Wykaz publikacji wybranego autora

Katarzyna Walczak, dr inż.

adiunkt

Faculty of Energy and Fuels
WEiP-kew


 • 2019

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

  [dyscyplina 2] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa (50%)


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-3155-9523 orcid iD

ResearcherID: brak

Scopus: 57200705379

PBN: 5e709298878c28a047398ae4

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 44, z ogólnej liczby 44 publikacji Autora


1
2
 • [meeting abstract, 2017]
 • TytułCathode material based on ${Na_xFe_{1-y}Mn_yO_2}$ for Na-ion batteries
  AutorzyK. REDEL, K. WALCZAK, J. MOLENDA
  ŹródłoBiuletyn Polskiego Stowarzyszenia Wodoru i Ogniw Paliwowych. — 2017 no. 11, s. P-39
3
 • [proceedings, 2020]
 • TytułCathode materials for Na-ion batteries based on sodium manganese layered oxide
  AutorzyGabriela WAŻNY, Katarzyna WALCZAK, Janina MOLENDA
  ŹródłoEnergy fuels environment 2020 [Dokument elektroniczny] : Kraków, Poland, 1-4 December 2020 : book of abstracts / ed. Bogdan Samojeden ; AGH University of Science and Technology, Cracow University of Technology. — Ed. 2 corrected. — Kraków : AGH University of Science and Technology, 2020. — S. 121
4
 • [proceedings, 2021]
 • TytułComparison of NASICON Na3Fe2(PO4)3 and Na3Fe1.8Mn0.2(PO4)3 cathode materials for Na-ion batteries – comprehensive analysis of operation mechanism
  AutorzyKatarzyna WALCZAK, Andrzej KULKA, Rafał Idczak, Robert Konieczny, Camelia Borca, Janina Molenda
  ŹródłoQuantum technology, semiconductors and power generation [Dokument elektroniczny] : June 8-10, 2021 : Oxford Instruments virtual symposium : event booklet / Oxford Instruments. — Oxford : Oxford Instruments, [2021]. — S. 12
5
6
7
 • [article, 2017]
 • TytułEffect of reducing agents on low-temperature synthesis of nanostructured $LiFePO_{4}$
  AutorzyAndrzej KULKA, Katarzyna WALCZAK, Wojciech ZAJĄC, Janina MOLENDA
  ŹródłoJournal of Solid State Chemistry. — 2017 vol. 253, s. 367–374. — tekst: https://goo.gl/rGmAZP
8
 • [meeting abstract, 2017]
 • TytułElectrochemical properties of ${NASICON–Na_3V_2(PO_4)_3}$ and alluaudite–${Na_2Fe_3(PO_4)_3}$
  AutorzyK. WALCZAK J. MOLENDA
  ŹródłoBiuletyn Polskiego Stowarzyszenia Wodoru i Ogniw Paliwowych. — 2017 no. 11, s. P-38
9
 • [proceedings, 2019]
 • TytułEnvironmentally friendly cathode materials with NASICON and alluadite structures for Na-ion batteries : [abstract]
  AutorzyK. WALCZAK, B. GĘDZIOROWSKI, J. MOLENDA
  ŹródłoPolish scientific networks : [konferencja] : Poznań, September 19–21, 2019. — [Poznań : Poznan University of Technology], [2019]. — S. 164
10
 • [article, 2019]
 • TytułExploring the role of manganese on structural, transport, and electrochemical properties of $NASICON-Na_{3}Fe_{2-y}Mn_{y}(PO_{4})_{3}$ – cathode materials for $Na-ion$ batteries
  AutorzyKatarzyna WALCZAK, Bartłomiej GĘDZIOROWSKI, Andrzej KULKA, Wojciech ZAJĄC, Magdalena ZIĄBKA, Rafał Idczak, Vinh Hung Tran, Janina MOLENDA
  ŹródłoACS Applied Materials & Interfaces. — 2019 vol. 11 iss. 46, s. 43046–43055. — tekst: https://pubs.acs.org/doi/pdf/10.1021/acsami.9b10184
11
 • [proceedings, 2020]
 • Tytułemph {Ex-situ} and emph {in-situ} X-ray diffractometry as the applicable tool to determine structural properties and cycling performance of $P2-Na_{0.67}Mg_{y}Mn_{1-y}O_{2}$ (y=0.1, 0.2, 0.3) cathodes for Na-ion batteries
  AutorzyG. WAŻNY, K. WALCZAK, A. KULKA, J. MOLENDA
  ŹródłoJoint Polish-German Crystallographic meeting : February 24–27, 2020, Wrocław, Poland : abstracts / Polish Crystallographic Association, German Crystallographic Society. — Berlin : de Gruyter, 2020. — S. 83
12
 • [meeting abstract, 2017]
 • TytułHigh-temperature synthesis and electrochemical properties of ${MoS_2}$ – anode material for Na-ion batteries
  AutorzyA. KULKA, A. PLEWA, K. WALCZAK, J. MOLENDA
  ŹródłoBiuletyn Polskiego Stowarzyszenia Wodoru i Ogniw Paliwowych. — 2017 no. 11, s. P-37
13
 • [proceedings, 2022]
