Wykaz publikacji wybranego autora

Vitalij Kułynycz, mgr inż.

poprzednio: Kulynych

doktorant

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
WWNiG-kin, Katedra Inżynierii Naftowej


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 21, z ogólnej liczby 21 publikacji Autora


1
 • Aloha - modern tool for modeling the risks associated with the spread of volatile pollutants in extraction of hydrocarbons
2
 • ALOHA – modern tool for modeling the risks associated with the spread of volatile pollutants in extraction of hydrocarbons
3
 • Analiza porozymetryczna wybranych próbek skalnych Karpat Zewnętrznych
4
 • Comparison of the oil recovery between waterflooding and $CO_{2}-EOR$ method for the JSt oil reservoir
5
 • Evaluation of the impact of rock fracturing on the reservoir properties on the example of the hydrocarbon-bearing sandstones in the Polish part of the Western Carpathians – a case study
6
 • Koncepcyjne zastosowanie symulacji komputerowej w zarządzaniu zagrożeniami chemicznymi w przemyśle naftowym
7
 • Modeling of air pollution related to the “V” natural gas deposit exploitation
8
 • Ocena wpływu szczelinowatości skał na ich właściwości zbiornikowe na przykładzie ropogazonośnych piaskowców polskiej części Karpat Zachodnich - studium przypadku
9
 • Optimal demulsification method selection on deposit Lubiatów
10
 • Optimal demulsification method selection on deposit Lubiatów
11
 • Overview of the nanoparticles application for reservoir engineering and Enhanced Oil Recovery (EOR) methods
12
 • Petrophysical parameters of the porous space of the “tight” type sandstones of the Skole Unit
13
 • Petrophysical parameters of the porous space of the ”tight” type sandstones of the skole unit – preliminary analysis
14
 • Porównanie stopnia sczerpania ropy ze złoża Jastrząbka Stara metodą nawadniania i metodą $CO_{2}-EOR$
15
 • Remarks on the possibility of applying the mercury porosimetry method in petrophysical studies of rocks
16
 • The application of X-Ray Computed Microtomography for estimation of petrophysical parameters of reservoir rocks
17
 • The influence of wettability on oil recovery
18
19
 • The possibility of using the enhanced oil recovery method on the selected oil reservoir
20
 • Wpływ zwilżalności na parametry petrofizyczne skał zbiornikowych
21
 • Zastosowanie rentgenowskiej mikrotomografii komputerowej dla wyznaczenia parametrów petrofizycznych skał zbiornikowych