Wykaz publikacji wybranego autora

Katarzyna Walczak, dr inż.

adiunkt

Wydział Energetyki i Paliw
WEiP-kew, Katedra Energetyki Wodorowej


 • 2019

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

  [dyscyplina 2] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa (50%)


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-3155-9523 orcid iD

ResearcherID: brak

Scopus: 57200705379

PBN: 5e709298878c28a047398ae4

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem4421212
20221248
2021211
2020954
2019853
20185311
20178341
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem44539
20221212
202122
202099
201988
2018523
2017835
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem441628
20221248
202122
2020927
2019817
2018532
2017862
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem441430
20221248
2021211
2020945
2019835
2018514
2017817
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem441430
20221248
2021211
2020936
2019835
2018523
2017817
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem442222
20221248
2021211
2020972
2019835
2018523
20178531
2
 • Cathode material based on ${Na_xFe_{1-y}Mn_yO_2}$ for Na-ion batteries / K. REDEL, K. WALCZAK, J. MOLENDA // Biuletyn Polskiego Stowarzyszenia Wodoru i Ogniw Paliwowych = Bulletin of the Polish Hydrogen and Fuel Cells Association ; ISSN 1896-7205. — 2017 no. 11, s. P-39. — Bibliogr. s. P-39. — 6\textsuperscript {th} Polish Forum Smart Energy Conversion & Storage : 03-06.09.2017, Bukowina Tatrzańska

 • keywords: intercalation, layered oxides, sodium ion batteries, Na-ion cell, NaxFe1-yMnyO2

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Cathode materials for Na-ion batteries based on sodium manganese layered oxide / Gabriela WAŻNY, Katarzyna WALCZAK, Janina MOLENDA // W: Energy fuels environment 2020 [Dokument elektroniczny] : Kraków, Poland, 1-4 December 2020 : book of abstracts / ed. Bogdan Samojeden ; AGH University of Science and Technology, Cracow University of Technology. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Ed. 2 corrected. — Kraków : AGH University of Science and Technology, 2020. — e-ISBN: 978-83-948318-4-4. — S. 121. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://ef-conference.agh.edu.pl/wp-content/uploads/2020/12/Book-of-Abstract-EFE-2020-1.pdf [2020-12-14]. — Bibliogr. s. 121

 • keywords: energy storage, Na-ion batteries, layered transition metal oxides

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Comparison of NASICON Na3Fe2(PO4)3 and Na3Fe1.8Mn0.2(PO4)3 cathode materials for Na-ion batteries – comprehensive analysis of operation mechanism / Katarzyna WALCZAK, Andrzej KULKA, Rafał Idczak, Robert Konieczny, Camelia Borca, Janina Molenda // W: Quantum technology, semiconductors and power generation [Dokument elektroniczny] : June 8-10, 2021 : Oxford Instruments virtual symposium : event booklet / Oxford Instruments. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Oxford : Oxford Instruments, [2021]. — S. 12. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://tiny.pl/9hzx8 [2021-06-16]. — Bibliogr. s. 12

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
6
7
 • Effect of reducing agents on low-temperature synthesis of nanostructured $LiFePO_{4}$ / Andrzej KULKA, Katarzyna WALCZAK, Wojciech ZAJĄC, Janina MOLENDA // Journal of Solid State Chemistry ; ISSN 0022-4596. — 2017 vol. 253, s. 367–374. — Bibliogr. s. 373–374, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-06-23. — tekst: https://goo.gl/rGmAZP

  orcid iD
 • keywords: Li-ion batteries, low temperature synthesis, LiFePO4 nanomaterials

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.jssc.2017.06.022

8
 • Electrochemical properties of ${NASICON–Na_3V_2(PO_4)_3}$ and alluaudite–${Na_2Fe_3(PO_4)_3}$ / K. WALCZAK J. MOLENDA // Biuletyn Polskiego Stowarzyszenia Wodoru i Ogniw Paliwowych = Bulletin of the Polish Hydrogen and Fuel Cells Association ; ISSN 1896-7205. — 2017 no. 11, s. P-38. — Bibliogr. s. P-38. — 6\textsuperscript {th} Polish Forum Smart Energy Conversion & Storage : 03-06.09.2017, Bukowina Tatrzańska