 • TytułImpact of the Li/Mn superstructure rearrangement on the O redox reaction in Li-rich NMC electrodes
  AutorzyAndrzej J. KULKA, Anna PLEWA, Katarzyna WALCZAK, Justyna PŁOTEK, Katarzyna REDEL
  ŹródłoSSI-23 [Dokument elektroniczny] : 23textsuperscript{rd} international conference on Solid State Ionics : July 17–22, 2022, Boston, MA, [USA] : [abstract book]. — [USA : MRS], [2022]. — S. [158–159]
14
 • [proceedings, 2022]
 • TytułInfluence of Li and Mg substitution on structural properties and electrochemical performance of $NaxMnO_2$-based cathode material for Na-ion batteries
  AutorzyG. WAŻNY, K. WALCZAK, J. MOLENDA
  ŹródłoECM33 [Dokument elektroniczny] : 33rd European Crystallographic Meeting : 23-27 August 2022, Versailles, France : book of abstracts. — [France : Hopscotch Congrès], [2022]. — S. 547
15
16
17
 • [proceedings, 2018]
 • TytułMateriały z grupy alluaudenite-$Na_{1.5}Fe_{3-x}Mn_{x}(PO_{4})_{3}$ w aspekcie zastosowań jako materiały katodowe dla ogniw sodowych
  AutorzyKatarzyna WALCZAK, Janina MOLENDA
  ŹródłoPrzewodniki szybkich jonów : XV sympozjum : Gdańsk, Polska, 26–29 września 2018 : program i streszczenia wystąpień. — [Gdańsk : s. n.], [2018]. — S. 59
18
 • [article, 2022]
 • TytułModification of $TiAlV$ alloys with hybrid layers containing metallic nanoparticles obtained by the sol–gel method: surface and structural properties
  AutorzyMagdalena ZIĄBKA, Katarzyna MATYSIAK, Katarzyna WALCZAK, Marcin GAJEK, Katarzyna CHOLEWA-KOWALSKA
  ŹródłoInternational Journal of Molecular Sciences [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2022 vol. 23 iss. 4 art. no. 2283, s. 1–15. — tekst: https://www.mdpi.com/1422-0067/23/4/2283/pdf
19
 • [proceedings, 2020]
 • Tytuł$MoS_{2}$ as potential anode material for sodium-ion batteries
  AutorzyJustyna PŁOTEK, Andrzej KULKA, Katarzyna WALCZAK, Janina MOLENDA
  ŹródłoEnergy fuels environment 2020 [Dokument elektroniczny] : Kraków, Poland, 1-4 December 2020 : book of abstracts / ed. Bogdan Samojeden ; AGH University of Science and Technology, Cracow University of Technology. — Ed. 2 corrected. — Kraków : AGH University of Science and Technology, 2020. — S. 120
20
 • [proceedings, 2018]
 • Tytuł$Na_{3}Fe_{2-x}M_{x}(PO_{4})_{3}$ – materiały katodowe dla ogniw sodowych o strukturze NASICON-u
  AutorzyWALCZAK K., MOLENDA J.
  ŹródłoPolska ceramika 2018 [Dokument elektroniczny] : X jubileuszowa międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 9–12 września 2018 : streszczenia, abstracts / pod red. Agnieszki Gubernat, [et al.]. — [Kraków : s. n.], [2018]. — S. 26
21
 • [proceedings, 2017]
 • Tytuł${Na_4Fe_3(PO_4)_2P_2O_7}$ - polianionowy materiał katodowy dla ogniw sodowych
  AutorzyKatarzyna WALCZAK, Janina MOLENDA
  Źródło„Innowacyjne pomysły młodych naukowców: nauka – startup – przemysł” : III edycja konferencji : 23–24 maja 2017 r., Kraków / red. nauk. Joanna Kulczycka. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2017. — S. 136–137
22
23
24
 • [proceedings, 2017]
 • TytułNano-grained $NaFePO_{4}$ obtained em{via} chemical deintercalation of $LiFePO_{4}$
  AutorzyKatarzyna WALCZAK, Andrzej KULKA, Janina MOLENDA
  ŹródłoSSI-21 : 21textsuperscript{st} international conference on Solid State Ionics : June 18–23 2017, Padua, Italy : program guide and abstracts / University of Padua and RU INSTM, Padua, Italy ; Massachusetts Institute of Technology, Boston, USA. — [Italy : University of Padua], [2017]. — S. 494–495
25
 • [proceedings, 2020]
 • Tytuł$NASICON-Na_{3}Fe_{2-y}Mn_{y}(PO_{4})_{3}$ cathode materials for Na-ion batteries – comprehensive analysis of the relationship between structural and electrochemical properties using HT-XRD and operando-XRD studies
  AutorzyK. WALCZAK, B. GĘDZIOROWSKI, A. KULKA, J. MOLENDA
  ŹródłoJoint Polish-German Crystallographic meeting : February 24–27, 2020, Wrocław, Poland : abstracts / Polish Crystallographic Association, German Crystallographic Society. — Berlin : de Gruyter, 2020. — S. 51