Wykaz publikacji wybranego autora

Kamil Wojciechowski, mgr inż.

doktorant

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kcmo, Katedra Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 57213514718

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 65, z ogólnej liczby 65 publikacji Autora


1
 • [materiały konferencyjne (red.), 2017]
 • Tytuł6textsuperscript{th} international PhD Seminar Kraków-Dresden-Warsaw : 29 November–1 December 2017, Kraków : book of abstracts
  Autorzyed. by Zbigniew PĘDZICH, Kamil WOJCIECHOWSKI
  DetailsKraków : AGH University of Science and Technology, cop. 2017. — 60 s.
2
 • [artykuł w czasopiśmie, 2021]
 • TytułComparison of precursor preparation routes on final density of $Y_{3}Fe_{5}O_{12}$ garnets prepared via reactive sintering
  AutorzyKamil WOJCIECHOWSKI, Radosław LACH, Magdalena STAN, Łukasz ŁAŃCUCKI, Marta GAJEWSKA, Dariusz ZIENTARA
  ŹródłoMaterials [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2021 vol. 14 iss. 23 art. no. 7316, s. 1–10. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1944/14/23/7316/pdf
3
 • [referat, 2016]
 • TytułElectrophoretic deposition of a $Dy_{0.1}Mn_{1.45}Co_{1.45}O_{4}$ coating with a spinel structure on ferritic steel to be applied in IT-SOFC interconnects
  AutorzyBOBRUK M., WOJCIECHOWSKI K., DŁUGOŃ E., ADAMCZYK A., SITARZ M., BUĆKO M. M., BRYLEWSKI T.
  ŹródłoPolska Ceramika 2016 [Dokument elektroniczny] : IX międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 11–14 września 2016 : streszczenia / pod red. Agnieszki Gubernat, Piotra Wyszomirskiego. — [Kraków : s. n.], [2016]. — S. 133
4
 • [referat, 2014]
 • TytułFormowanie proszków tlenku glinu z wykorzystaniem efektu hydrolizy azotku glinu
  AutorzyWOJCIECHOWSKI K., LACH R., BUĆKO M. M.
  ŹródłoPolska Ceramika 2014 [Dokument elektroniczny] : VIII międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 7–10 września 2014 : streszczenia / pod red. Agnieszki Gubernat, Piotra Wyszomirskiego, Ewy Stobierskiej ; AGH. — [Kraków : s. n.], [2014]. — S. 123
5
 • [referat, 2015]
 • TytułFrom nanometric ceramic powders to dense polycrystal
  AutorzyKrzysztof HABERKO, Radosław LACH, Kamil WOJCIECHOWSKI
  ŹródłoX Konferencja i zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane 17–20. IX. 2015 : streszczenia / red. z.: Zbigniew Pędzich, Magdalena Zarzecka-Napierała ; Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : PTC, cop. 2015. — S. 5
6
 • [referat, 2016]
 • TytułGeopolymers – the structure and sorption properties
  AutorzyKamila BRYLEWSKA, M. KRÓL, A. KNAPIK, Kamil WOJCIECHOWSKI, W. MOZGAWA
  Źródło5textsuperscript{th} international PhD seminar Dresden – Kraków – Warsaw : 30. November – 2 December 2016, Schmochtitz. — [Germany : s. n.], [2016]. — S. 39
7
 • [referat, 2017]
 • TytułGęste polikrystaliczne spieki granatu itrowo-żelazowego (YIG) otrzymywanego metodą spiekania reakcyjnego : [abstrakt]
  AutorzyKamil WOJCIECHOWSKI, Łukasz ŁAŃCUCKI, Radosław LACH, Kamil KORNAUS, Mirosław M. BUĆKO
  ŹródłoBadania i rozwój młodych naukowców w Polsce 2017 : [Wrocław, 10.05.2017] : materiały konferencyjne – wiosna. Cz. 3, Wrocław / red. nauk. Jędrzej Nyćkowiak, Jacek Leśny. — Poznań : Młodzi Naukowcy, 2017. — S. 149
8
 • [abstrakt w czasopiśmie, 2017]
 • TytułImpact of calcium addition on properties of lanthanum strontium iron oxide
  AutorzyŁ. ŁAŃCUCKI, K. WOJCIECHOWSKI, A. ŁĄCZ, P. PASIERB
  ŹródłoBiuletyn Polskiego Stowarzyszenia Wodoru i Ogniw Paliwowych. — 2017 no. 11, s. P-06
9
 • [referat, 2018]
 • TytułImpact of magnesium doping on lanthanum strontium iron oxide
  AutorzyKamil WOJCIECHOWSKI, Łukasz ŁAŃCUCKI, Radosław LACH, Agnieszka ŁĄCZ
