Wykaz publikacji wybranego autora

Krystian Franczak, mgr inż.

pracownik inżynieryjno-techniczny

Wydział Metali Nieżelaznych
WMN-kpp, Katedra Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa Metali Nieżelaznych


Identyfikatory Autora

ORCID: 0000-0002-0135-3700

ResearcherID: brak

Scopus: 57163615100
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 39, z ogólnej liczby 62 publikacji Autora


1
 • Alloying elements macrosegregation in 6xxx aluminium alloy billets obtained by continuous casting with electromagnetic stirring
2
 • Analiza właściwości mechanicznych, elektrycznych oraz strukturalnych blach z wybranych stopów aluminium otrzymanych z wsadu z linii TRC
3
4
 • Analysis of traction scrap applicability for the manufacturing of carrying and conducting equipment designed for overhead contact lines
5
 • Badania eksploatacyjne nowej generacji nakładek stykowych dedykowanych do kolejowych sieci trakcyjnych
6
 • Badania nad dystrybucją składników stopowych we wlewkach ze stopów aluminium serii 6xxx uzyskiwanych metodą ciągłego odlewania
7
 • Badania nad metalurgiczną syntezą i własnościami złomów lin nośnych pochodzących z kolejowej górnej sieci trakcyjnej
8
 • Badania nad opracowaniem nowych geometrii nośno-przewodzącego osprzętu tramwajowej sieci trakcyjnej
9
 • Badania nad opracowaniem urządzenia do ciągłego monitorowania zużycia, zawieszenia oraz odsuwu przewodów jezdnych sieci trakcyjny
10
 • Badania nad procesem wytwarzania wysokowytrzymałych wyrobów ze stopów lekkich aluminium – magnez w laboratoryjnej linii TRC do ich bezpośredniego przetwórstwa na blachy na drodze walcowania na zimno
11
 • Badania nad syntezą metalurgiczną oraz procesem ciągłego odlewania stopów aluminium w gatunku EN AW-6060 oraz EN AW-6082 w warunkach przemysłowych na linii z układem elektromagnetycznej modyfikacji struktury
12
 • Badania odporności cieplnej miedzi w warunkach testu AR
13
 • Badania własności eksploatacyjnych nowej generacji kolejowych nakładek stykowych do pantografów
14
 • Badania własności eksploatacyjnych nowej generacji kolejowych nakładek stykowych do pantografów
15
 • Badania własności eksploracyjnych nowej generacji kolejowych nakładek stykowych do pantografów
16
 • Badania własności użytkowych oraz strukturalnych odlewów z aluminium serii 6xxx otrzymanych z linii ciągłego odlewania w warunkach oddziaływania pola elektromagnetycznego
17
 • Badania wpływu dodatków stopowych w postaci niklu i krzemu do mosiądzu M63 dedykowanego górnej sieci trakcyjnej
18
 • Badania wpływu dodatku srebra do miedzi na właściwości mechaniczne i elektryczne drutów przeznaczonych do budowy cewek elektromagnesów wytwarzających impulsowe pole magnetyczne
19
 • Badania wpływu geometrii ciągadła na wytrzymałość zmęczeniową drutów wykonanych z Cu-ETP
20
 • Badania wpływu stosowania emulsji w procesie ciągnienia drutów gatunku EN AW-1370 na parametry siłowe procesu i jakość powierzchni wyrobów gotowych
21
 • Charakterystyka własności drutów miedzianych i mosiężnych otrzymanych w procesie ciągnienia w temperaturze $-200^oC$
22
 • Examination of mechanical and electrical properties and structure of selected aluminum alloy sheets produced from TRC semi-products
23
 • High strength and high conductivity wires made from ${Cu–Ag}$ alloys designed for the construction of high magnetic fields generators
24
 • Krystalizator
25
 • Modelowe badania nad opracowaniem geometrii profilu nośnego do kolejowych nakładek stykowych