Wykaz publikacji wybranego autora

Jan Barbacki, mgr inż.

asystent

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
WWNiG-kig, Katedra Inżynierii Gazowniczej

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / górnictwo i geologia inżynierska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-6420-2814

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 4004370

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 16, z ogólnej liczby 16 publikacji Autora


1
 • Application for quantifying the lithology of a rock formation using geophysical well logs and constrained optimization methods
2
 • Application for quantifying the lithology of a rock formation using geophysical well logs and constrained optimization methods
3
 • Application of Raman spectroscopy analysis in unconventional natural gas reservoirs – density and pressure dependence on Raman signal intensity
4
 • Badania składu gazu ziemnego w warunkach in situ układów gazowych jednofazowych z wykorzystaniem spektometrii ramanowskiej
5
 • Badania spektrometryczne składu gazu ziemnego w warunkach in situ
6
 • Characterization of natural gas by Raman spectroscopy and its application for in-situ measurements
7
 • Compositional analysis of shale gas by Raman spectroscopy and its application for \emph {in-situ} measurements
8
 • Determination of natural gas composition and concentration with Raman spectroscopy – high pressure and high temperature measurements
9
10
 • Real-time monitoring of natural gas (NG) composition with Raman spectroscopy
11
 • Wykorzystanie sieci neuronowych do prognozowania wydobycia i zasobów wydobywalnych gazu ziemnego ze złóż niekonwencjonalnych
12
 • Wykorzystanie sztucznych sieci neuronowych do prognozowania wydobycia i zasobów wydobywalnych gazu ziemnego ze złóż niekonwencjonalnych
13
 • Wyznaczanie zasobów wydobywalnych na podstawie modeli zastępczych według algorytmu AGH
14
 • Zastosowanie spektrometrii Ramana do ilościowej i jakościowej analizy składu gazu ziemnego
15
 • Zastosowanie spektrometrii Ramana do ilościowej i jakościowej analizy składu niekonwencjonalnego gazu ziemnego
16
 • Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych do modelowania eksploatacji gazu ze złóż łupkowych