  ŹródłoNowe wyzwania dla polskiej nauki : edycja 4 : materiały konferencyjne : streszczenia wystąpień, Cz. 2 / oprac. Marcin Kuczera. — Kraków : CREATIVETIME, 2018. — S. 84
10
 • [referat, 2018]
 • TytułImpact of magnesium doping on sintering properties of lanthanum strontium iron oxide
  AutorzyWOJCIECHOWSKI K., LACH R., ŁĄCZ R., ŁAŃCUCKI Ł.
  ŹródłoPolska ceramika 2018 [Dokument elektroniczny] : X jubileuszowa międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 9–12 września 2018 : streszczenia, abstracts / pod red. Agnieszki Gubernat, [et al.]. — [Kraków : s. n.], [2018]. — S. 112
11
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułKonsolidacja proszków tlenku glinu z wykorzystaniem reakcji hydrolizy azotku glinu
  AutorzyKamil WOJCIECHOWSKI, Radosław LACH, Mirosław M. BUĆKO
  ŹródłoMateriały Ceramiczne / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków. — 2015 t. 67 nr 4, s. 400–406
12
 • [referat, 2016]
 • TytułLight ceramic proppants - effect of addition of selected waste materials, particle size distribution and particle shape parameters on the mechanical properties evaluation
  AutorzyGRANDYS, Marek; GASEK, Katarzyna; PARTYKA, Janusz; BUĆKO, Mirosław M.; WOJCIECHOWSKI, Kamil
  ŹródłoICC6 : 6textsuperscript{th} International Congress on Ceramics : from Lab to Fab : August 21–25, 2016, Dresden, Germany : abstracts, lectures & posters. — [Köln] : Deutsche Keramische Gesellschaft e. V., [2016]. — S. 271
13
 • [referat, 2016]
 • TytułLight ceramic proppants – influence of addition of fly ashes and calcined clays on mechanical properties
  AutorzyMarek GRANDYS, Kamil KORNAUS, Kamil WOJCIECHOWSKI, Mirosław M. BUĆKO, Janusz PARTYKA
  Źródło5textsuperscript{th} international PhD seminar Dresden – Kraków – Warsaw : 30. November – 2 December 2016, Schmochtitz. — [Germany : s. n.], [2016]. — S. 42
14
 • [referat, 2016]
 • TytułLow-temperature synthesis of high-temperature $Bi-Sr-Ca-Cu-O$ superconductors and their physicochemical properties
  AutorzyStaśko D., Nowak P., BOBRUK M., WOJCIECHOWSKI K., WOCH W. M., Morawski A., BRYLEWSKI T.
  ŹródłoPolska Ceramika 2016 [Dokument elektroniczny] : IX międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 11–14 września 2016 : streszczenia / pod red. Agnieszki Gubernat, Piotra Wyszomirskiego. — [Kraków : s. n.], [2016]. — S. 134
15
 • [referat, 2017]
 • TytułMikrostruktura oraz właściwości elektryczne i mechaniczne tetragonalnego ditlenku cyrkonu w układzie ${3Y-TZP/Al_2O_3}$
  AutorzyJan WYRWA, Kamil WOJCIECHOWSKI, Małgorzata DZIUBANIUK, Michał BOBRUK, Paweł RUTKOWSKI, Mirosław M. BUĆKO, Zbigniew PĘDZICH, Tomasz BRYLEWSKI
  ŹródłoXI Konferencja i Zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane 14–17 wrzesień 2017 : streszczenia / red. z.: Zbigniew Pędzich, Magdalena Zarzecka-Napierała. — Kraków : PTC, cop. 2017. — S. 52
16
 • [referat, 2018]
 • TytułOtrzymywanie gęstych polikrystalicznych spieków granatu glinowo-itrowego (YAG) z wykorzystaniem zarodkowania heterogenicznego
  AutorzySTAN M., WOJCIECHOWSKI K., LACH R., BUĆKO M. M.
  ŹródłoPolska ceramika 2018 [Dokument elektroniczny] : X jubileuszowa międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 9–12 września 2018 : streszczenia, abstracts / pod red. Agnieszki Gubernat, [et al.]. — [Kraków : s. n.], [2018]. — S. 109
17
 • [referat, 2019]
 • TytułOtrzymywanie gęstych spieków granatu gadolinowo-żelazowego ($Gd_{3}Fe_{5}O_{12}$)
  AutorzyMagdalena STAN, Kamil WOJCIECHOWSKI, Łukasz ŁAŃCUCKI, Radosław LACH, Mirosław M. BUĆKO
  Źródło12textsuperscript{th} conference of the Polish Ceramic Society and 3textsuperscript{rd} Polish–Slovak–Chinese seminar on Ceramics : Zakopane, September 12textsuperscript{th}–15textsuperscript{th} 2019 : book of abstracts / ed. Zbigniew Pędzich, Magdalena Zarzecka-Napierała. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, cop. 2019. — S. 28
