Wykaz publikacji wybranego autora

Hubert Malik, mgr inż.

doktorant

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgis, Katedra Geoinformatyki i Informatyki Stosowanej


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 56950131100

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 16, z ogólnej liczby 17 publikacji Autora


1
 • [referat, 2015]
 • TytułAnaliza możliwości zastosowania radarów satelitarnych (SAR) do monitoringu wpływu drążenia tuneli na występowanie osiadania terenu na przykładzie II linii metra w Warszawie
  AutorzyHubert MALIK, Stanisława PORZYCKA-STRZELCZYK, Jacek STRZELCZYK
  Źródło[II Konferencja z cyklu „Budownictwo i górnictwo”] [Dokument elektroniczny] : [Wpływ eksploatacji górniczej na środowisko : Kraków 24–26 czerwca 2015] / [SATIM Monitoring Satelitarny Sp. z o. o.]. — [Kraków : s. n.], [2015]. — S. 14
 • słowa kluczowe: PSInSAR, SAR, Warszawa, metro, druga linia odcinek centralny

  keywords: PSInSAR, SAR, Warsaw, metro, central part of second line of Warsaw subway

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [abstrakt w czasopiśmie, 2016]
 • TytułCapabilities of subsidence detection on mining areas in Upper Silesian Coal Basin using Sentinel-1A data acquired in Interferometric Wide Swath Mode
  AutorzyHubert MALIK
  ŹródłoGeology, Geophysics & Environment / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2016 vol. 42 no. 1, s. 94. — tekst: http://goo.gl/lkAeSv
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/geol.2016.42.1.94

3
 • [referat, 2017]
 • TytułCoregistration of SAR images using dual-polarimetric information
  AutorzyStanisława PORZYCKA-STRZELCZYK, Jacek STRZELCZYK, Anna FRANCZYK, Hubert MALIK
  ŹródłoSGEM 2017 : 17textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : informatics, geoinformatics and remote sensing : 29 June–5 July, 2017, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 17 iss. 22, Geodesy and mine surveying. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2017. — S. 155–162
 • keywords: SAR, polarimetric signature, coregistration

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5593/sgem2017/22/S09.020

4
 • [referat, 2017]
 • TytułDifferences in the quantity and distribution of the PS candidates in VV and VH Sentinel-1 data set
  AutorzyHubert MALIK, Andrzej LEŚNIAK, Radosław MURDZEK
  ŹródłoSGEM 2017 : 17textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : 29 June–5 July, 2017, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 17, Informatics, geoinformatics and remote sensing. Iss. 23, Photogrammetry and remote sensing, cartography and GIS. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2017. — S. 71–77
 • keywords: PSInSAR, Sentinel-1A, VV and VH polarizations

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5593/SGEM2017/23/S10.010

5
 • [referat, 2015]
 • TytułExclusion of non-coherent areas from the interferometric SAR analysis using coherence masks
  AutorzyHubert MALIK, Andrzej LEŚNIAK
  ŹródłoSGEM 2015 : informatics, geoinformatics and remote sensing : 15textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : 18–24, June, 2015. Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 1, Informatics, geoinformatics, photogrammetry and remote sensing. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2015. — S. 1059–1065
 • keywords: ground deformations, satellite radar interferometry, coherence mask, unwapping

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • [referat, 2015]
 • TytułGround deformations monitoring within rural areas using satellite radar interferometry method
  AutorzyStanisława PORZYCKA-STRZELCZYK, Hubert MALIK, Jacek STRZELCZYK
  ŹródłoSGEM 2015 : informatics, geoinformatics and remote sensing : 15textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : 18–24, June, 2015. Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 1, Informatics, geoinformatics, photogrammetry and remote sensing. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2015. — S. 1075–1082
 • keywords: rural areas, ground deformations, satellite radar interferometry

