Wykaz publikacji wybranego autora

Sebastian Sas, mgr inż.

doktorant

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kgp, * Katedra Górnictwa Podziemnego


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 57193309985

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 22, z ogólnej liczby 22 publikacji Autora


1
 • Analiza możliwości wykorzystania paneli fotowoltaicznych w układzie ogrzewania budynku z powietrzną pompą ciepła
2
 • Analiza wpływu zmienności współczynnika COP na dobór pompy ciepła typu powietrze/woda
3
 • Dobór obliczeniowych parametrów powietrza zewnętrznego i ich wpływ na obliczanie wydajności chłodnicy
4
 • Dobór obliczeniowych parametrów powietrza zewnętrznego oraz jego wpływ na projektowane wydajności urządzeń na przykładzie chłodnicy powietrza
5
 • Influence of outside air design parameters on design cooler capacity
6
 • Influence of the depth of the frame on room energy balance according to energy consumption
7
 • Installation for plastic waste depolymerization as an alternative energy source for use in households
8
 • Możliwości odzysku ciepła z wody kopalnianej z wykorzystaniem pompy ciepła
9
 • Możliwości wykorzystania ciepła odpadowego dla ogrzewania powietrza wentylacyjnego w kopalniach podziemnych
10
 • Możliwości wykorzystania energii odpadowej w kopalniach podziemnych
11
 • Ocena możliwości odzysku ciepła z wody kopalnianej z wykorzystaniem pompy ciepła
12
 • Odzysk energii z odpadów pochodzących ze stacji demontażu pojazdów przy wykorzystaniu pirolizy niskotemperaturowej
13
 • Plastic waste depolymerization as a source of energetic heating oils
14
 • Possibilities of using energy recovery in underground mines
15
 • Research on efficiency of heat recovery in the cross-plate heat exchanger made of plastic
16
 • Selected aspects of the use of biofuels to admitting internal combustion engines used in road transport
17
 • Wpływ lokalizacji budynku na dobór optymalnej temperatury punktu biwalencji powietrznej pompy ciepła
18
 • Wpływ obliczeniowych parametrów powietrza zewnętrznego na obliczanie wydajności chłodnicy
19
 • Wpływ rodzaju osłony okna na energochłonność instalacji klimatyzacyjnej
20
 • Wpływ rodzaju oszklenia na bilans cieplny pomieszczenia
21
 • Wybrane aspekty zastosowania biopaliw do zasilania silników spalinowych używanych w transporcie samochodowym
22
 • Wykorzystanie oleju rzepakowego do zasilania silników o zapłonie samoczynnym