Wykaz publikacji wybranego autora

Agnieszka Lisicka, mgr inż.

doktorant

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
WEAIiIB-kmie, Katedra Metrologii i Elektroniki


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brakStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem1082
2016761
2015321
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem1037
2016725
2015312
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem1064
2016743
2015321
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem1019
201677
2015312
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem1064
2016743
2015321
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem1064
2016743
20153211
 • An universal test station for multichannel integrated neural amplifiers based on LabVIEW environmentProjekt uniwersalnego stanowiska do testów wielokanałowych scalonych wzmacniaczy sygnałów neurobiologicznych opartego o środowisko LabVIEW / Agnieszka LISICKA, Piotr KMON // Przegląd Elektrotechniczny / Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0033-2097. — 2016 R. 92 nr 11, s. 115–118. — Bibliogr. s. 118, Abstr., Streszcz.. — tekst: http://pe.org.pl/articles/2016/11/29.pdf

 • słowa kluczowe: wielokanałowe układy scalone, testowanie, wielofunkcyjna karta pomiarowa, LabVIEW

  keywords: multi-channel integrated circuits, test procedures, multi-function measurement card, LabVIEW

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/48.2016.11.29

2
 • Design for the testability of the multichannel neural recording and stimulating integrated circuit / Piotr KMON, Piotr OTFINOWSKI, Paweł GRYBOŚ, Robert SZCZYGIEŁ, Mirosław ŻOŁĄDŹ, Agnieszka LISICKA // W: MIXDES 2015 : mixed design of integrated circuits and systems : Toruń, Poland June 25–27, 2015 : book of abstracts of 22\textsuperscript{nd} international conference / ed. Andrzej Napieralski. — Łódź : Lodz University of Technology. Department of Microelectronics and Computer Science, cop. 2015. — e-ISBN: 978-83-63578-06-0. — S. 85. — Abstr.. — Pełny tekst na CD-ROMie. — eISBN 978-83-63578-06-0. — S. 305–308. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 308, Abstr.

 • keywords: ASIC, neurobiology experiments, neural recording, current stimulation, multi-channel architecture

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1109/MIXDES.2015.7208532

3
 • Design of a circuit for a CMRR correction of multichannel integrated circuits / Piotr KMON, Agnieszka LISICKA // W: MIXDES 2016 [Dokument elektroniczny] : Mixed Design of integrated circuits and systems : Łódź, Poland, June 23–25, 2016 : book of abstracts of 23\textsuperscript{rd} international conference / ed. by Andrzej Napieralski. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Łódź : Lodz University of Technology. Department of Microelectronics and Computer Science, cop. 2016. — Dysk Flash. — e-ISBN: 978-8-3635-7808-4. — S. 62. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Abstr.. — Pełny tekst pod adresem {http://wbg2.bg.agh.edu.pl/stamp/stamp.jsp?tp==7529728}. — S.183–186. - Bibliogr. s.186, Abstr.

 • keywords: neurobiology experiments, CMRR, multi-chanell IC, correction circuits

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1109/MIXDES.2016.7529728

4
 • Fast algorithms for multi-level threshold dispersion and gain corrections / P. MAJ, P. KMON, A. KOZIOŁ, A. LISICKA // W: 2016 IEEE NSS/MIC [Dokument elektroniczny] : IEEE Nuclear Science Symposium and Medical Imaging Conference (NSS/MIC) : 29 October - 5 November 2016, Strasbourg, France : abstract book. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Strasbourg : s. n.], [2016]. — S. [27–28] N06-23. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://2016.nss-mic.org/images/program/abstractbook.pdf [2017-09-05]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
6
 • Frequency bandwidth correction circuit for multichannel integrated electronics dedicated to neurobiology experiments / Agnieszka LISICKA, Piotr KMON // W: ICSES'16 [Dokument elektroniczny] : 2016 International Conference on Signals and Electronic Systems : September 5–7, 2016, Kraków, Poland : proceedings / ed. by Witold Machowski, Jacek Stępień. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Piscataway : IEEE, cop. 2016. — Dysk Flash. — Dod. ISBN 978-1-5090-2667-8. — e-ISBN: 978-1-5090-2666-1. — S. 47–50. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 50, Abstr.

 • keywords: neurobiology experiments, multi-channel integrated circuits, uniformity

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1109/ICSES.2016.7593818

7
 • Main parameters uniformity enhancement in multichannel integrated circuits dedicated to biomedical signals recordings / Piotr KMON, Agnieszka LISICKA, Mirosław ŻOŁĄDŹ // W: BioCAS 2016 [Dokument elektroniczny] : 2016 IEEE Biomedical Circuits and Systems conference : October 17–19, Shanghai, China : proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Piscataway] : IEEE, cop. 2016. — Dysk Flash. — e-ISBN: 978-1-5090-2959-4. — S. 276–279. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 279, Abstr.

 • keywords: calibration, neurobiology experiments, uniformity, multi-channel recording circuits

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Projekt bloków korekcyjnych do zastosowań w wielokanałowych układach scalonych dedykowanych do eksperymentów neurobiologicznych[The project correction blocks for use in multi-channel integrated circuits dedicated to neurobiological experiments] / Piotr KMON, Agnieszka LISICKA, Paweł GRYBOŚ // W: XV KKE [Dokument elektroniczny] : Krajowa Konferencja Elektroniki : Darłowo, 06–10.06.2016 : materiały konferencyjne. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Koszalin : s. n.], [2016]. — Dysk Flash. — S. 532–537. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 537, Streszcz.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: wielokanałowe układy scalone, eksperymenty neurobiologiczne, korekcja, rozrzuty

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Projekt i pomiary wielokanałowego układu scalonego o architekturze pikselowej do zastosowań w zaawansowanych eksperymentach neurobiologicznych[Design and measurements of multichannel integrated circuit of pixel architecture for advanced neurobiological experiments] / Piotr KMON, Paweł GRYBOŚ, Piotr OTFINOWSKI, Robert SZCZYGIEŁ, Mirosław ŻOŁĄDŹ, Agnieszka LISICKA // W: Czternasta krajowa konferencja elektroniki [Dokument elektroniczny] : Darłowo, 08–12.06.2015 : materiały konferencyjne. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Polska : s. n.], [2015]. — Dysk Flash. — S. 682–688. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 687–688, Streszcz.. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: wielokanałowe układy scalone, ASIC, rejestracja, eksperymenty neurobiologiczne, stymulacja

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Projekt uniwersalnego stanowiska do testów wielokanałowych scalonych wzmacniaczy sygnałów neurobiologicznych opartego o środowisko LabVIEW[Design of an universal test station for multichannel integrated neural amplifiers based on LabVIEW environment] / Agnieszka LISICKA, Piotr KMON // W: VII Kongres Metrologii pod hasłem Metrologia fundamentem postępu w naukach stosowanych : Lublin-Nałęczów, 28.06–01.07.2016 r. : materiały konferencyjne / oprac. red. Waldemar Wójcik. — Lublin : Politechnika Lubelska, 2016. — ISBN: 978-83-79471-96-6. — S. 65–66. — Bibliogr. s. 66. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: wielokanałowe układy scalone, LabView, testowanie, wielofunkcyjna karta pomiarowa

  cyfrowy identyfikator dokumentu: