Wykaz publikacji wybranego autora

Katarzyna Łyp-Wrońska, dr inż.

adiunkt

Wydział Metali Nieżelaznych
WMN-knmimn, Katedra Nauki o Materiałach i Inżynierii Metali Nieżelaznych


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa

  [dyscyplina 2] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria mechaniczna (50%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria materiałowa


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-1076-1236 orcid iD

ResearcherID: brak

Scopus: 57163672700

PBN: 5e709432878c28a0473b7f9d

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 18, z ogólnej liczby 48 publikacji Autora


1
 • Analiza wdrażania systemów zarządzania jakością w przedsiębiorstwach[Analysis of the implementation of quality management systems in enterprises] / Jerzy Buliński, Katarzyna Łyp // W: Jakość w dokonaniach współczesnej ekonomii i techniki : monografia naukowa z cyklu "Techniczne i ekonomiczne aspekty jakości" : praca zbiorowa / pod red. nauk. Stefana Doroszewicza i Anny Zbierzchowskiej. — Warszawa : SGH - Oficyna Wydawnicza, 2005. — ISBN10: 83-7378-204-4. — S. 229–233. — Bibliogr. s. 233, Streszcz.. — K. Łyp - afiliacja: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza wykonawstwa prac leśnych w nadleśnictwie samodzielnie realizującym zadania gospodarcze[Analysis of execution of forest works in the forest district] / Katarzyna Łyp // W: Problemy inżynierii rolniczej i leśnej : XI konferencja naukowa studentów : Warszawa, 7 czerwca 2002 / [red. nauk. Wojciech Szymczyk, Witold Zychowicz]. — Warszawa : Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, 2002. — ISBN10: 83-7244-296-7. — S. 37–43. — K. Łyp - afiliacja: SGGW

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Charakterystyka działań projakościowych w przedsiębiorstwie produkcji maszyn rolniczych[Characteristics of pro-quality activities in an enterprise producing agricultural machinery] / Jerzy Buloński, Katarzyna Łyp // W: Koncepcje zarządzania jakością : doświadczenia i perspektywy / pod red. Tadeusza Sikory. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2008. — ISBN: 978-83-924646-6-2. — S. 35–42. — Bibliogr. s. 41–42. — K. Łyp - afiliacja: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Efektywność eksploatacji zestawu maszyn samojezdnych do pozyskiwania drewna na przykładzie Nadleśnictwa GidleOperation efficiency of a set of self-propelled machines for timber acquisition on the example of Gidle Forest District Office / Katarzyna Łyp, Witold Zychowicz // Inżynieria Rolnicza = Agricultural Engineering ; ISSN 1429-7264. — 2008 R. 12 nr 1, s. 259–265. — Bibliogr. s. 264, Streszcz., Abstr.. — K. Łyp - afiliacja: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. — tekst: http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BAR0-0040-0081/c/httpir_ptir_orgartykulypl99ir992045pl.pdf

 • słowa kluczowe: drewno, pozyskanie, koszty, usługi leśne, organizacja produkcji

  keywords: costs, acquisition, production organization, timber, forest service

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Efektywność eksploatacji zestawu maszyn samojezdnych do pozyskiwania drewna na przykładzie Nadleśnictwa GidleOperation efficiency of a set of self-propelled machines for timber acquisition on the example of Gidle Forest District Office / Katarzyna Łyp, Witold Zychowicz // Inżynieria Rolnicza = Agricultural Engineering ; ISSN 1429-7264. — 2008 R. 12 nr 1, s. 259–265. — Bibliogr. s. 164, Streszcz., Abstr.. — Toż pod adresem {http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BAR0-0040-0081/c/httpir_ptir_orgartykulypl99ir992045pl.pdf}. — K. Łyp - afiliacja: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