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
8
 • [referat, 2016]
 • TytułRelations between vertical deformations detected using different SAR systems and water factors obtained from Landsat images and stationary measurements stations
  AutorzyKNIOTEK Michał Bartłomiej, LEŚNIAK Andrzej, LUPA Michał, PORZYCKA-STRZELCZYK Stanisława, MALIK Hubert
  ŹródłoLiving planet symposium 2016 [Dokument elektroniczny] : Prague, 09–13 May 2016 / European Space Agency. — [Prague : s. n.], [2016]. — S. [1] paper 1242
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [referat, 2015]
 • TytułRozwój satelitarnych metod radarowych w kontekście monitoringu szkód górniczych
  AutorzyStanisława PORZYCKA-STRZELCZYK, Jacek STRZELCZYK, Hubert MALIK
  Źródło[II Konferencja z cyklu „Budownictwo i górnictwo”] [Dokument elektroniczny] : [Wpływ eksploatacji górniczej na środowisko : Kraków 24–26 czerwca 2015] / [SATIM Monitoring Satelitarny Sp. z o. o.]. — [Kraków : s. n.], [2015]. — S. 21
 • słowa kluczowe: Górnośląskie Zagłębie Węglowe, satelitarna interferometria radarowa, monitoring osiadań terenu

  keywords: Upper Silesian Coal Basin, satellite radar interferometry, subsidence phenomenon monitoring

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
11
 • [fragment monografii pokonferencyjnej, 2016]
 • TytułSatelitarny monitoring osiadań terenu spowodowanych eksploatacją górniczą
  AutorzyJacek STRZELCZYK, Stanisława PORZYCKA-STRZELCZYK, Hubert MALIK
  ŹródłoMiernictwo górnicze i ochrona terenów górniczych w obecnych warunkach wydobycia złóż surowców mineralnych w Polsce : monografia / pod red. nauk. Wojciecha Jaśkowskiego. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2016. — S. 147–157
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
13
 • [referat, 2016]
 • TytułVertical displacements analysis using SAR systems in relation with land use and vegetation index maps based on landsat images
  AutorzyKNIOTEK Michał Bartłomiej, LEŚNIAK Andrzej, LUPA Michał, PORZYCKA-STRZELCZYK Stanisława, MALIK Hubert
  ŹródłoLiving planet symposium 2016 [Dokument elektroniczny] : Prague, 09–13 May 2016 / European Space Agency. — [Prague : s. n.], [2016]. — S. [1] paper 1240
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • [referat, 2015]
 • TytułWykorzystanie zobrazowań satelitarnych w rekultywacji obszarów zdegradowanych
  AutorzyPiotr OPIDO, Hubert MALIK, Andrzej LEŚNIAK
  Źródło[II Konferencja z cyklu „Budownictwo i górnictwo”] [Dokument elektroniczny] : [Wpływ eksploatacji górniczej na środowisko : Kraków 24–26 czerwca 2015] / [SATIM Monitoring Satelitarny Sp. z o. o.]. — [Kraków : s. n.], [2015]. — S. 17–18
 • słowa kluczowe: rekultywacja, GZW, SAR, Landsat, TerraSAR-X

  keywords: USCB, SAR, mine reclamation, Landsat, TerraSAR-X

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułWykorzystanie zobrazowań satelitarnych w rekultywacji obszarów zdegradowanych
  AutorzyPiotr OPIDO, Hubert MALIK, Andrzej LEŚNIAK
  ŹródłoBudownictwo Górnicze i Tunelowe. — 2015 R. 21 nr 4, s. 19–26
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułZastosowanie radarów satelitarnych (SAR) do monitorowania wpływu drążenia tuneli na osiadanie terenu wzdłuż II linii metra w Warszawie
  AutorzyHuber MALIK, Stanisława PORZYCKA-STRZELCZYK, Jacek STRZELCZYK
  ŹródłoBudownictwo Górnicze i Tunelowe. — 2015 R. 21 nr 4, s. 27–30
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: