Wykaz publikacji wybranego autora

Katarzyna Walczak, dr inż.

adiunkt

Wydział Energetyki i Paliw
WEiP-kew, Katedra Energetyki Wodorowej


 • 2019

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

  [dyscyplina 2] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa (50%)


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-3155-9523 orcid iD

ResearcherID: brak

Scopus: 57200705379

PBN: 5e709298878c28a047398ae4

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)





Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 44, z ogólnej liczby 44 publikacji Autora


1
2
 • Cathode material based on ${Na_xFe_{1-y}Mn_yO_2}$ for Na-ion batteries
3
 • Cathode materials for Na-ion batteries based on sodium manganese layered oxide
4
 • Comparison of NASICON Na3Fe2(PO4)3 and Na3Fe1.8Mn0.2(PO4)3 cathode materials for Na-ion batteries – comprehensive analysis of operation mechanism
5
6
7
 • Effect of reducing agents on low-temperature synthesis of nanostructured $LiFePO_{4}$
8
 • Electrochemical properties of ${NASICON–Na_3V_2(PO_4)_3}$ and alluaudite–${Na_2Fe_3(PO_4)_3}$
9
 • Environmentally friendly cathode materials with NASICON and alluadite structures for Na-ion batteries
10
 • Exploring the role of manganese on structural, transport, and electrochemical properties of $NASICON-Na_{3}Fe_{2-y}Mn_{y}(PO_{4})_{3}$ – cathode materials for $Na-ion$ batteries
11
 • \emph {Ex-situ} and \emph {in-situ} X-ray diffractometry as the applicable tool to determine structural properties and cycling performance of $P2-Na_{0.67}Mg_{y}Mn_{1-y}O_{2}$ (y=0.1, 0.2, 0.3) cathodes for Na-ion batteries
12
 • High-temperature synthesis and electrochemical properties of ${MoS_2}$ – anode material for Na-ion batteries
13
 • Impact of the Li/Mn superstructure rearrangement on the O redox reaction in Li-rich NMC electrodes
14
 • Influence of Li and Mg substitution on structural properties and electrochemical performance of $NaxMnO_2$-based cathode material for Na-ion batteries
15
 • Influence of $Na/Mn$ arrangements and P2/P'2 phase ratio on the electrochemical performance of $Na_xMnO_2$ cathodes for sodium-ion batteries
16
 • Interplay of electron structure and entropy improving energy conversion in thermoelectrics and ion batteries
17
 • Materiały z grupy alluaudenite-$Na_{1.5}Fe_{3-x}Mn_{x}(PO_{4})_{3}$ w aspekcie zastosowań jako materiały katodowe dla ogniw sodowych
18
 • Modification of $TiAlV$ alloys with hybrid layers containing metallic nanoparticles obtained by the sol–gel method: surface and structural properties
19
 • $MoS_{2}$ as potential anode material for sodium-ion batteries
20
 • $Na_{3}Fe_{2-x}M_{x}(PO_{4})_{3}$ – materiały katodowe dla ogniw sodowych o strukturze NASICON-u
21
 • ${Na_4Fe_3(PO_4)_2P_2O_7}$ - polianionowy materiał katodowy dla ogniw sodowych
22
23
 • $Na(Mn,Fe,Co,Ni,Cu,M)O_2 (M-Ti, V, Al)$ six-component oxides – cathode materials for Na-ion batteries
24
 • Nano-grained $NaFePO_{4}$ obtained \em{via} chemical deintercalation of $LiFePO_{4}$
25
 • $NASICON-Na_{3}Fe_{2-y}Mn_{y}(PO_{4})_{3}$ cathode materials for Na-ion batteries – comprehensive analysis of the relationship between structural and electrochemical properties using HT-XRD and operando-XRD studies