 • keywords: intercalation, NASICON, Na3M2(PO4)3, sodium-ion batteries

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Environmentally friendly cathode materials with NASICON and alluadite structures for Na-ion batteries : [abstract] / K. WALCZAK, B. GĘDZIOROWSKI, J. MOLENDA // W: Polish scientific networks : [konferencja] : Poznań, September 19–21, 2019. — [Poznań : Poznan University of Technology], [2019]. — ISBN: 978-83-63305-68-0. — S. 164. — Bibliogr. s. 164

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
11
 • \emph {Ex-situ} and \emph {in-situ} X-ray diffractometry as the applicable tool to determine structural properties and cycling performance of $P2-Na_{0.67}Mg_{y}Mn_{1-y}O_{2}$ (y=0.1, 0.2, 0.3) cathodes for Na-ion batteries / G. WAŻNY, K. WALCZAK, A. KULKA, J. MOLENDA // W: Joint Polish-German Crystallographic meeting : February 24–27, 2020, Wrocław, Poland : abstracts / Polish Crystallographic Association, German Crystallographic Society. — Berlin : de Gruyter, 2020. — (Supplement issues of Zeitschrift für Kristallographie ; ISSN 0930-486X ; no. 40). — Dod. e-ISBN (EPUB) 978-3-11-069288-4. — ISBN: 978-3-11-069287-7 ; e-ISBN: 978-3-11-069291-4. — S. 83. — Bibliogr. s. 83

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • High-temperature synthesis and electrochemical properties of ${MoS_2}$ – anode material for Na-ion batteries / A. KULKA, A. PLEWA, K. WALCZAK, J. MOLENDA // Biuletyn Polskiego Stowarzyszenia Wodoru i Ogniw Paliwowych = Bulletin of the Polish Hydrogen and Fuel Cells Association ; ISSN 1896-7205. — 2017 no. 11, s. P-37. — Bibliogr. s. P-37. — 6\textsuperscript {th} Polish Forum Smart Energy Conversion & Storage : 03-06.09.2017, Bukowina Tatrzańska

 • keywords: Na-ion batteries, anode materials, MoS2

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
14
 • Influence of Li and Mg substitution on structural properties and electrochemical performance of $NaxMnO_2$-based cathode material for Na-ion batteries / G. WAŻNY, K. WALCZAK, J. MOLENDA // W: ECM33 [Dokument elektroniczny] : 33rd European Crystallographic Meeting : 23-27 August 2022, Versailles, France : book of abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [France : Hopscotch Congrès], [2022]. — S. 547. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://www.ecm33.fr/_files/ugd/47ae18_880bfce7fabc4b508d09a0f2a53835da.pdf [2022-09-01]. — Bibliogr. s. 547

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
16
17
 • Materiały z grupy alluaudenite-$Na_{1.5}Fe_{3-x}Mn_{x}(PO_{4})_{3}$ w aspekcie zastosowań jako materiały katodowe dla ogniw sodowych[Alluaudite-$Na_{1.5}Fe_{3-x}Mn_{x}(PO_{4})_{3}$ compounds as cathode materials for Na-ion batteries] / Katarzyna WALCZAK, Janina MOLENDA // W: Przewodniki szybkich jonów : XV sympozjum : Gdańsk, Polska, 26–29 września 2018 : program i streszczenia wystąpień. — [Gdańsk : s. n.], [2018]. — S. 59. — Bibliogr. s. 59. — Toż. na {http://psj2018.pl/images/Abstract_book.pdf} [2018-10-10]. — Afiliacja Autorek: Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Modification of $TiAlV$ alloys with hybrid layers containing metallic nanoparticles obtained by the sol–gel method: surface and structural properties / Magdalena ZIĄBKA, Katarzyna MATYSIAK, Katarzyna WALCZAK, Marcin GAJEK, Katarzyna CHOLEWA-KOWALSKA // International Journal of Molecular Sciences [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1422-0067. — 2022 vol. 23 iss. 4 art. no. 2283, s. 1–15. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 14–15, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2022-02-18. — tekst: https://www.mdpi.com/1422-0067/23/4/2283/pdf

  orcid iD
 • keywords: copper, silver, sol-gel, composite hybrid layers, TiAlV alloy, zinc nanoparticles, structural and surface properties

