Wykaz publikacji wybranego autora

Krystian Franczak, mgr inż.

pracownik inżynieryjno-techniczny

Wydział Metali Nieżelaznych
WMN-kpp, Katedra Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa Metali Nieżelaznych


Identyfikatory Autora

ORCID: 0000-0002-0135-3700

ResearcherID: brak

Scopus: 57163615100
1
 • Analiza zużycia elektrod nasadkowych podczas procesu punktowego zgrzewania oporowego
2
 • Badania nad metalurgiczną syntezą i własnościami złomów lin nośnych pochodzących z kolejowej górnej sieci trakcyjnej
3
 • Badania nad opracowaniem nowych geometrii nośno-przewodzącego osprzętu tramwajowej sieci trakcyjnej
4
 • Badania nad opracowaniem urządzenia do ciągłego monitorowania zużycia, zawieszenia oraz odsuwu przewodów jezdnych sieci trakcyjny
5
 • Badania nad procesem wytwarzania i obróbki cieplnej stopów $Al-Cu-Mg$
6
 • Badania nad przetwórstwem wyeksploatowanych przewodów jezdnych oraz lin nośnych pod kątem ich wykorzystania do produkcji nowego typu osprzętu trakcyjnego
7
 • Badania nad syntezą metalurgiczną oraz procesem ciągłego odlewania stopów aluminium w gatunku EN AW-6060 oraz EN AW-6082 w warunkach przemysłowych na linii z układem elektromagnetycznej modyfikacji struktury
8
 • Badania odporności cieplnej miedzi w warunkach testu AR
9
 • Badania własności eksploracyjnych nowej generacji kolejowych nakładek stykowych do pantografów
10
 • Badania własności użytkowych oraz strukturalnych odlewów z aluminium serii 6xxx otrzymanych z linii ciągłego odlewania w warunkach oddziaływania pola elektromagnetycznego
11
 • Badania wpływu dodatków stopowych w postaci niklu i krzemu do mosiądzu M63 dedykowanego górnej sieci trakcyjnej
12
 • Badania wpływu geometrii ciągadła na wytrzymałość zmęczeniową drutów wykonanych z Cu-ETP
13
 • Badania wpływu stosowania emulsji w procesie ciągnienia drutów gatunku EN AW-1370 na parametry siłowe procesu i jakość powierzchni wyrobów gotowych
14
 • Charakterystyka własności drutów miedzianych i mosiężnych otrzymanych w procesie ciągnienia w temperaturze $-200^oC$
15
 • Innowacyjna technologia otrzymywania wysokowytrzymałych wyrobów z nowych odmian stopów $Al-Cu-Mg$
16
 • Modelowe badania nad opracowaniem geometrii profilu nośnego do kolejowych nakładek stykowych
17
 • Optymalizacja rozwiązań konstrukcyjnych wybranych elementów osprzętu sieci trakcyjnej pod kątem spełnienia wymagań eksploatacyjnych im stawianych
18
 • Projektowanie i badania nowej generacji urządzenia naprężającego sieć trakcyjną
19
 • Sposób wytwarzania wyrobów płaskich ze stopu Al-Mg
20
 • Wpływ obróbki cieplno-mechanicznej na właściwości ZnAl15
21
 • Wpływ warunków kriogenicznych na własności drutów uzyskanych w procesie ciągnienia