Wykaz publikacji wybranego autora

Krystian Franczak, mgr inż.

pracownik inżynieryjno-techniczny

Wydział Metali Nieżelaznych
WMN-kpp, Katedra Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa Metali Nieżelaznych


Identyfikatory Autora

ORCID: 0000-0002-0135-3700

ResearcherID: brak

Scopus: 57163615100
1
 • Analiza właściwości mechanicznych, elektrycznych oraz strukturalnych blach z wybranych stopów aluminium otrzymanych z wsadu z linii TRC
2
 • Analiza zużycia elektrod nasadkowych podczas procesu punktowego zgrzewania oporowego
3
 • Analysis of the $Cu-Cr-Zr$ electrodes wear which are used for the resistance welding process
4
 • Analysis of traction scrap applicability for the manufacturing of carrying and conducting equipment designed for overhead contact lines
5
 • Badania eksperymentalne nowej generacji systemu połączeń kablowych stosowanych na cele elektroenergetyczne
6
 • Badania eksploatacyjne nowej generacji nakładek stykowych dedykowanych do kolejowych sieci trakcyjnych
7
 • Badania nad dyfuzją cynku do elektrod nasadkowych CuCrZr w procesie zgrzewania oporowego stalowych blach karoseryjnych
8
 • Badania nad dystrybucją składników stopowych we wlewkach ze stopów aluminium serii 6xxx uzyskiwanych metodą ciągłego odlewania
9
 • Badania nad metalurgiczną syntezą i własnościami złomów lin nośnych pochodzących z kolejowej górnej sieci trakcyjnej
10
 • Badania nad opracowaniem urządzenia do ciągłego monitorowania zużycia, zawieszenia oraz odsuwu przewodów jezdnych sieci trakcyjny
11
 • Badania nad procesem wytwarzania i obróbki cieplnej stopów $Al-Cu-Mg$
12
 • Badania nad procesem wytwarzania wysokowytrzymałych wyrobów ze stopów lekkich aluminium – magnez w laboratoryjnej linii TRC do ich bezpośredniego przetwórstwa na blachy na drodze walcowania na zimno
13
 • Badania nad przetwórstwem wyeksploatowanych przewodów jezdnych oraz lin nośnych pod kątem ich wykorzystania do produkcji nowego typu osprzętu trakcyjnego
14
 • Badania nad zastosowaniem złomów trakcyjnych do wytwarzania nośno-przewodzącego osprzętu górnej sieci trakcyjnej
15
 • Badania odporności cieplnej miedzi w warunkach testu AR
16
 • Badania własności eksploracyjnych nowej generacji kolejowych nakładek stykowych do pantografów
17
 • Badania wpływu dodatków stopowych w postaci niklu i krzemu do mosiądzu M63 dedykowanego górnej sieci trakcyjnej
18
 • Badania wpływu dodatku srebra do miedzi na właściwości mechaniczne i elektryczne drutów przeznaczonych do budowy cewek elektromagnesów wytwarzających impulsowe pole magnetyczne
19
 • Badania wpływu geometrii ciągadła na wytrzymałość zmęczeniową drutów wykonanych z Cu-ETP
20
 • Badania wpływu parametrów obróbki cieplno-plastycznej na własności i strukturę stopu CuZn37Ni1Si0,5
21
 • Badania zużycia krystalizatorów stosowanych w systemach ciągłego odlewania miedzi i aluminium
22
 • Charakterystyka własności drutów miedzianych i mosiężnych otrzymanych w procesie ciągnienia w temperaturze $-200^oC$
23
 • High strength and high conductivity wires made from ${Cu–Ag}$ alloys designed for the construction of high magnetic fields generators
24
 • Innowacyjna technologia otrzymywania wysokowytrzymałych wyrobów z nowych odmian stopów $Al-Cu-Mg$
25
 • Numerical analysis of the non-waste forging process of welding caps intended for the resistance welding process