Wykaz publikacji wybranego autora

Hubert Malik, mgr inż.

doktorant

Faculty of Geology, Geophysics and Environmental Protection
WGGiOŚ-kgis


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 56950131100

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 16, z ogólnej liczby 17 publikacji Autora


1
 • Analiza możliwości zastosowania radarów satelitarnych (SAR) do monitoringu wpływu drążenia tuneli na występowanie osiadania terenu na przykładzie II linii metra w Warszawie
2
 • Capabilities of subsidence detection on mining areas in Upper Silesian Coal Basin using Sentinel-1A data acquired in Interferometric Wide Swath Mode
3
 • Coregistration of SAR images using dual-polarimetric information
4
 • Differences in the quantity and distribution of the PS candidates in VV and VH Sentinel-1 data set
5
 • Exclusion of non-coherent areas from the interferometric SAR analysis using coherence masks
6
 • Ground deformations monitoring within rural areas using satellite radar interferometry method
7
 • Ground subsidence information as a valuable layer in GIS analysis
8
 • Relations between vertical deformations detected using different SAR systems and water factors obtained from Landsat images and stationary measurements stations
9
 • Rozwój satelitarnych metod radarowych w kontekście monitoringu szkód górniczych
10
 • Satelitarne metody radarowe monitorowania osiadania terenów górniczych
11
 • Satelitarny monitoring osiadań terenu spowodowanych eksploatacją górniczą
12
 • The use of the DInSAR method in the monitoring of road damage caused by mining activities
13
 • Vertical displacements analysis using SAR systems in relation with land use and vegetation index maps based on landsat images
14
 • Wykorzystanie zobrazowań satelitarnych w rekultywacji obszarów zdegradowanych
15
 • Wykorzystanie zobrazowań satelitarnych w rekultywacji obszarów zdegradowanych
16
 • Zastosowanie radarów satelitarnych (SAR) do monitorowania wpływu drążenia tuneli na osiadanie terenu wzdłuż II linii metra w Warszawie