 • słowa kluczowe: koszty, drewno, organizacja produkcji, pozyskanie, usługi leśne

  keywords: costs, acquisition, production organization, timber, forest service

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Efektywność pozyskiwania drewna w nadleśnictwie za pomocą własnych maszyn samojezdnychEffectiveness of wood harvesting performed with use of machines owned by forest inspectorate / Katarzyna Łyp, Witold Zychowicz // W: Problemy techniki rolniczej i leśnej : VI międzynarodowa konferencja naukowa : Warszawa, 14–15 czerwca 2007 : [monografia] / Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Wydział Inżynierii Produkcji. — Warszawa : Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, 2007. — ISBN10: 83-7244-847-7. — S. 233–234. — Bibliogr. s. 234. — K. Łyp - afiliacja: SGGW Warszawie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Funkcjonowanie nadleśnictwa w gospodarce rynkowej[Functioning of the forest district in the market economy] / Katarzyna ŁYP, Witold Zychowicz // W: Technika i technologia w leśnictwie polskim : monografia wydana z okazji 50-lecia Zakładu Mechanizacji Leśnictwa Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie / [red. nauk. Witold Zychowicz, Monika Aniszewska, Krzysztof Wójcik]. — Warszawa : Wydawnictwo SGGW, 2007. — ISBN: 978-83-7244-878-1. — S. 180–183. — Bibliogr. s. 183. — K. Łyp - brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Konferencja \emph {Moc MOOC-ów – czas na polską platformę}[The conference \emph {Power of MOOCS – time for a Polish platform}] / Magdalena Kępińska-Jasny, Katarzyna ŁYP-WROŃSKA // e-mentor ; ISSN 1731-6758. — 2015 nr 2, s. 40–41. — Bibliogr. s. 41. — K. Łyp-Wrońska – brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Methods for analysis of the failures in agricultural machineryMetody analizy wad w maszynach rolniczych / Jerzy Buliński, Katarzyna Łyp-Wrońska // Annals of Warsaw University of Life Sciences. Agricultural and Forest Engineering ; ISSN 1898-6730. — 2014 no 64, s. 59–67. — Bibliogr. s. 66-67, Abstr., Streszcz.. — K. Łyp-Wrońska - afiliacja: Department of Agricultural and Forest Machinery, Warsaw University of Life Sciences – SGGW

 • keywords: evaluation, quality, product, agricultural machine

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Możliwości ograniczenia niezgodności w procesach zachodzących w przedsiębiorstwie branży rolniczej : [streszczenie][Inconsistencies in the processes in company of the agricultural sector : abstract] / Katarzyna Łyp // W: Wielokierunkowość badań w rolnictwie i leśnictwie : II ogólnopolska konferencja doktorantów : Kraków, 15 marca 2008 : materiały konferencyjne / oprac. Agnieszka Baran, Anna Kołton. — [Kraków : UR], [2008]. — S. 51. — K. Łyp - afiliacja: SGGW w Warszawie

 • słowa kluczowe: jakość, zarządzanie jakością, procesy produkcji, instrumentarium zarządzania jakością

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Możliwości ograniczenia niezgodności w procesach zachodzących w wybranym przedsiębiorstwie branży rolniczej[Inconsistencies in the processes in company of the agricultural sector] / Katarzyna Łyp // W: Wielokierunkowość badań w rolnictwie i leśnictwie : monografia 2008, T. 1 / red. wydania Barbara Wiśniowska-Kielian. — Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego, 2008. — ISBN: 978-83-60633-19-9. — S. 363–367. — Bibliogr. s. 367, Streszcz.. — K. Łyp - afiliacja: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

 • słowa kluczowe: zarządzanie jakością, procesy produkcji, instrumentarium zarządzania jakością, jakość

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • System jakości w praktyceQuality system in practice / Katarzyna Łyp-Wrońska, Jerzy Buliński // W: Praktyka zarządzania jakością w XXI wieku = The practice of quality management in the XXI century / pod red. nauk. Tadeusza Sikory i Mariusza Giemzy. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2012. — Monografia wydana z okazji 40-lecia Katedry Zarządzania Jakością Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 1972–2012. — ISBN: 978-83-929209-7-7. — S. 587–595. — Bibliogr. s. 594–595, Streszcz., Abstr.. — K. Łyp-Wrońska - afiliacja: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

