Wykaz publikacji wybranego autora

Magdalena Ożóg, mgr inż.

pracownik naukowo-techniczny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgzig, Katedra Geologii Złożowej i Górniczej


 • 2020

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki o Ziemi i środowisku


Identyfikatory Autora

ORCID: 0000-0003-3714-8095 połącz konto z ORCID

ResearcherID: ABA-4574-2020

Scopus: brak

PBN: 5e709297878c28a047398a0c

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 11, z ogólnej liczby 11 publikacji Autora


1
 • Badania zróżnicowania składu chemicznego Cr spineli w obrębie masywu skał ultramaficznych na przykładzie SE Kosowa – zastosowanie w poszukiwaniach złóż i wzbogacaniu rud chromu
2
 • Chemistry of primary and altered Cr-spinels in chromitites and peridotites from the ophiolitic massif in SE Kosovo
3
 • Chromite from the Brezovica ultramafic massif, Kosovo
4
 • Comparison between chemical composition of Cr-spinels forming massive and disseminated chromite ores: an example from the Vardar Zone, Kosovo
5
 • Detrital chromian spinels from the Prishtina district, Eastern Kosovo: preliminary data from mineralogical and geochemical studies
6
 • Fieldtrip through Tertiary magmatic-hydrothermal deposits of Northern Greece
7
 • Mineralizacja chromitowa w ofiolitowych masywach Kosowa: krótka charakterystyka i nowe dane dla wybranych rejonów
8
 • Mineralogical and geochemical study of detrital chromian spinels from the Prishtina district, Eastern Kosovo - preliminary results
9
 • New mineralogical data on polymetallic mineralization in the Gierczyn-Przecznica area, SW Poland
10
 • New occurrence of chromite with PGM inclusions in the Central Vardar Zone (Kosovo area) – preliminary study
11
 • Primary cassiterite mineralization and its manifestation in the alluvial samples: Gierczyn-Przecznica case study in SW Poland