Wykaz publikacji wybranego autora

Bartosz Jurkiewicz, mgr inż.

doktorant

Wydział Metali Nieżelaznych
WMN-kpp, Katedra Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa Metali Nieżelaznych


Identyfikatory Autora

ORCID: 0000-0003-2105-3542

ResearcherID: brak

Scopus: 57163306000
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 53, z ogólnej liczby 66 publikacji Autora


1
 • Alloying elements macrosegregation in 6xxx aluminium alloy billets obtained by continuous casting with electromagnetic stirring
2
 • Analiza jakości drutów aluminiowych stosowanych w napowietrznych przewodach elektroenergetycznych
3
 • Analysis of causes of aluminium and copper wire breakages during the drawing process
4
 • Analysis of shape, size and quantity of the Cu2O oxides in the deformation process during the drawing of Cu-ETP wires
5
6
 • Badania nad odkształcalnością w procesie ciągnienia kompozytów aluminium-grafen i aluminium-nanorurki węglowe
7
 • Badania nad opracowaniem nowych geometrii nośno-przewodzącego osprzętu tramwajowej sieci trakcyjnej
8
 • Badania odporności cieplnej miedzi w warunkach testu AR
9
 • Badania odporności na kruchość wodorową miedzi przeznaczonej na cele elektryczne
10
 • Badania parametrów siłowych proces ciągnienia stopu Cu przy zastosowaniu wybranych środków smarnych
11
 • Badania własności eksploracyjnych nowej generacji kolejowych nakładek stykowych do pantografów
12
 • Badania wpływu geometrii ciągadła na wytrzymałość zmęczeniową drutów wykonanych z Cu-ETP
13
 • Badania wpływu parametrów procesu ciągnienia na wytrzymałość zmęczeniową drutów aluminiowych i miedzianych
14
 • Badania wpływu składu chemicznego, struktury i umocnienia na podatność do wyżarzania drutów z miedzi i aluminium przeznaczonych na cele elektryczne
15
 • Badania wpływu stanu walcówki EN AW 6101 na umacnianie się drutów w procesie ciągnienia
16
 • Badania wpływu umocnienia odkształceniowego drutów EN AW 1370 na ich wytrzymałość zmęczeniową
17
 • Badania wpływu umocnienia odkształceniowego na wytrzymałość zmęczeniową drutów w gat. EN AW 1370
18
 • Badania wpływu wielkości kąta otwarcia stożka roboczego ciągadła na jakość powierzchni drutów EN AW-1370 i Cu-ETP
19
 • Badania wpływu zawartości grafenu na zespół własności elektryczno-mechanicznych drutów wytworzonych z kompozytów ${Al-C}$ i ${Cu-C}$
20
 • Badania wpływu zawartości tlenu na kruchość wodorową miedzi wykorzystywanej na cele elektryczne
21
 • Badania wytrzymałości zmęczeniowej drutów aluminiowych stosowanych w napowietrznych przewodach elektroenergetycznych
22
 • Badania wytrzymałości zmęczeniowej drutów na bazie miedzi i aluminium stosowanych w elektroenergetyce napowietrznej i kolejowej
23
 • Causes of failures in crystallizer components for continuous copper casting
24
 • Ewolucja eutektycznych tlenków $Cu_{2}O$ podczas procesu ciągnienia drutów z miedzi w gat. ETP
25
 • Influence of the continuous casting parameters on the properties of brass for plastic processing