 • słowa kluczowe: przedsiębiorstwo, zarządzanie jakością, metody i narzędzia zarządzania jakością

  keywords: enterprise, quality management, tools and methods of quality

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Systemy zarządzania i certyfikacja jako elementy ograniczenia ryzyka[Management systems and certification as elements of risk mitigation] / Katarzyna ŁYP-WROŃSKA, Agata WZOREK // W: Ryzyko w organizacji: aspekty teoretyczne i praktyczne : monografia / pod red. Elżbiety Skrzypek. — Lublin : Katedra Zarządzania Jakością i Wiedzą. Wydział Ekonomiczny. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2015. — ISBN: 978-83-62785-01-8. — S. 61–68. — Bibliogr. zbiorcza dla całej publikacji s. 337–344. — Brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Systemy zarządzania w branży metalowej : [abstrakt][Management systems in metal industry] / Katarzyna ŁYP-WROŃSKA // W: Problematyka funkcjonowania i rozwoju branży metalowej w Polsce [Dokument elektroniczny] : automatyzacja procesów produkcyjnych : III ogólnopolska konferencja naukowo-techniczna : Jedlnia-Letnisko, 4–6 lipca 2016 r.. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Polska : NOT], [2016]. — 1 dysk optyczny. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Wybrane aspekty w konstrukcji nowoczesnych narzędzi i maszyn rolniczych[Selected aspects in the construction of modern agricultural tools and machines] / Jerzy Buliński, Katarzyna Łyp // Technika Rolnicza, Ogrodnicza, Leśna ; ISSN 1732-1719. — 2006 nr 11, s. 10–13. — K. Łyp - afiliacja: SGGW, Warszawa

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Wykorzystanie wybranych metod i narzędzi w przedsiębiorstwie sektora przemysłowego[Use of selected tools and methods of quality management in an enterprise of the industrial sector] / Katarzyna Łyp // W: Młodzi naukowcy wobec wyzwań współczesnej techniki : konferencja naukowo-techniczna doktorantów i młodych naukowców : Politechnika Warszawska, 24–26 września 2007. — [Warszawa : Politechnika Warszawska], 2007. — Na okł.: II Konferencja Naukowo-Techniczna Doktorantów i Młodych Naukowców. Referaty. — ISBN: 978-83-88909-72-6. — S. 206–212. — Bibliogr. s. 212, Abstr.. — Streszczenie dostępne w: Młodzi naukowcy wobec wyzwań współczesnej techniki : konferencja naukowo-techniczna doktorantów i młodych naukowców : Politechnika Warszawska, 24–26 września 2007 : program. - [Warszawa : Politechnika Warszawska, 2007]. - S. 24. — K. Łyp - afiliacja: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Zastosowanie metody Kanban w przedsiębiorstwie Metal-Fach[Application of the Kanban method in the Metal-Fach enterprise] / Katarzyna Łyp, Jerzy Buliński // W: Jakość w badaniach i dydaktyce szkół wyższych : monografia naukowa z cyklu "Techniczne i ekonomiczne aspekty jakości" : praca zbiorowa / pod red. nauk. Stefana Doroszewicza i Anny Kobylińskiej. — Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2007. — ISBN: 978-83-7378-324-9. — S. 192–199. — Bibliogr. s. 199, Streszcz.. — K. Łyp - afiliacja: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Znaczenie systemu jakości w zarządzaniu nowoczesnym przedsiębiorstwemThe importance of quality system in modern enterprise management / Jerzy Buliński, Katarzyna Łyp // Technika Rolnicza, Ogrodnicza, Leśna ; ISSN 1732-1719. — 2007 nr 1, s. [1–3]. — Bibliogr. s. [3], Streszcz., Summ.. — K. Łyp - afiliacja: SGGW w Warszawie. — tekst: https://www.pimr.eu/wp-content/uploads/2019/04/4BL1_2007.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: