Wykaz publikacji wybranego autora

Sebastian Sas, mgr inż.

doktorant

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kgp, * Katedra Górnictwa Podziemnego


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 57193309985
1
  • Influence of the depth of the frame on room energy balance according to energy consumption
2
  • Odzysk energii z odpadów pochodzących ze stacji demontażu pojazdów przy wykorzystaniu pirolizy niskotemperaturowej
3
  • Research on efficiency of heat recovery in the cross-plate heat exchanger made of plastic
4
  • Wpływ rodzaju osłony okna na energochłonność instalacji klimatyzacyjnej
5
  • Wybrane aspekty zastosowania biopaliw do zasilania silników spalinowych używanych w transporcie samochodowym