Wykaz publikacji wybranego autora

Agnieszka Ochałek, mgr inż.

doktorant

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kotg, Katedra Ochrony Terenów Górniczych, Geoinformatyki i Geodezji Górniczej


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 57201499123

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 20, z ogólnej liczby 21 publikacji Autora


1
 • [referat, 2018]
 • TytułAccuracy evaluation of real-time GNSS precision positioning with RTX Trimble technology
  AutorzyAgnieszka OCHAŁEK, Witold NIEWIEM, Edyta PUNIACH, Paweł ĆWIĄKAŁA
  ŹródłoGeomatics 2018 : archives of geomatics : Baltic Geodetic Congress : Olsztyn, Poland 21-23 June 2018 : book of abstracts / ed. Mateusz Ciski. — Olsztyn : University of Warmia and Mazury in Olsztyn. Faculty of Geodesy, Geospatial and Civil Engineering, 2018. — S. 16–17
2
 • [artykuł w czasopiśmie, 2018]
 • TytułAccuracy evaluation of real-time GNSS precision positioning with RTX Trimble technology
  AutorzyAgnieszka OCHAŁEK, Witold NIEWIEM, Edyta PUNIACH, Paweł ĆWIĄKAŁA
  ŹródłoCivil and Environmental Engineering Reports. — 2018 no. 28 vol. 4, s. 49–61. — tekst: https://ceer.com.pl/resources/html/article/details?id=183655
3
 • [referat, 2019]
 • TytułAccuracy evaluation of trimble RTX technology and the integration of GNSS precision positioning in real time with geodetic surveys for archaeological purposes
  AutorzyAgnieszka OCHAŁEK, Edyta PUNIACH, Paweł ĆWIĄKAŁA
  ŹródłoPOL-VIET 2019 : scientific-research cooperation between Poland and Vietnam : [5th international conference : 8–10 July 2019, Krakow] : abstracts, Vol. 1. — Kraków : [AGH], 2019. — S. 67
4
 • [referat, 2018]
 • TytułAnalysis of convergence and deformation measurements based on classical geodetic surveys and terrestrial laser scanning in ”Wieliczka” salt mine
  AutorzyAgnieszka OCHAŁEK, Wojciech JAŚKOWSKI, Tomasz LIPECKI
  ŹródłoSGEM 2018 : 18textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : 2 July – 8 July, 2018, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 18, Geoinformatics, geodesy and mine surveying. Iss. 2.2, Informatics, geoinformatics and remote sensing. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2018. — S. 583–590
5
 • [referat, 2018]
 • TytułComprehensive inventory of mining water reservoirs and analyzing of bathymetrical data with GIS application
  AutorzyAgnieszka OCHAŁEK
  Źródło11textsuperscript{th} GEOSYMPOSIUM of Young Researchers SILESIA 2018 [Dokument elektroniczny] : 12–14 September 2018, Istebna : book of abstracts / eds. Agnieszka Bracławska, [et al.]. — [Katowice : University of Silesia], [2018]. — S. 42
6
 • [referat, 2018]
 • TytułInventory measurements and deformation analysis of the selected underground monuments in Poland
  AutorzyAgnieszka OCHAŁEK, Wojciech JAŚKOWSKI
  ŹródłoNauka badania rozwój : national scientific conference : II edition : 27 October 2018, Warsaw : book of abstracts / ed. Firaza Agnieszka. — Lodz : Promovendi Foundation Publishing, [2018]. — S. 46
7
 • [referat, 2018]
 • TytułInventory surveys in the process of protection of historical post-mining underground objects and adits
  AutorzyAgnieszka OCHAŁEK, Mateusz JABŁOŃSKI, Wojciech JAŚKOWSKI, Tomasz LIPECKI
  ŹródłoLet's meet and share our experiences! : international conference of minig and undergroud museums : Wieliczka, Bochnia, 19-22 November 2018, Poland : book of abstracts. — [Wieliczka, Bochnia : s. n.], [2018]. — S. 58–59
8
 • [artykuł w czasopiśmie, 2018]
 • TytułMethodology of historical underground objects inventory surveys – contribution
  AutorzyAgnieszka OCHAŁEK, Mateusz JABŁOŃSKI, Tomasz LIPECKI, Wojciech JAŚKOWSKI
  ŹródłoGeoinformatica Polonica. — 2018 vol. 17, s. 43–51. — tekst: http://www.ejournals.eu/pliki/art/12464/
9
 • [referat, 2017]
 • TytułModeling and analysis of integrated bathymetric and geodetic data for inventory surveys of mining water reservoirs
  AutorzyAgnieszka OCHAŁEK, Tomasz LIPECKI, Wojciech JAŚKOWSKI, Mateusz JABŁOŃSKI
  ŹródłoPOL-VIET 2017 : 4textsuperscript{th} international conference Scientific-research cooperation between Vietnam and Poland : 20–22 November 2017, Krakow, Poland : book of abstracts / ed. Jadwiga Jarzyna. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2017. — S. 85
10
 • [referat w czasopiśmie, 2018]
 • TytułModeling and analysis of integrated bathymetric and geodetic data for inventory surveys of mining water reservoirs
  AutorzyAgnieszka OCHAŁEK, Tomasz LIPECKI, Wojciech JAŚKOWSKI, Mateusz JABŁOŃSKI
  ŹródłoE3S Web of Conferences [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne. — 2018 vol. 35 art. no. 04005, s. 1–8
11
 • [artykuł w czasopiśmie, 2018]
 • TytułMonitoring of historical land use changes caused by underground mining in Miedzianka town, based on a WebGIS tool and InSAR observations
  AutorzyAlicja Tama, Katarzyna Adamek, Karolina Pargieła, Agnieszka OCHAŁEK, Artur KRAWCZYK, Michał LUPA
  ŹródłoCzasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury. — 2018 t. 35 z. 65 nr 1, s. 127–140. — tekst: http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/biis/1026
12
 • [referat, 2020]
 • TytułReal-Time GNSS precise positioning with Trimble RTX in archaeological works
  AutorzyA. OCHAŁEK, M. Bernaś, E. PUNIACH
  ŹródłoTopical issues of rational use of natural resources 2019. Vol. 1, proceedings of the XVtextsuperscript{th} Forum-contest of students and young researchers under the auspices of UNESCO : Saint-Petersburg, Russia, 13-17 May 2019 / ed. Vladimir Litvinenko. — Boca Raton [etc.] : CRC Press/Balkema : Taylor & Francis Group, cop. 2020. — S. 215–222
13
 • [referat, 2019]
 • TytułReal-time GNSS precision positioning with RTX Trimble technology in archaeological works
  AutorzyAgnieszka OCHAŁEK, Maciej Bernaś, Edyta PUNIACH
  ŹródłoTopical issues of rational use of natural resources : XV international forum-contest of students and young researchers : 13–17 May 2019, [Saint-Petersburg] : scientific conference abstracts. — Saint-Petersburg : Saint-Petersburg Mining University, 2019. — S. 125
14
 • [fragment książki, 2019]
 • TytułResults of ”Archaeological study of Dajaniya & Tuwaneh” (ArTu:DTu) 2018 survey in Tuwaneh (Tafila-Hesa), Southern Jordan
  AutorzyJarosław Bodzek, [et al.], Paweł ĆWIĄKAŁA, Edyta PUNIACH, [et al.], Agnieszka OCHAŁEK, Dawid MROCHEŃ, Aleksandra Słodowska, Katarzyna Sawicka, Kacper Widuch, Hubert Dec, Maciej Bernaś, Anna Wójcik
  ŹródłoDiscovering Edom : Polish archaeological activity in southern Jordan / ed. by Piotr Kołodziejczyk. — Kraków : Wydawnictwo Profil-Archeo Magdalena Dzięgielewska, Euclid Foundation for Science Popularization, Institute of Archaeology. Jagiellonian University, 2019. — S. 69–85
15
 • [fragment książki, 2019]
 • TytułResults of ”Archaeological study of Dajaniya & Tuwaneh” (ArTu:DTu) 2018 survey of Dajaniya (Ma'an-Husseiniyeh), Southern Jordan
  AutorzyJarosław Bodzek, [et al.], Paweł ĆWIĄKAŁA, Edyta PUNIACH, [et al.], Agnieszka OCHAŁEK, Dawid MROCHEŃ, Aleksandra Słodowska, Katarzyna Sawicka, Kacper Widuch, Hubert Dec, Maciej Bernaś, Justyna Ruchała, Paulina Cierpich, Gabriela Maniak, Dajana Mielczarek
  ŹródłoDiscovering Edom : Polish archaeological activity in southern Jordan / ed. by Piotr Kołodziejczyk. — Kraków : Wydawnictwo Profil-Archeo Magdalena Dzięgielewska, Euclid Foundation for Science Popularization, Institute of Archaeology. Jagiellonian University, 2019. — S. 51–67
16
 • [referat, 2018]
 • TytułReview of the historical underground objects inventory surveys
  AutorzyAgnieszka OCHAŁEK, Mateusz JABŁOŃSKI
  Źródło11textsuperscript{th} GEOSYMPOSIUM of Young Researchers SILESIA 2018 [Dokument elektroniczny] : 12–14 September 2018, Istebna : book of abstracts / eds. Agnieszka Bracławska, [et al.]. — [Katowice : University of Silesia], [2018]. — S. 43
17
 • [referat, 2019]
 • TytułTrimble RTX technology in archaeological prospection - the use and evaluation of GNSS precision positioning in real time measurement
  AutorzyA. OCHAŁEK, H. Dec, E. PUNIACH
  ŹródłoRSCy 2019 : seventh international conference on Remote sensing and geoinformation of environment : 18–21 March 2019, Paphos, Cyprus : conference abstracts / ed. by Kyriacos Themistocleous, [et al.]. — Limassol : Cyprus Remote Sensing Society, cop. 2019. — S. 22–23
18
 • [referat, 2018]
 • TytułTrimble RTX w pracach wspomagających badania archeologiczne
  AutorzyAgnieszka OCHAŁEK, Witold NIEWIEM, Edyta PUNIACH, Paweł ĆWIĄKAŁA
  ŹródłoCAApl 2018 : ArchaeoTrek – poza ostateczną granicę : konferencja naukowa i warsztaty edukacyjne : Toruń, 16–18 maja 2018 / Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wydział Nauk Historycznych, Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology. CAA Poland. — [Toruń : UMK], [2018]. — S. 15–16
19
 • [referat, 2019]
 • TytułVerification of usefulness of Trimble RTX technology in archaeological research
  AutorzyJoachim Pawliński, Hubert Dec, Agnieszka OCHAŁEK, Edyta PUNIACH, Paweł ĆWIĄKAŁA, Jakub Broda
  ŹródłoEGU European Geosciences Union [Dokument elektroniczny] : general assembly 2019 : Vienna, Austria, 7–12 April 2019. — [Vienna : s. n.], [2019]. — S. [1]
20
 • [fragment książki, 2018]
 • TytułXVI Wyprawa Bari – nowoczesna inwentaryzacja w Parku Archeologicznym w Pafos
  AutorzyPaweł ĆWIĄKAŁA, Wojciech MATWIJ, Agnieszka OCHAŁEK, Edyta PUNIACH, Justyna Ruchała, Szymon Stelmach
  ŹródłoPafos – misterium miasta Afrodyty : dziedzictwo archeologiczne a nowe technologie / red. nauk. Ewdoksia Papuci-Władyka. — Kraków : Archaeologica Foundation, 2018. — S. 132–141