Wykaz publikacji wybranego autora

Tomasz Romanowski, mgr inż.

pracownik inżynieryjno-techniczny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kaśk, Katedra Analiz Środowiskowych, Kartografii i Geologii Gospodarczej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-7270-3368

ResearcherID: H-6379-2016

Scopus: 57196472517

System Informacyjny AGH (SkOs)Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem1174
2019312
2018431
2017211
201611
201511
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem1129
201933
2018413
201722
201611
201511
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem1147
201933
2018422
201722
201611
201511
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem1138
2019321
201844
2017211
201611
201511
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem1138
2019321
201844
2017211
201611
201511
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem1165
201933
2018413
2017211
201611
201511

Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.1
2
 • Evidence of methane and carbon dioxide migration to the near surface zone in the area of the abandoned coal mines in Wałbrzych District (Lowe Silesian Coal Basin, SW Poland) based on periodical changes of molecular and isotopic compositions / SECHMAN H., KOTARBA M. J., DZIENIEWICZ M., ROMANOWSKI T., Fiszer J. // International Journal of Coal Geology ; ISSN 0166-5162. — 2017 vol. 183, s. 138–160. — Bibliogr. s. 159–160, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-10-16. — tekst: https://goo.gl/1TV7DR

 • keywords: soil gas, Polish Lower Silesian Coal Basin, stable isotopes, abandoned coal mines, methane origin and migration, carbon dioxide origin and migration, coalbed gases, water piston effect, Wałbrzych district

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.coal.2017.10.011

3
 • Influence of water and coal power plant ash addition to decomposition of organic matter in coal wastes : a case study of Janina coal mine waste deposit / Robert Kruczek, Dariusz WIĘCŁAW, Tomasz ROMANOWSKI // W: Energy and fuels 2018 : Kraków, 19–21 September 2018 : book of abstracts = Energetyka i paliwa 2018 / eds. Wojciech Suwała, [et al.] ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Energy and Fuels, Tadeusz Kościuszko Cracow University of Technology. Institute of Thermal Power Engineering. — [Kraków : AGH University of Science and Technology], [2018]. — ISBN: 978-83-948318-2-0. — S. 100. — Bibliogr. s. 100. — Toż. w: {http://www.konferencja-eip.agh.edu.pl/wp-content/uploads/2018/09/EIP-2018-BoA-Scalona.pdf} [2018-09-20]

 • keywords: hydrocarbons, coal waste, self-heating, Rock-Eval

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Occurrence and origin of coal-seam gas in the Upper Silesian Basin (Poland): isotopic, hydrous pyrolysis and geological approach / Maciej J. KOTARBA, Tomasz ROMANOWSKI, Natalia KMIECIK, Marta WALICZEK // W: Goldschmidt2018 [Dokument elektroniczny] : Boston, [USA], August 12–17 2018 : [abstracts]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Boston : s. n.], [2018]. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://goldschmidt.info/2018/abstracts/abstractView?id=2018001647 [2018-09-21]. — Bibliogr. s. [1]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Oil and gas potential of Silurian and Ordovician shale formations in Poland: hydrous pyrolysis approach / T. ROMANOWSKI, D. WIĘCŁAW, M. J. KOTARBA // W: IMOG 2017 [Dokument elektroniczny] : 28th International Meeting on Organic Geochemistry : Florence, Italy, 17–22 September, 2017. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Italy : s. n.], [2017]. — S. [1–2]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://imog2017.org/wp-content/uploads/2017/04/368.pdf [2018-02-05]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
7
 • Potencjał generowania ropy i gazu dolnopaleozoicznych formacji łupkowych w świetle badań pirolizy wodnejOil and gas generation potential of Lower Palaeozoic shale formations based on hydrous pyrolysis data / Dariusz WIĘCŁAW, Maciej J. KOTARBA, Tomasz ROMANOWSKI // W: Geopetrol 2016 : współpraca nauki i przemysłu w rozwoju poszukiwań i eksploatacji złóż węglowodorów : X międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Zakopane, 19–22.09.2016 = Cooperation of science and industry in hydrocarbon exploration and production / Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy. — Kraków : INiG–PIB, 2016 + CD. — (Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego ; ISSN 2353-2718 ; nr 209 wyd. konferencyjne). — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-65649-14-0. — S. 455–458. — Bibliogr. s. 458, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Potencjał generowania węgli i łupków węglowych z Górnośląskiego i Lubelskiego Zagłębia Węglowego w oparciu o badania pirolizy wodnejPetroleum generation potential of bituminous coals and carbonaceous shales from Upper Silesian and Lublin coal basins based on hydrous pyrolysis experiments / Maciej KOTARBA, Tomasz ROMANOWSKI, Dariusz WIĘCŁAW, Marta WALICZEK // W: Geopetrol 2018 : rozwój technik poszukiwania i eksploatacji złóż węglowodorów : [Zakopane–Kościelisko, 17–20.09.2018] : materiały konferencyjne = Development of hydrocarbon exploration and production technologies. — Kraków : Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy, 2018. — ISBN: 978-83-65649-27-0. — S. 683–686. — Bibliogr. s. 686, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Preliminary study of organic nitrogen isotopic signature of Menilite shales from the Polish Outer Carpathians / Tomasz ROMANOWSKI // W: ICYG 2019 : XX\textsuperscript{th} International Conference of Young Geologists : April 3-5 2019, Herl'any, Slovakia : abstract book / eds. Tomáš Bakalár, [et al.]. — Bratislava : The Publishing House of the Comenius University, 2019. — Na stronie red. podano błędny ISBN: 978-80-223-4703-7. — ISBN: 978-80-223-4705-1 ; e-ISBN: 978-80-223-4704-4. — S. 89–91. — Bibliogr. s. 90–91

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Preliminary study of stable nitrogen and carbon isotope signature of crude oils accumulated in the eastern part of Silesian Nappe of the Polish Outer Carpathians / Tomasz ROMANOWSKI, Maciej Jerzy KOTARBA // Mente et Malleo ; ISSN 2454-096X. — 2018 [vol.] 2018, s. 22–23. — XIX. medzinárodná konferencia mladých geológov : 5.–7. apríla 2018, Herľany, Slovakia. — tekst: http://www.geologickaspolocnost.sk/mem/files/MEM-2018-FINAL-301.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Seismogeological image of petroleum traps in autochthonous miocene strata of the Polish part of Carpathian Foredeep / Tomasz ROMANOWSKI // W: Zagadnienia interdyscyplinarne w górnictwie i geologii : XV konferencja doktorantów i młodych uczonych : Szklarska Poręba, 20–22 maja 2015 : materiały konferencyjne. — Wrocław : Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej, 2015. — ISBN: 978-83-937788-8-1. — S. 59–60. — Bibliogr. s. 60. — Publikacja dostępna online: {http://kdimu.pwr.wroc.pl/download/mat_konf_2015.pdf}

 • keywords: Carpathian Foredeep, seismic, Autochthonous Miocene

  cyfrowy identyfikator dokumentu: