Wykaz publikacji wybranego autora

Anna Twaróg, mgr inż.

doktorant

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kse, Katedra Surowców Energetycznych


Identyfikatory Autora

ORCID: 0000-0001-9800-2853

ResearcherID: brak

Scopus: 57194633746
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 31, z ogólnej liczby 31 publikacji Autora


1
 • Analiza powierzchniowych badań geochemicznych w rejonie koncesji Sól – polskie Karpaty Zewnętrzne
2
 • Analiza wyników powierzchniowych badań geochemicznych przeprowadzonych we wschodniej części zapadliska przedkarpackiego (rejon: Pawłosiów-Jankowice)
3
 • Anomalous zones of light hydrocarbon recorded in the soil gas samples above Mszana Dolna tectonic window – Polish Outer Carpathians
4
 • Application of permanent monitoring probes for control of migrating gases to near-surface and atmosphere in the oil wells area
5
 • Charakter przypowierzchniowych anomalii lekkich węglowodorów gazowych w rejonie zlikwidowanego złoża węglowodorów Limanowa–Słopnice – Polskie Karpaty Zewnętrzne
6
 • Comparison of methods to measure the fluxes of methane and carbon dioxide
7
 • Compilation of methane emissions and results of soil gas measurements: a case study from eastern Polish outer Carpathians (SE Poland)
8
 • Distributions of light hydrocarbons in the near surface zone connected with measurements of magnetic susceptibility in the marginal part of the Carpathian Foredeep and Outer Carpathians - case study from SE Poland
9
 • Distributions of light hydrocarbons in the near surface zone of the marginal part of the Carpathian Foredeep and Outer Carpathians - case study from SE Poland
10
 • Distribution of light hydrocarbons in the selected area of the Carpathian Foredeep - case study from SE Poland
11
 • Distribution of methane and carbon dioxide concentrations in the near-surface zone, genetic implications, and evaluation of gas flux around abandoned shafts in the Jastrzębie-Pszczyna area (southern part of the Upper Silesian Coal Basin, Poland)
12
 • Emission measurements of geogenic greenhouse gases in the area of ”Pusty Las” abandoned oilfield (Polish Outer Carpathians)
13
 • Emission measurements of geogenic greenhouse gases in the area of ”Pusty Las” abandoned oilfield (Polish Outer Carpathians)
14
 • Experimental measurements of methane emission from the soil to the atmosphere
15
 • Integrated analysis of geoelectric and surface geochemical data for exploration of subsurface hydrocarbon accumulations (Carpathian Foredeep, SE Poland)
16
 • Interpretacja wyników powierzchniowych badań geochemicznych w rejonie Krosno-Besko (wschodnia część polskich Karpat Zewnętrznych)
17
 • Measurements of methane and carbon dioxide emissions around the boreholes
18
 • Measurement of methane flux in the selected area of the Polish Outer Carpathians – preliminary research
19
 • Methane and carbon dioxide emissions in the porphyry quarry in Miękinia near Kraków, Poland
20
 • Methane and carbon dioxide emission measurements – a case study from the Carpathian Foredeep (Poland)
21
 • Methane and carbon dioxide emission measurements in selected area of the Polish Western Carpathians
22
 • Methane and carbon dioxide emission measurements in selected area of the Polish Western Carpathians
23
 • Możliwości zastosowania powierzchniowych metod geochemicznych w poszukiwaniach złóż węglowodorowych w obszarach o skomplikowanej budowie geologicznej
24
 • Near-surface geochemical anomalies integrated with seismic and well data over the contact of the Outer Carpathians and the Carpathian Foredeep (SE Poland)
25
 • Powierzchniowe badania geochemiczne w zastosowaniu do badania szczelności zlikwidowanych, naftowych otworów wiertniczych