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/ijms23042283

19
 • $MoS_{2}$ as potential anode material for sodium-ion batteries / Justyna PŁOTEK, Andrzej KULKA, Katarzyna WALCZAK, Janina MOLENDA // W: Energy fuels environment 2020 [Dokument elektroniczny] : Kraków, Poland, 1-4 December 2020 : book of abstracts / ed. Bogdan Samojeden ; AGH University of Science and Technology, Cracow University of Technology. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Ed. 2 corrected. — Kraków : AGH University of Science and Technology, 2020. — e-ISBN: 978-83-948318-4-4. — S. 120. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://ef-conference.agh.edu.pl/wp-content/uploads/2020/12/Book-of-Abstract-EFE-2020-1.pdf [2020-12-14]. — Bibliogr. s. 120

 • keywords: anode, Na-ion batteries, MoS2

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • $Na_{3}Fe_{2-x}M_{x}(PO_{4})_{3}$ – materiały katodowe dla ogniw sodowych o strukturze NASICON-uNASICON-structured cathode materials $Na_{3}Fe_{2-x}M_{x}(PO_{4})_{3}$ for Na-ion batteries / WALCZAK K., MOLENDA J. // W: Polska ceramika 2018 [Dokument elektroniczny] : X jubileuszowa międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 9–12 września 2018 : streszczenia, abstracts / pod red. Agnieszki Gubernat, [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2018]. — Dysk Flash. — S. 26. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 26

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • ${Na_4Fe_3(PO_4)_2P_2O_7}$ - polianionowy materiał katodowy dla ogniw sodowych[${Na_4Fe_3(PO_4)_2P_2O_7}$ - polianionic cathode material for sodium-ion batteries] / Katarzyna WALCZAK, Janina MOLENDA // W: „Innowacyjne pomysły młodych naukowców: nauka – startup – przemysł” : III edycja konferencji : 23–24 maja 2017 r., Kraków / red. nauk. Joanna Kulczycka. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2017. — ISBN: 978-83-62922-74-1. — S. 136–137

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
23
24
 • Nano-grained $NaFePO_{4}$ obtained \em{via} chemical deintercalation of $LiFePO_{4}$ / Katarzyna WALCZAK, Andrzej KULKA, Janina MOLENDA // W: SSI-21 : 21\textsuperscript{st} international conference on Solid State Ionics : June 18–23 2017, Padua, Italy : program guide and abstracts / University of Padua and RU INSTM, Padua, Italy ; Massachusetts Institute of Technology, Boston, USA. — [Italy : University of Padua], [2017]. — Tyt. częśc. wg okł.. — S. 494–495. — Bibliogr. s. 495

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • $NASICON-Na_{3}Fe_{2-y}Mn_{y}(PO_{4})_{3}$ cathode materials for Na-ion batteries – comprehensive analysis of the relationship between structural and electrochemical properties using HT-XRD and operando-XRD studies / K. WALCZAK, B. GĘDZIOROWSKI, A. KULKA, J. MOLENDA // W: Joint Polish-German Crystallographic meeting : February 24–27, 2020, Wrocław, Poland : abstracts / Polish Crystallographic Association, German Crystallographic Society. — Berlin : de Gruyter, 2020. — (Supplement issues of Zeitschrift für Kristallographie ; ISSN 0930-486X ; no. 40). — Dod. e-ISBN (EPUB) 978-3-11-069288-4. — ISBN: 978-3-11-069287-7 ; e-ISBN: 978-3-11-069291-4. — S. 51

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: