”Wieliczka” salt mine
  AutorzyAgnieszka OCHAŁEK, Wojciech JAŚKOWSKI, Tomasz LIPECKI
  ŹródłoSGEM 2018 : 18textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : 2 July – 8 July, 2018, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 18, Geoinformatics, geodesy and mine surveying. Iss. 2.2, Informatics, geoinformatics and remote sensing. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2018. — S. 583–590
5
 • [referat, 2018]
 • TytułComprehensive inventory of mining water reservoirs and analyzing of bathymetrical data with GIS application
  AutorzyAgnieszka OCHAŁEK
  Źródło11textsuperscript{th} GEOSYMPOSIUM of Young Researchers SILESIA 2018 [Dokument elektroniczny] : 12–14 September 2018, Istebna : book of abstracts / eds. Agnieszka Bracławska, [et al.]. — [Katowice : University of Silesia], [2018]. — S. 42
6
 • [referat, 2021]
 • TytułHandheld 3D laser scanner in underground heritage documentation
  AutorzyAgnieszka OCHAŁEK
  Źródło”e-Factory of Science” : 5th edition national scientific conference : April 10, 2021 : online conference : the book of abstracts / eds. Kępczak Norbert, Firaza Agnieszka, Byczkowska Paulina ; PROMOVENDI. — Lodz : Promovendi Foundation Publishing, [2021]. — S. 126
7
 • [referat, 2021]
 • TytułHandheld 3D laser scanning in underground heritage documentation
  AutorzyAgnieszka OCHAŁEK
  ŹródłoTopical issues of rational use of natural resources [Dokument elektroniczny] : XVII international forum-contest of students and young researchers : under the auspices of UNESCO : 31 May–6 June 2021 : scientific conference abstracts, Vol. 1. — Saint Petersburg : Mining University, 2021. — S. 239–241
8
 • [inne, 2022]
 • TytułHandheld 3D laser scanning in underground heritage documentation [Dokument elektroniczny]
  AutorzyAgnieszka OCHAŁEK, Tomasz LIPECKI, Wojciech JAŚKOWSKI
  DetailsNetherlands : GIM International, 2022. — 8 ekranów
9
10
 • [referat, 2020]
 • TytułIdentification of problems associated with the usage of friction (Koepe) hoists based on geodetic measurements with the determination of the measurement methodology : [abstract]
  AutorzyAgnieszka OCHAŁEK, Wojciech JAŚKOWSKI, Mateusz Jabłoński
  ŹródłoSCEgeo conference [Dokument elektroniczny] : 28th conference – Surveying, Civil Engineering, Geoinformation in sustainable development : June 2–4, 2020, Bydgoszcz, Poland : [poster session]. — [Bydgoszcz : Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy], [2020]. — S. [1–3]
11
 • [artykuł w czasopiśmie, 2020]
 • TytułIdentification of problems associated with the usage of friction (Koeppe) hoists based on geodetic measurements
  AutorzyAgnieszka OCHAŁEK, Wojciech JAŚKOWSKI, Mateusz Jabłoński
  ŹródłoGeosciences [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2020 vol. 10 iss. 11 art. no. 444, s. 1–13. — tekst: https://www.mdpi.com/2076-3263/10/11/444/htm
12
 • [referat, 2018]
 • TytułInventory measurements and deformation analysis of the selected underground monuments in Poland
  AutorzyAgnieszka OCHAŁEK, Wojciech JAŚKOWSKI
  ŹródłoNauka badania rozwój : national scientific conference : II edition : 27 October 2018, Warsaw : book of abstracts / ed. Firaza Agnieszka. — Lodz : Promovendi Foundation Publishing, [2018]. — S. 46
13
 • [referat, 2018]
 • TytułInventory surveys in the process of protection of historical post-mining underground objects and adits
  AutorzyAgnieszka OCHAŁEK, Mateusz JABŁOŃSKI, Wojciech JAŚKOWSKI, Tomasz LIPECKI
  ŹródłoLet's meet and share our experiences! : international conference of minig and undergroud museums : Wieliczka, Bochnia, 19-22 November 2018, Poland : book of abstracts. — [Wieliczka, Bochnia : s. n.], [2018]. — S. 58–59
14
 • [referat, 2020]
 • TytułLaser scanning and point cloud processing in inventory surveys, condition assessment and protection of mining facilities
  AutorzyAgnieszka OCHAŁEK
  ŹródłoScience and young researchers [Dokument elektroniczny] : national scientific conference : IV edition - on-line : June 06, 2020 : the book of abstracts / ed. Kępczak Norbert, Firaza Agnieszka. — Łódź : Promovendi Foundation Publishing, [2020]. — S. 116
15
 • [referat, 2022]
 • TytułMeasuring, protecting and spreading the knowledge about underground cultural heritage with the usage of modern technologies
  AutorzyAgnieszka OCHAŁEK, Tomasz LIPECKI, Wojciech JAŚKOWSKI, Mateusz JABŁOŃSKI
  ŹródłoXXVII FIG Congress [Dokument elektroniczny] : volunteering for the future – geospatial excellence for a better living : 11–15 September 2022, Warsaw, Poland. — [Denmark : International Federation of Surveyors], [2022]. — Slajd [1–13]
16
 • [artykuł w czasopiśmie, 2018]
 • TytułMethodology of historical underground objects inventory surveys – contribution
