Wykaz publikacji wybranego autora

Szymon Kordaszewski, mgr inż.

pracownik inżynieryjno-techniczny

Wydział Metali Nieżelaznych
WMN-kpp, Katedra Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa Metali Nieżelaznych


Identyfikatory Autora

ORCID: 0000-0002-5455-2025

ResearcherID: brak

Scopus: 57163734200
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 41, z ogólnej liczby 73 publikacji Autora


1
 • Badania eksploatacyjne nowej generacji nakładek stykowych dedykowanych do kolejowych sieci trakcyjnych
2
 • Badania nad dystrybucją składników stopowych we wlewkach ze stopów aluminium serii 6xxx uzyskiwanych metodą ciągłego odlewania
3
 • Badania nad modelowaniem fizycznym procesu kucia mosiądzów z dodatkiem niklu i krzemu przeznaczonych na cele elektryczne
4
 • Badania nad nowymi materiałami krystalizatorowymi do odlewania ciągłego stopów aluminium serii 6XXX
5
 • Badania nad nowymi materiałami krystalizatorowymi do odlewania ciągłego stopów aluminium serii 6XXX
6
 • Badania nad nowymi stopami na bazie aluminium przeznaczonymi na napowietrzne przewody elektroenergetyczne o podwyższonej obciążalności prądowej
7
 • Badania nad opracowaniem materiałów wsadowych na bazie miedzi do produkcji nowej generacji typoszeregu nośno-przewodzącego osprzętu tramwajowego
8
 • Badania nad opracowaniem materiałów wsadowych na bazie miedzi do produkcji nowej generacji typoszeregu nośno-przewodzącego osprzętu tramwajowego
9
 • Badania nad opracowaniem nowych geometrii nośno-przewodzącego osprzętu tramwajowej sieci trakcyjnej
10
 • Badania nad opracowaniem nowych geometrii nośno-przewodzącego osprzętu tramwajowej sieci trakcyjnej
11
 • Badania nad opracowaniem urządzenia do ciągłego monitorowania zużycia, zawieszenia oraz odsuwu przewodów jezdnych sieci trakcyjny
12
 • Badania nad procesem odlewania ciągłego z układem elektromagnetycznej modyfikacji struktury stopów aluminium serii 6xxx pozyskiwanych z materiałów odpadowych
13
 • Badania nad procesem odlewania ciągłego z układem elektromagnetycznej modyfikacji struktury stopów aluminium serii 6XXX pozyskiwanych z materiałów odpadowych
14
 • Badania nad procesem odlewania taśm ze stopów aluminium serii 6xxx metodą TRC oraz ich walcowania na zimno
15
 • Badania procesu metalurgicznej syntezy stopów EN-AW 6060 oraz EN-AW 6082 pozyskiwanych wyłącznie z materiałów odpadowych
16
 • Badania procesu metalurgicznej syntezy stopów EN-AW 6060 oraz EN-AW 6082 pozyskiwanych wyłącznie z materiałów odpadowych
17
 • Badania własności eksploatacyjnych nowej generacji kolejowych nakładek stykowych do pantografów
18
 • Badania własności eksploatacyjnych nowej generacji kolejowych nakładek stykowych do pantografów
19
 • Badania wpływu dodatków stopowych w postaci niklu i krzemu do mosiądzu M63 dedykowanego górnej sieci trakcyjnej
20
 • Badania wpływu umocnienia odkształceniowego drutów EN AW 1370 na ich wytrzymałość zmęczeniową
21
 • Badania wpływu umocnienia odkształceniowego na wytrzymałość zmęczeniową drutów w gat. EN AW 1370
22
 • Badania wpływu warunków odkształcenia zadanego w procesie ciągnienia na pusto rur ze stopu aluminium na chropowatość ich powierzchni wewnętrznej
23
 • Badania wpływu zawartości grafenu na zespół własności elektryczno-mechanicznych drutów wytworzonych z kompozytów ${Al-C}$ i ${Cu-C}$
24
 • Badania wpływu zawartości tlenu na kruchość wodorową miedzi wykorzystywanej na cele elektryczne
25
 • Finite element analysis of pressure forming of thin-walled aluminum heat exchangers