Wykaz publikacji wybranego autora

Sebastian Sas, mgr inż.

doktorant

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kgp, * Katedra Górnictwa Podziemnego


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 57193309985
1
 • Analiza możliwości wykorzystania paneli fotowoltaicznych w układzie ogrzewania budynku z powietrzną pompą ciepła
2
 • Analiza wpływu zmienności współczynnika COP na dobór pompy ciepła typu powietrze/woda
3
 • Dobór obliczeniowych parametrów powietrza zewnętrznego i ich wpływ na obliczanie wydajności chłodnicy
4
 • Dobór obliczeniowych parametrów powietrza zewnętrznego oraz jego wpływ na projektowane wydajności urządzeń na przykładzie chłodnicy powietrza
5
 • Influence of outside air design parameters on design cooler capacity
6
 • Influence of the depth of the frame on room energy balance according to energy consumption
7
 • Możliwości wykorzystania ciepła odpadowego dla ogrzewania powietrza wentylacyjnego w kopalniach podziemnych
8
 • Możliwości wykorzystania energii odpadowej w kopalniach podziemnych
9
 • Ocena możliwości odzysku ciepła z wody kopalnianej z wykorzystaniem pompy ciepła
10
 • Odzysk energii z odpadów pochodzących ze stacji demontażu pojazdów przy wykorzystaniu pirolizy niskotemperaturowej
11
 • Plastic waste depolymerization as a source of energetic heating oils
12
 • Possibilities of using energy recovery in underground mines
13
 • Research on efficiency of heat recovery in the cross-plate heat exchanger made of plastic
14
 • Wpływ lokalizacji budynku na dobór optymalnej temperatury punktu biwalencji powietrznej pompy ciepła
15
 • Wpływ rodzaju osłony okna na energochłonność instalacji klimatyzacyjnej
16
 • Wpływ rodzaju oszklenia na bilans cieplny pomieszczenia
17
 • Wybrane aspekty zastosowania biopaliw do zasilania silników spalinowych używanych w transporcie samochodowym
18
 • Wykorzystanie oleju rzepakowego do zasilania silników o zapłonie samoczynnym