18
 • [referat, 2017]
 • TytułOtrzymywanie gęstych spieków granatu itrowo-glinowego (YAG) z wykorzystaniem zarodkowania heterogenicznego
  AutorzyMagdalena Stan, Kamil WOJCIECHOWSKI, Radosław LACH, Mirosław M. BUĆKO
  ŹródłoXI Konferencja i Zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane 14–17 wrzesień 2017 : streszczenia / red. z.: Zbigniew Pędzich, Magdalena Zarzecka-Napierała. — Kraków : PTC, cop. 2017. — S. 70
19
 • [artykuł w czasopiśmie, 2019]
 • TytułOtrzymywanie granatu itrowo-glinowego metodą spiekania reakcyjnego z wykorzystaniem zarodkowania heterogenicznego
  AutorzyMagdalena STAN, Kamil WOJCIECHOWSKI, Radosław LACH, Jakub HABERKO, Mirosław M. BUĆKO
  ŹródłoMateriały Ceramiczne / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków. — 2019 t. 71 nr 1, s. 25–35
20
 • [referat, 2016]
 • TytułOtrzymywanie granatu itrowo-glinowego z wykorzystaniem zarodkowania heterogenicznego
  AutorzyStan M., WOJCIECHOWSKI K., LACH R., BUĆKO M. M.
  ŹródłoPolska Ceramika 2016 [Dokument elektroniczny] : IX międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 11–14 września 2016 : streszczenia / pod red. Agnieszki Gubernat, Piotra Wyszomirskiego. — [Kraków : s. n.], [2016]. — S. 62
21
 • [referat, 2017]
 • TytułOtrzymywanie granatu itrowo-żelazowego (YAG) metodą spiekania reakcyjnego perowskitu itrowo-żelazowego (YIP) z hematytem $(alpha-Fe_2O_3)$
  AutorzyKamil WOJCIECHOWSKI, Łukasz ŁAŃCUCKI, Radosław LACH, Mirosław M. BUĆKO
  ŹródłoXI Konferencja i Zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane 14–17 wrzesień 2017 : streszczenia / red. z.: Zbigniew Pędzich, Magdalena Zarzecka-Napierała. — Kraków : PTC, cop. 2017. — S. 71
22
 • [referat, 2016]
 • TytułOtrzymywanie granatu itrowo-żelazowego zmodyfikowaną metodą cytrynianową
  AutorzyWOJCIECHOWSKI K., ŁAŃCUCKI Ł., LACH R., BUĆKO M. M.
  ŹródłoPolska Ceramika 2016 [Dokument elektroniczny] : IX międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 11–14 września 2016 : streszczenia / pod red. Agnieszki Gubernat, Piotra Wyszomirskiego. — [Kraków : s. n.], [2016]. — S. 63
23
 • [referat, 2015]
 • TytułOtrzymywanie proszków granatu itrowo-glinowego metodą prażenia prekursorów o morfologii typu emph{core-shell}
  AutorzyKamil WOJCIECHOWSKI, Radosław LACH, Magdalena Stan, Mirosław M. BUĆKO
  ŹródłoX Konferencja i zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane 17–20. IX. 2015 : streszczenia / red. z.: Zbigniew Pędzich, Magdalena Zarzecka-Napierała ; Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : PTC, cop. 2015. — S. 87
24
 • [referat, 2019]
 • TytułOtrzymywanie spieków polikrystalicznego granatu itrowo-glinowego z nowego rodzaju prekursorów
  AutorzyKamil WOJCIECHOWSKI, Łukasz ŁAŃCUCKI, Magdalena STAN, Radosław LACH, Mirosław M. BUĆKO
  Źródło12textsuperscript{th} conference of the Polish Ceramic Society and 3textsuperscript{rd} Polish–Slovak–Chinese seminar on Ceramics : Zakopane, September 12textsuperscript{th}–15textsuperscript{th} 2019 : book of abstracts / ed. Zbigniew Pędzich, Magdalena Zarzecka-Napierała. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, cop. 2019. — S. 31
25
 • [referat, 2019]
 • TytułPowder morphology as a controlling factor of reaction sintering of yttrium-aluminum garnet
  AutorzyRadosław LACH, Magdalena STAN, Kamil WOJCIECHOWSKI, Mirosław M. BUĆKO
  Źródło3textsuperscript{rd} Polish-Korean joint workshop on Advanced ceramics and XVI conference Composites and ceramic materials - technology, application and testing : under E-MRS auspices : [3textsuperscript{rd}–10textsuperscript{th} July 2019, Warsaw, Białowieża, Gdansk] : book of abstracts. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe "Akapit", 2019. — S. 11