  AutorzyAgnieszka OCHAŁEK, Mateusz JABŁOŃSKI, Tomasz LIPECKI, Wojciech JAŚKOWSKI
  ŹródłoGeoinformatica Polonica. — 2018 vol. 17, s. 43–51. — tekst: http://www.ejournals.eu/pliki/art/12464/
17
 • [referat, 2017]
 • TytułModeling and analysis of integrated bathymetric and geodetic data for inventory surveys of mining water reservoirs
  AutorzyAgnieszka OCHAŁEK, Tomasz LIPECKI, Wojciech JAŚKOWSKI, Mateusz JABŁOŃSKI
  ŹródłoPOL-VIET 2017 : 4textsuperscript{th} international conference Scientific-research cooperation between Vietnam and Poland : 20–22 November 2017, Krakow, Poland : book of abstracts / ed. Jadwiga Jarzyna. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2017. — S. 85
18
 • [referat w czasopiśmie, 2018]
 • TytułModeling and analysis of integrated bathymetric and geodetic data for inventory surveys of mining water reservoirs
  AutorzyAgnieszka OCHAŁEK, Tomasz LIPECKI, Wojciech JAŚKOWSKI, Mateusz JABŁOŃSKI
  ŹródłoE3S Web of Conferences [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2018 vol. 35 art. no. 04005, s. 1–8
19
 • [artykuł w czasopiśmie, 2018]
 • TytułMonitoring of historical land use changes caused by underground mining in Miedzianka town, based on a WebGIS tool and InSAR observations
  AutorzyAlicja Tama, Katarzyna Adamek, Karolina Pargieła, Agnieszka OCHAŁEK, Artur KRAWCZYK, Michał LUPA
  ŹródłoCzasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury. — 2018 t. 35 z. 65 nr 1, s. 127–140. — tekst: http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/biis/1026
20
 • [artykuł w czasopiśmie, 2020]
 • TytułOkreślenie metodologii pomiaru urządzenia wyciągowego z tarczą pędną (Koeppe) wraz z możliwą identyfikacją problemów związanych z jej użytkowaniem
  AutorzyMateusz Jabłoński, Wojciech JAŚKOWSKI, Agnieszka OCHAŁEK, Sandra Satalecka
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2020 t. 76 nr 8, s. 31–38
21
 • [referat, 2020]
 • TytułPreservation of underground cultural heritage with integration of modern and classical survey methods
  AutorzyAgnieszka OCHAŁEK
  ŹródłoTopical issues of rational use of natural resources [Dokument elektroniczny] : XVI international forum-contest of students and young researchers : under the auspices of UNESCO : 17–19 June 2020, Saint-Petersburg : scientific conference abstracts, Vol. 1. — Saint-Petersburg : Saint-Petersburg Mining University, 2020. — S. 369–370
22
 • [referat, 2020]
 • TytułReal-Time GNSS precise positioning with Trimble RTX in archaeological works
  AutorzyA. OCHAŁEK, M. Bernaś, E. PUNIACH
  ŹródłoTopical issues of rational use of natural resources 2019 : proceedings of the XVtextsuperscript{th} Forum-contest of students and young researchers under the auspices of UNESCO : Saint-Petersburg, Russia, 13-17 May 2019, Vol. 1 / ed. Vladimir Litvinenko. — Boca Raton [etc.] : CRC Press/Balkema : Taylor & Francis Group, cop. 2020. — S. 215–222
23
 • [referat, 2019]
 • TytułReal-time GNSS precision positioning with RTX Trimble technology in archaeological works
  AutorzyAgnieszka OCHAŁEK, Maciej Bernaś, Edyta PUNIACH
  ŹródłoTopical issues of rational use of natural resources : XV international forum-contest of students and young researchers : 13–17 May 2019, [Saint-Petersburg] : scientific conference abstracts. — Saint-Petersburg : Saint-Petersburg Mining University, 2019. — S. 125
24
 • [fragment książki, 2019]
 • TytułResults of ”Archaeological study of Dajaniya & Tuwaneh” (ArTu:DTu) 2018 survey in Tuwaneh (Tafila-Hesa), Southern Jordan
  AutorzyJarosław Bodzek, [et al.], Paweł ĆWIĄKAŁA, Edyta PUNIACH, [et al.], Agnieszka OCHAŁEK, Dawid MROCHEŃ, Aleksandra Słodowska, Katarzyna Sawicka, Kacper Widuch, Hubert Dec, Maciej Bernaś, Anna Wójcik
  ŹródłoDiscovering Edom : Polish archaeological activity in southern Jordan / ed. by Piotr Kołodziejczyk. — Kraków : Wydawnictwo Profil-Archeo Magdalena Dzięgielewska, Euclid Foundation for Science Popularization, Institute of Archaeology. Jagiellonian University, 2019. — S. 69–85
25
 • [fragment książki, 2019]
 • TytułResults of ”Archaeological study of Dajaniya & Tuwaneh” (ArTu:DTu) 2018 survey of Dajaniya (Ma'an-Husseiniyeh), Southern Jordan
  AutorzyJarosław Bodzek, [et al.], Paweł ĆWIĄKAŁA, Edyta PUNIACH, [et al.], Agnieszka OCHAŁEK, Dawid MROCHEŃ, Aleksandra Słodowska, Katarzyna Sawicka, Kacper Widuch, Hubert Dec, Maciej Bernaś, Justyna Ruchała, Paulina Cierpich, Gabriela Maniak, Dajana Mielczarek
  ŹródłoDiscovering Edom : Polish archaeological activity in southern Jordan / ed. by Piotr Kołodziejczyk. — Kraków : Wydawnictwo Profil-Archeo Magdalena Dzięgielewska, Euclid Foundation for Science Popularization, Institute of Archaeology. Jagiellonian University, 2019. — S. 51–67